NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 47k
16.11.2017
PE614.270v01-00
 
B8-0658/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o boji proti obezitě


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o boji proti obezitě   
B8-0658/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že obezita je chronické onemocnění, které se vyznačuje nadměrnou tělesnou hmotností v důsledku hromadění tuku, což má negativní dopad na zdravotní stav; vzhledem k tomu, že lidé s obezitou mají větší riziko, pokud jde o rozvoj onemocnění, jako např. diabetu, vysoké hladiny cholesterolu, mozkové mrtvice a srdečního infarktu, neplodnosti a sexuálních poruch, s rizikem předčasného úmrtí;

B.  vzhledem k tomu, že studie Evropského statistického úřadu věnovaná obezitě uvádí, že 15,9 % evropské dospělé populace trpí obezitou (2016); vzhledem k tomu, že podle centra pro konzervativní a chirurgickou léčbu obezity v nemocnici v San Marinu zemře v Evropě ročně 320 000 osob z důvodů souvisejících s obezitou; vzhledem k tomu, že v Evropě tedy obezita představuje vážný problém veřejného zdraví, v jehož souvislosti se zaznamenává přibližně 7,7 % všech úmrtí;

C.  vzhledem k tomu, že úmrtnost je stále velmi vysoká, třebaže se na evropské úrovni učinila v boji proti obezitě opatření (evropská strategie týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou);

D.  vzhledem k tomu, že pro snížení rizika předčasných úmrtí je zásadní prevence, a to zejména se zaměřením na nejmenší děti, které je nutno vést ke zdravé výživě;

1.  vyzývá Komisi, aby vypracovala plán na vzdělávání dětí za účelem boje proti obezitě.

Právní upozornění