PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 46k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zwiększenia współczynnika urodzeń w Europie


Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zwiększenia współczynnika urodzeń w Europie  
B8‑0665/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 ust. 1 TFUE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według ostatnich danych Eurostatu, uaktualnionych w 2017 r., średni wskaźnik urodzeń w Europie wynosi 10 na 1000 mieszkańców;

B.  mając na uwadze, że w wielu krajach wskaźnik urodzeń znajduje się poniżej średniej europejskiej, np. we Włoszech, gdzie w latach 2008–2016 spadła nie tylko liczba urodzeń, ale także liczba zawieranych małżeństw;

C.  mając na uwadze, że współczynnik urodzeń w państwach członkowskich znajduje się poniżej progu zastępowalności pokoleń, co oznacza spadek liczby osób czynnych zawodowo, a co za tym idzie, wzrost wydatków publicznych na świadczenia emerytalne, ochronę zdrowia i zabezpieczenie społeczne;

1.  wskazuje na konieczność rozpoczęcia debaty na ten temat;

2.  apeluje do Komisji o opracowanie planu na rzecz zwiększenia współczynnika urodzeń w Europie;

3.  apeluje do Komisji o zachęcenie rządów państw członkowskich do przeznaczania w wydatkach publicznych większych kwot na strategie wsparcia wzrostu liczby urodzeń oraz pomocy dla rodzin, zwłaszcza dzięki propagowaniu godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Informacja prawna