Postupak : 2017/2979(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0667/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0667/2017

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0489

PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE
PDF 331kWORD 49k
5.12.2017
PE614.280v01-00
 
B8-0667/2017

podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika


o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 17. studenoga 2017 o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o obvezi trgovanja za određene izvedenice (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))


Markus Ferber u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku

Nacrt odluke Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 17. studenoga 2017 o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o obvezi trgovanja za određene izvedenice (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))  
B8-0667/2017

 

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)07684),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 29. studenog 2017. kojim od Europskog parlamenta traži da izjavi kako neće ulagati prigovor na Delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 4. prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012(1) (MiFIR), a posebno njezin članak 32. stavak 1. i članak 50. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir članak 10. stavak 1. i članak 13. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(2),

–  uzimajući u obzir nacrt regulatornih tehničkih standarda o obvezi trgovanja za izvedenice u skladu s uredbom MiFIR, koji je 28. rujna 2017. podnijelo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), u skladu s člankom 32. stavkom 1. MiFIR-a,

–  uzimajući u obzir pismo priloženo uz nacrt regulatornih tehničkih standarda o obvezi trgovanja za izvedenice u skladu s uredbom MiFIR, koje je 28. rujna 2017. ESMA uputila Komisiji,

–  uzimajući u obzir preporuku za odluku Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A.  budući da su u prilogu delegiranoj uredbi određene vrste izvedenica koje bi trebale podlijegati obvezi trgovanja uvedenoj člankom 28. MiFIR-a; budući da se izvedenicama koje podliježu obvezi trgovanja može trgovati samo na uređenom tržištu, multilateralnom mjestu trgovanja, organiziranoj trgovinskoj platformi ili mjestu trgovanja u trećoj zemlji, koje Komisija smatra jednakovrijednim;

B.  budući da je ESMA 28. rujna 2017. Komisiji podnijela nacrt regulatornih tehničkih standarda i popratno pismo, u kojima je od svih uključenih strana zatražila da se obvežu na skraćivanje rokova kako bi se zajamčilo postizanje političkog cilja o primjeni obveze trgovanja od 3. siječnja 2018.; budući da ESMA nadalje napominje da je prije nego što obveza trgovanja stupi na snagu potrebno donijeti još znatan broj odluka o jednakovrijednosti;

C.  budući da Parlament smatra da usvojeni regulatorni tehnički standardi zbog izmjena koje je unijela Komisija nisu istovjetni nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je podnijela ESMA te budući da Parlament smatra da ima na raspolaganju tri mjeseca da uloži prigovor na regulatorne tehničke standarde („razdoblje kontrole”);

D.  budući da bi se delegirana uredba trebala primjenjivati od 3. siječnja 2018., tj. od datuma početka primjene Direktive (EU) 2014/65 („MiFID II”) i uredbe MiFIR, te da bi se u slučaju da Parlament u potpunosti iskoristi tromjesečno razdoblje kontrole koje ima na raspolaganju prekoračio datum na koji obveza trgovanja stupa na snagu;

E.  budući da je obveza trgovanja za izvedenice važan element obveza oko kojih su se složili čelnici skupine G20 u Pittsburghu 2009.;

F.  budući da bi se brzom objavom delegirane uredbe u Službenom listu omogućila pravovremena provedba i pravna sigurnost odredbi primjenjivih na obvezu trgovanja za izvedenice;

G.  budući da Parlament ističe da je važno da Komisija finalizira odgovarajuće odluke o istovrijednosti prije nego što obveza trgovanja stupi na snagu;

H.  budući da Parlament napominje da regulatorni tehnički standardi ne uključuju nikakve posebne odredbe u pogledu paketa transakcija i da bi Komisija i ESMA možda trebale izdati dodatne smjernice o postupanju s tim paketima; budući da bi te smjernice trebale biti u skladu s odredbama utvrđenim u prijedlogu o djelomičnoj izmjeni direktive MiFID II.;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 173, 12.6.2014., str. 84.

(2)

SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

Pravna napomena