NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 47k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zvýšení pôrodnosti v Európe


Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zvýšení pôrodnosti v Európe  
B8-0665/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 ods. 1 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa najnovších údajov Eurostatu aktualizovaných v roku 2017 predstavuje priemerná pôrodnosť v Európe 10 narodených detí na 1 000 obyvateľov;

B.  keďže v mnohých krajinách je pôrodnosť pod európskou priemernou hodnotou, ako napríklad v Taliansku, kde sa od roku 2008 do roku 2016 znížil nielen počet pôrodov, ale aj sobášov;

C.  keďže pôrodnosť v členských štátoch je pod prahom obnovenia generácie, čo znamená znižovanie ekonomicky aktívneho obyvateľstva a následné zvýšenie verejných výdavkov na dôchodky, zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie;

1.  zdôrazňuje potrebu otvoriť diskusiu o tejto otázke;

2.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán na zvýšenie pôrodnosti v Európe;

3.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vyzvala vlády členských štátov, aby vyčlenili väčší podiel verejných výdavkov na politiky na podporu pôrodnosti a rodiny, najmä presadzovaním zosúladenia pracovného a súkromného života.

Právne oznámenie