PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 46k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


toimenpiteistä syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa


Lorenzo Fontana

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys toimenpiteistä syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa  
B8‑0665/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 168 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Eurostatin viimeisimpien, vuonna 2017 päivitettyjen tietojen mukaan EU:ssa syntyy keskimäärin kymmenen lasta tuhatta asukasta kohti;

B.  ottaa huomioon, että monissa maissa syntyvyysluvut ovat EU:n keskiarvoa alhaisemmat, kuten on asian laita Italiassa, jossa ei ainoastaan syntyvien lasten vaan myös solmittavien avioliittojen määrä väheni vuosina 2008–2016;

C.  ottaa huomioon, että syntyvyys on jäsenvaltioissa alle väestön uusiutumistason, mikä tarkoittaa, että työikäisen väestön määrä vähenee ja sen seurauksena puolestaan eläke-, terveys- ja sosiaaliturvapalveluista koituvat julkiset menot kasvavat;

1.  korostaa tarvetta käynnistää keskustelu edellä mainitusta asiasta;

2.  kehottaa komissiota laatimaan suunnitelman syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa;

3.  pyytää komissiota kehottamaan jäsenvaltioiden hallituksia käyttämään enemmän julkisia varoja syntyvyyden edistämistä koskeviin politiikkoihin sekä perheiden tukemiseen ennen kaikkea edistämällä työ-ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Oikeudellinen huomautus