Процедура : 2017/2973(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0670/2017

Внесени текстове :

B8-0670/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/12/2017 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0500

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 491kWORD 55k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.289v01-00
 
B8-0670/2017

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP))


Кристиан Дан Преда, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Вернер Ланген, Токиа Саифи, Марейд Макгинес, Йерун Ленарс, Анна Мария Кораца Билд, Ларс Адактусон, Лоренцо Чеза, Даниел Каспари от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението на хората от общността рохингия (2017/2973(RSP))  
B8‑0670/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Мианмар/Бирма, и по-специално своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно Мианмар/Бирма, по-специално положението на общността рохингия(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2017 г. относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия(2),

–  като взе предвид съвместното съобщение от 1 юни 2016 г. на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма: специално партньорство за демокрация, мир и благоденствие“ (JOIN(2016)0024),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегията на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма от 20 юни 2016 г. и заключенията на Съвета относно Мианмар/Бирма от 16 октомври 2017 г.,

–  като взе предвид изявлението от 6 септември 2017 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) относно положението в щата Рахин, изявлението от 11 септември 2017 г. на заместник-председателя/върховен представител относно последните събития в щата Рахин в Мианмар/Бирма и граничната област в Бангладеш, декларацията от 20 ноември 2017 г. на заместник-председателя/върховен представител от името на Европейския съюз относно Мианмар/Бирма и изявлението от 23 ноември 2017 г. на заместник-председателя/върховен представител относно подписването на двустранно споразумение за репатриране между правителствата на Мианмар/Бирма и Бангладеш,

–  като взе предвид изявлението на председателството на Съвета за сигурност от 6 ноември 2017 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин от август 2017 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 27 ноември 2017 г., според сведения на Междусекторната координационна група (МКГ), общо 624 000 бежанци от общността рохингия са пристигнали в Бангладеш след 25 август 2017 г.; като има предвид, че според УНИЦЕФ най-малко 58% от тях са деца;

Б.  като има предвид, че на 27 ноември 2017 г. според Генералната дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) на Комисията приблизително 441 300 души са пребивавали в агломерацията Кутупалонг – Балукали, 46 000 души са били настанени в местните общности, а останалата част живее в други обекти в Кокс Базар; като има предвид, че агломерацията Кутупалонг – Балукали е много гъсто населена; като има предвид, че МКГ е установила, че поради пренаселеността в Кокс Базар здравето и храненето са най-непосредствените и остри нужди, които трябва да бъдат разгледани;

В.  като има предвид, че общността рохингия представлява най-големият дял мюсюлмани в Мианмар/Бирма, като мнозинството живее в щата Рахин; като има предвид, че общността рохингия, наброяваща приблизително един милион души, представлява едно от най-преследваните малцинства по света, чиито представители са официално обявени за лица без гражданство съгласно Закона за гражданството на Мианмар/Бирма от 1982 г.;

Г.  като има предвид, че Армията за спасение на рохингия в Аракан организира голямо нападение срещу полицейски постове и военна база в щата Рахин на 25 август 2017 г.; като има предвид, че това доведе до значителна военна контраофанзива;

Д.  като има предвид, че хуманитарното положение и положението с правата на човека в щата Рахин е изключително сериозно; като има предвид, че трима експерти на ООН по правата на човека приключиха първата си мисия за установяване на фактите в Бангладеш на 27 октомври 2017 г. и изразиха „дълбоко безпокойство“ от сведенията за убийства, изтезания, изнасилвания, палежи и въздушни нападения, предполагаемо извършени срещу общността рохингия в Мианмар/Бирма;

Е.  като има предвид, че според ECHO достъпът на хуманитарните организации продължава да е силно ограничен в северната част на щата Рахин; като има предвид, че се наблюдават някои частични подобрения в достъпа до северната част на щата Рахин; като има предвид, че в централната част на щата Рахин също са отбелязани малки подобрения, но достъпът до тази област продължава също така да бъде ограничен; като има предвид, че членът на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос Стилианидис посети северната част на щата Рахин през май 2017 г. и призова за по-голям достъп на хуманитарните организации, които работят в тази област; като има предвид, че членът на Комисията посети няколко хуманитарни проекта, финансирани от ЕС;

Ж.  като има предвид, че на 23 октомври 2017 г. ЕС беше съорганизатор на конференцията на донорите относно кризата с бежанците от общността рохингия; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки предложиха над 50% от обещаните общо 344 милиона щатски долара; като има предвид, че с ангажимент за 30 милиона евро от бюджета на ЕС, поет на 23 октомври 2017 г., общият размер на предоставяната от Комисията подкрепа за общността рохингия и нейните приемни общности в Бангладеш и Мианмар/Бирма възлиза на 51 милиона евро за 2017 г.;

