Procedūra : 2017/2920(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0666/2017

Pateikti tekstai :

B8-0666/2017

Debatai :

PV 12/12/2017 - 19
CRE 12/12/2017 - 19

Balsavimas :

PV 13/12/2017 - 13.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 412kWORD 53k
4.12.2017
PE614.279v01-00
 
B8-0666/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą


dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338‑452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projekto (D052941/02 – 2017/2920(RPS))


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Atsakingi nariai: Christel Schaldemose, Bart Staes
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338‑452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projekto (D052941/02 – 2017/2920(RPS))  
B8‑0666/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338-452) naudojimo užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, projektą (D052941/02) (toliau – Komisijos reglamento projektas),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų(1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 257/2010, kuriuo nustatoma patvirtintų maisto priedų pakartotinio vertinimo programa pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų(2),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalies b punktą(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 25 d. Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto Maisto grandinės naujų maisto produktų ir toksikologinės saugos skyriaus balsavimą, po kurio priimta teigiama nuomonė dviem nariams susilaikius ir dviem balsavus prieš,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

A.  kadangi pagal Sąjungos teisės aktus, visų pirma Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008, fosforo rūgštį, fosfatus (E 338‑341 ir E 343) ir polifosfatus (E 450‑452) dėl keleto technologinių priežasčių šiuo metu leidžiama naudoti kaip maisto priedus daugelyje maisto produktų; kadangi, nors fosfatų natūraliai yra daugelyje maisto produktų, fosfatai kaip maisto priedai yra lengviau pasisavinami žmogaus žarnyne;

B.  kadangi reiškiamas didelis susirūpinimas ir keliami klausimai dėl neigiamo fosfatų, naudojamų kaip maisto priedai, poveikio sveikatai;

C.  kadangi Komisijos reglamento projektu iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas siekiant sudaryti sąlygas fosforo rūgštį, fosfatus, di-, tri- ir polifosfatus (E 338-452) naudoti kaip maisto priedus „užšaldytiems vertikaliems sukamiems mėsos vėriniams, pagamintiems iš ožkienos, avienos, veršienos [ir] (ar) jautienos, apdorotiems skystais prieskoniais, arba pagamintiems iš paukštienos, apdorotiems arba neapdorotiems skystais prieskoniais, vartojamiems atskirai [ir] (arba) su kitais gaminiais, taip pat supjaustytiems griežinėliais [ir] (arba) sumaltiems, kuriuos kepa maisto tvarkymo subjektas [ir] <...> suvartoja galutinis vartotojas“;

D.  kadangi 2017 m. Komisijos maisto priedų oficialios kontrolės ataskaitoje(4) nustatyta, kad apskritai valstybės narės, tikrindamos, ar maisto priedai naudojami laikantis Sąjungos teisės aktų reikalavimų, susiduria su dideliais sunkumais; kadangi ataskaitoje taip pat nurodyta, kad kai kuriose valstybėse narėse kompetentingos institucijos ir maisto tvarkymo subjektai skirtingai ir kartais neteisingai aiškina taikomus Sąjungos reikalavimus, susijusius su mėsos pusgaminiais ir gaminiais, taip pat Reglamente (EB) Nr. 1333/2008 išvardytas išimtis, todėl tokie reikalavimai įgyvendinami nevienodai;

E.  kadangi 2012 m. buvo paskelbta mokslinė apžvalga(5), kurioje nurodyta, kad maisto produktuose esantys fosfato priedai kelia susirūpinimą, nes jie gali būti siejami su padidėjusiu fosfato kiekiu kraujo serume; kadangi didelis fosfato kiekis kraujo serume siejamas su padidėjusia širdies ir kraujagyslių ligų rizika;

F.  kadangi Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atlikti mokslinį mokslinėje apžvalgoje išdėstytų susirūpinimą keliančių klausimų vertinimą, ir EFSA jį paskelbė 2013 m.(6);

