PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 46k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la relansarea natalității în Europa


Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la relansarea natalității în Europa  
B8‑0665/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit celor mai recente date ale Eurostat, actualizate în 2017, rata medie a natalității în Europa este de 10 nașteri la 1 000 de locuitori;

B.  întrucât multe țări se situează sub media europeană a natalității, acesta fiind și cazul Italiei, unde, din 2008 până în 2016, a scăzut nu doar numărul nașterilor, ci și cel al căsătoriilor;

C.  întrucât rata natalității din statele membre este inferioară pragului de înlocuire a populației, ceea ce implică o scădere a populației active și, în consecință, creșterea cheltuielilor publice pentru sistemele de pensii, de sănătate și de securitate socială,

1.  subliniază necesitatea lansării unei dezbateri pe această temă;

2.  invită Comisia să elaboreze un plan de relansare a natalității în Europa;

3.  invită Comisia să îndemne guvernele statelor membre să investească procente mai mari din fondurile publice în politici de susținere a natalității și a familiei, mai ales prin promovarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată.

Notă juridică