З.  като има предвид, че на 23 ноември 2017 г. беше подписано двустранно споразумение за репатриране между правителствата на Мианмар/Бирма и Бангладеш; като има предвид, че заместник-председателят/върховен представител приветства подписването на споразумението за репатриране като важна и положителна стъпка към решаването на една от най-тежките хуманитарни и свързани с правата на човека кризи в нашето време;

И.  като има предвид, че по време на апостолическото пътуване на Светия отец Франциск в Мианмар/Бирма и Бангладеш (26 ноември – 2 декември 2017 г.) Светият отец се обърна със следните думи към група бежанци от общността рохингия в края на междурелигиозната и икуменическа среща на 1 декември 2017 г. в Дака: „Нека да продължим да им правим добро; нека да продължим да действаме така, че правата им да могат да бъдат признати. Нека да не затваряме сърцата си, нека да не обръщаме поглед на другата страна. Божието присъствие днес носи и името „рохингия“. Нека всеки един от нас да даде своя отговор“;

1.  решително осъжда широко разпространените прояви на насилие в щата Рахин, които доведоха до разселването на стотици хиляди цивилни лица, по-голямата част от които принадлежат към общността рохингия;

2.  изразява сериозна загриженост във връзка с хуманитарното положение и положението с правата на човека в щата Рахин; е разтревожен от съобщенията относно систематичната употреба на сила и сплашване, убийства на мъже, жени и деца, сексуално насилие, както и унищожаването и изгарянето на домове и имущество; изразява особена загриженост във връзка с положението на децата, които отчаяно се нуждаят от подслон, храна и вода, и на момичетата, изложени на риск от трафик с цел сексуална експлоатация;

3.  подкрепя призива на ЕС към всички страни да прекратят незабавно всички форми на насилие; приветства факта, че ЕС настоятелно призовава военните в Мианмар/Бирма да прекратят своите операции и да гарантират защитата на всички цивилни граждани без дискриминация, както и да спазват изцяло международното право в областта на правата на човека; приветства призива на ЕС към правителството на Мианмар/Бирма да предприеме всички мерки за намаляване на напрежението между общностите;

4.  приветства усилията, положени от страна на правителството на Бангладеш и приемащите общности, да осигурят безопасност, подслон и хуманитарна помощ за бежанците от общността рохингия;

5.  призовава правителството на Мианмар/Бирма да предостави незабавен, пълен, безопасен и безпрепятствен достъп на агенциите на ООН и на техните партньори, както и на други национални и международни неправителствени организации с цел предоставяне на хуманитарна помощ в щата Рахин, по-специално за децата;

6.  подчертава, че твърденията за тежки нарушения на правата на човека и злоупотреби с тях, включително сексуално насилие над деца, тяхното малтретиране и насилието над тях, трябва да бъдат щателно разследвани и всички лица, отговорни за такива деяния, да бъдат подведени под отговорност; настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма да сътрудничи изцяло на независимата мисия за установяване на фактите на Съвета по правата на човека и да ѝ предостави незабавно пълен, безопасен и безпрепятствен достъп до страната;

7.  призовава правителството на Мианмар/Бирма да предостави на националните и международните медийни организации пълен и безпрепятствен достъп до щата Рахин и да гарантира безопасността и сигурността на служителите в медиите;

8.  приветства подписването на двустранно споразумение за репатриране между правителствата на Мианмар/Бирма и Бангладеш; призовава за прилагането на споразумението при пълно спазване на международното право; призовава правителството на Мианмар/Бирма да създаде условия на място, които ще дадат възможност за доброволно, безопасно и достойно завръщане на бежанците в техните места на произход;

9.  призовава правителството на Мианмар/Бирма да предприеме действия за преодоляване на първопричините за кризата в щата Рахин, като спазва, насърчава и защитава правата на човека, без дискриминация и независимо от етническата принадлежност или религия, включително чрез осигуряване на свобода на движение, равен достъп до основни услуги и равен достъп до пълноправно гражданство за всички лица;

10.  приветства окончателния доклад на консултативната комисия за щата Рахин, в който се излагат препоръки за преодоляване на политическите, социално-икономическите и хуманитарните предизвикателства, пред които понастоящем е изправен щатът Рахин; приветства публичния ангажимент на правителството на Мианмар/Бирма да изпълни препоръките, както и създаването на комисия на министерско равнище за изпълнение на препоръките; призовава за бързото и пълно изпълнение на тези препоръки;

11.  приветства хуманитарната помощ на ЕС за общността рохингия в Мианмар/Бирма и Бангладеш; приветства факта, че ЕС увеличи хуманитарната си помощ за бежанците от общността рохингия в Бангладеш и че е готов да разшири дейността си в щата Рахин в полза на всички нуждаещи се, след като получи достъп;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Обединените нации, правителството и парламента на Бангладеш и правителството и парламента на Мианмар/Бирма.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0351.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2017)0247.

Правна информация