PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 151kWORD 47k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o poticanju nataliteta u Europi


Lorenzo Fontana

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o poticanju nataliteta u Europi  
B8-0665/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. stavak 1. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se prema posljednjim podacima Eurostata iz 2017. u Europi prosječno rađa 10 djece na svakih 1 000 stanovnika;

B.  budući da je u mnogim državama stopa nataliteta niža od tog europskog prosjeka, kao npr. u Italiji, u kojoj se u razdoblju od 2008. do 2016. smanjio ne samo broj rođenih već i broj sklopljenih brakova;

C.  budući da je stopa nataliteta u državama članicama niža od razine potrebne za obnavljanje stanovništva, što dovodi do smanjenja aktivnog stanovništva uz posljedični porast javnih rashoda za mirovine, zdravstvene usluge i socijalnu sigurnost;

1.  ističe da je potrebno započeti raspravu o toj temi;

2.  apelira na Komisiju da osmisli plan za poticanje nataliteta u Europi;

3.  apelira na Komisiju da potakne vlade država članica da veći udio svojih javnih rashoda namijene politikama potpore natalitetu i obitelji, u prvom redu promicanjem ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

 

Pravna napomena