G.  kadangi, nors EFSA, atlikusi mokslinės apžvalgos vertinimą, padarė išvadą, jog neįmanoma nustatyti, ar padidėjusi širdies ir kraujagyslių ligų rizika yra susijusi su skirtingu su maistu suvartojamu fosforo kiekiu apskritai ar jo vartojimu fosfato priedų pavidalu, ji taip pat pabrėžė, kad, kaip reikalaujama Reglamente (ES) Nr. 257/2010, iki 2018 m. gruodžio 31 d. EFSA pakartotinai įvertins fosfatų kaip maisto priedų naudojimą ir laikys tai svarbiu prioritetu;

H.  kadangi 2013 m. paskelbtame moksliniame tyrime nustatyta, kad didelis fosforo suvartojimas yra susijęs su padidėjusiu nacionalinio masto sveikų JAV gyventojų mirtingumu ir kad dėl didelio sveikų suaugusiųjų organizmuose randamo suvartoto fosforo kiekio ir perdirbtuose maisto produktuose plačiai naudojamų neorganinio fosforo priedų šios išvados gali turėti ilgalaikių padarinių visuomenės sveikatai(7); kadangi, remiantis kito, 2014 m. paskelbto, tyrimo išvadomis, ilgą laiką su maistu vartojant daug fosforo gali sutrikti ir lėtine inkstų liga sergančių pacientų, ir sveikų gyventojų kaulų struktūra(8);

I.  kadangi apskritai fosfato priedus mėsos pusgaminiuose naudoti draudžiama;

J.  kadangi nepaisant to, taikant vieną nukrypti leidžiančią nuostatą po kitos, fosfatų kaip priedų naudojimas buvo patvirtintas vis daugiau mėsos pusgaminių, ir taip įteisintas naudojimas, kuris pagal Sąjungos teisės aktus iš tiesų yra draudžiamas; kadangi keliose valstybėse narėse fosfato priedai buvo ir tebėra neteisėtai naudojami užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose;

K.  kadangi dėl fosfatams būdingų vandens surišimo savybių jie gali būti naudojami mėsos svoriui padidinti, todėl maisto tvarkymo subjektai gali sąmoningai klaidinti vartotojus ir sukčiauti parduodami vandenį už mėsos kainą;

L.  kadangi užšaldyti vertikalūs mėsos vėriniai skiriami maitinimo įstaigoms; kadangi tai reiškia, kad vartotojams nepranešama apie fosfatų kaip maisto priedų naudojimą šiuose gaminiuose, nes jie nėra ženklinami;

M.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 6 straipsnyje teigiama, kad maisto priedas gali būti įtrauktas į sąrašus, kurie yra pateikti II ir III prieduose, tik jei siūlomu kiekiu naudojamas maisto priedas, remiantis turimais moksliniais įrodymais, nekelia pavojaus vartotojų sveikatos saugai, jei yra pagrįstas technologinis poreikis jį naudoti ir toks poreikis negali būti patenkintas kitomis ekonomiškai ir techniškai įvykdomomis priemonėmis ir jei jo naudojimas neklaidina vartotojo;

N.  kadangi nė vienas iš minėtų kriterijų netenkinamas;

1.  nepritaria Komisijos reglamento projekto patvirtinimui;

2.  mano, kad šis Komisijos reglamento projektas nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 tikslu ir turiniu;

3.  prašo Komisijos atsiimti savo reglamento projektą;

4.  ragina Komisiją peržiūrėti galiojančius leidimus naudoti ir prireikus, jei EFSA pakartotinai įvertinus fosfatų kaip maisto priedų naudojimą paaiškėtų, kad negalima pašalinti jokių pavojų sveikatai dėl fosfatų kaip maisto priedų naudojimo, pateikti pasiūlymų dėl šių leidimų panaikinimo arba peržiūros;

5.  ragina Komisiją veiksmingai tikrinti, ar valstybės narės tinkamai užtikrina galiojančių Sąjungos teisės aktų, susijusių su maisto priedų naudojimu mėsos pusgaminiuose, vykdymą;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)

OL L 80, 2010 3 26, p. 19.

(3)

OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(4)

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

(5)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278747/

(6)

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3444

(7)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893724/

(8)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24425727

Teisinis pranešimas