PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 217kWORD 47k
30.11.2017
PE614.278v01-00
 
B8-0665/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


o spodbujanju rodnosti v Evropi


Lorenzo Fontana

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o spodbujanju rodnosti v Evropi  
B8-0665/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 168(1) PDEU,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je po zadnjih podatkih Eurostata, posodobljenih leta 2017, povprečna rodnost v Evropi 10 porodov na 1 000 prebivalcev;

B.  ker so mnoge države po rodnosti pod evropskim povprečjem, kot je tudi Italija, kjer je med letoma 2008 in 2016 upadlo ne samo število rojstev, temveč tudi število porok;

C.  ker je rodnost v državah članicah nižja od praga obnavljanja prebivalstva, kar pomeni zmanjšanje aktivnega prebivalstva in s tem povečanje javnih izdatkov za pokojnine, zdravstvo in socialno varnost;

1.  ugotavlja, da je treba začeti razpravo o tej temi;

2.  poziva Komisijo, naj izdela načrt za spodbujanje rodnosti v Evropi;

3.  poziva Komisijo, naj spodbudi vlade držav članic, da bi višji delež javne porabe vlagale v politiko spodbujanja rodnosti in družinsko politiko, zlasti s spodbujanjem usklajevanja dela in zasebnega življenja.

Pravno obvestilo