PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 224kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


o mobilizaciji Solidarnostnega sklada Evropske unije v korist regij, ki jih je prizadel orkan Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o mobilizaciji Solidarnostnega sklada Evropske unije v korist regij, ki jih je prizadel orkan Irma  
B8-0657/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 661/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je orkan Irma na otokih, ki so del držav članic Evropske unije, kot so Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Angvila in Britanski Deviški otoki, povzročil znatno materialno škodo, ki do zdaj znaša več milijard evrov;

B.  ker je Solidarnostni sklad Evropske unije izraz evropske solidarnosti, saj zagotavlja finančno pomoč državam članicam Unije, ki jih prizadenejo naravne nesreče, ki v primeru najbolj oddaljenih regij povzročijo neposredno škodo, višjo od 1 % regionalnega BDP;

C.  ker sklad omogoča financiranje bistvenih nujnih ukrepov in finančno udeležbo pri obnovi infrastrukture v regijah, prizadetih zaradi naravne nesreče;

1.  poziva Evropsko komisijo, naj kar najhitreje mobilizira Solidarnostni sklad v pomoč regijam držav članic Unije, ki jih je prizadel orkan Irma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in državam članicam.

(1)

UL L 189, 27.6.2014, str. 143.

 

Pravno obvestilo