PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 452kWORD 47k
30.112017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl gimstamumo skatinimo Europoje


Lorenzo Fontana

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl gimstamumo skatinimo Europoje  
B8-0665/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi remiantis naujausiais 2017 m. atnaujintais Eurostato duomenimis, Europoje 1 000-čiui gyventojų vidutiniškai tenka 10 gimimų;

B.  kadangi daugelyje šalių gimstamumas mažesnis už Europos vidurkį, pvz., Italijoje, kur nuo 2008 m. iki 2016 m. sumažėjo ne tik gimdymų, bet ir santuokų skaičius;

C.  kadangi gimstamumas valstybėse narėse yra mažesnis už natūralios gyventojų kaitos ribą, o tai reiškia mažėjantį darbingo amžiaus gyventojų skaičių, dėl to didėja valstybės išlaidos pensijoms, sveikatos priežiūros paslaugoms ir socialinei apsaugai;

1.  pabrėžia, kad būtina pradėti diskusijas šiuo klausimu;

2.  ragina Komisiją parengti planą, kuriuo būtų siekiama skatinti gimstamumą Europoje;

3.  prašo Komisijos primygtinai raginti valstybių narių vyriausybes daugiau valstybės lėšų investuoti į politikos priemones, kuriomis skatinamas gimstamumas ir remiamos šeimos, visų pirma sudarant sąlygas darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti.

Teisinis pranešimas