NÁVRH USNESENÍ
PDF 237kWORD 46k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zvýšení porodnosti v Evropě


Lorenzo Fontana

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zvýšení porodnosti v Evropě  
B8-0665/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 168 odst. 1 SFEU,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že z nejnovějších údajů úřadu Eurostat aktualizovaných v roce 2017 vyplývá, že pokud jde o průměrnou porodnost v Evropě, připadá na každých 1 000 obyvatel 10 porodů;

B.  vzhledem k tomu, že v mnohých zemích je porodnost nižší, než je tato průměrná hodnota, jako například v Itálii, kde se v období let 2008 až 2016 snížil nejen počet narozených dětí, ale i sňatků;

C.  vzhledem k tomu, že porodnost ve členských státech je nižší než prahová hodnota pro udržení populace, což vede ke zmenšování aktivní populace a dále ke zvyšování veřejných výdajů na penzijní, zdravotní a sociální služby;

1.  zdůrazňuje, že je třeba zahájit na toto téma rozpravu;

2.  vyzývá Komisi, aby vypracovala plán pro zvýšení porodnosti v Evropě;

3.  vyzývá Komisi, aby vybídla vlády členských států, aby vyčlenily větší podíly veřejných výdajů na politiky podporující porodnost a rodinu, především pak sladění pracovního a soukromého života.

 

Právní upozornění