Postupak : 2017/2973(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0672/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0672/2017

Rasprave :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0500

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 270kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0668/2017
6.12.2017
PE614.291v01-00
 
B8-0672/2017

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o položaju naroda Rohingya (2017/2973(RSP))  
B8-0672/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Mjanmaru i o položaju muslimana Rohingya, posebno one od 14. rujna 2017.(1), 7. srpnja 2016.(2) i 15. prosinca 2016.(3),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Mjanmaru od 16. listopada 2017.,

–  uzimajući u obzir napomene potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini iznesene 19. studenoga 2017. u gradu Cox’s Bazaru u Bangladešu,

–  uzimajući u obzir zajedničko priopćenje za medije o trećem dijalogu o ljudskim pravima između EU-a i Mjanmara od 25. studenog 2016.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o apatridnosti od 4. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 6. studenoga 2017. o nasilju u saveznoj državi Rakhine;

–  uzimajući u obzir rezoluciju o stanju ljudskih prava u Mjanmaru koju je 16. studenog 2017. usvojio Treći odbor Opće skupštine UN-a;

–  uzimajući u obzir izvješće visokog povjerenika UN-a za ljudska prava naslovljeno „Stanje ljudskih prava muslimana Rohingya i ostalih manjina u Mjanmaru” od 20. lipnja 2016. i izvješće posebne izvjestiteljice UN-a o stanju ljudskih prava u Mjanmaru od 18. ožujka 2016.,

–  uzimajući u obzir 27. posebno zasjedanje Vijeća UN-a za ljudska prava o stanju ljudskih prava manjinske skupine muslimana Rohingya i drugih manjina u saveznoj državi Rakhine u Mjanmaru te njegovu rezoluciju od 5. prosinca 2017. o stanju ljudskih prava muslimana Rohingya i drugih manjina u Mjanmaru,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. i njezin Protokol iz 1967.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju o pravnom položaju osoba bez državljanstva iz 1954. i Konvenciju o smanjenju apatridnosti iz 1961.,

–  uzimajući u obzir Opći akcijski plan UNHCR-a za iskorjenjivanje apatridnosti za razdoblje 2014. – 2024.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir završno izvješće savjetodavnog povjerenstva o saveznoj državi Rakhine (Annanovo povjerenstvo),

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. te Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Povelju ASEAN-a,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da u saveznoj državi Rakhine živi oko milijun pripadnika naroda Rohingya, pretežno muslimanske manjinske skupine, kojima se uskraćuje punopravno državljanstvo u skladu sa zakonom o državljanstvu Mjanmara, zbog čega nemaju državljanstvo;

B.  budući da su pripadnici naroda Rohingya jedna od najprogonjenijih manjina u svijetu te su uglavnom zatvoreni u kampovima i strogo im je ograničeno slobodno kretanje unutar i izvan savezne države Rakhine; budući da su im oduzimanjem slobode ugroženi život i sigurnost, uskraćeno im je pravo na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, izloženi su neishranjenosti i nesigurnoj opskrbi hranom, prisilnom radu i seksualnom nasilju te su im ograničena politička prava;

C.  budući da je posljednja eskalacija napetosti u kolovozu 2017. dovela do iznimno neprimjerene reakcije mjanmarskih vlasti, koje su počinile ozbiljna kršenja ljudskih prava nad narodom Rohingya, uključujući masovno razaranje domova, ubojstva, silovanja i mučenja;

D.  budući da je od kolovoza 2017. više od 626 000 Rohingya potražilo utočište u susjednom Bangladešu, čime je ukupni broj izbjeglica Rohingya u Bangladešu porastao na 838 109, no do kraja 2017. njihov bi broj trebao premašiti milijun; budući da su osobe koje bježe prisiljene prolaziti nesigurnim rutama na kojima su izložene napadima vatrenim oružjem, opasnom terenu, rodno utemeljenom nasilju, gladi i nedostatku medicinske pomoći; budući da su na taj način život izgubili deseci pripadnika naroda Rohingya, uključujući žene i djecu;

E.  budući da više od 400 000 ljudi treba zdravstvenu skrb i hranu te da otprilike 300 000 njih treba pomoć zbog neishranjenosti, uključujući više od 150 000 djece mlađe od pet godina;

F.  budući da je Bangladeš podnio žalbu protiv mjanmarskih vlasti zbog postavljanja mina duž dijela granice s Bangladešom;

G.  budući da se agencijama UN-a navodno i dalje onemogućuje dostava humanitarne pomoći pripadnicima naroda Rohingya, uključujući hranu, vodu i lijekove;

H.  budući da je visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Ra’ad Al Hussein 10. rujna 2017. izjavio da stanje u Mjanmaru „izgleda kao školski primjer etničkog čišćenja”, a 5. prosinca 2017. da nije moguće odbaciti mogućnost da je riječ o genocidu mjanmarskih državnih snaga nad muslimanima Rohingya; budući da je Amnesty International stanje manjina u saveznoj državi Rakhine okarakterizao „aparthejdom” te da je Vijeće UN-a za ljudska prava osudilo „vrlo vjerojatno počinjenje zločina protiv čovječnosti” u Mjanmaru; budući da se u izvješću Američkog memorijalnog muzeja holokausta i organizacije Fortify Rights, koja ima sjedište u jugoistočnoj Aziji, navodi sve više dokaza o genocidu nad narodom Rohingya;

1.  osuđuje trenutačno nasilje, povrede ljudskih prava i gubitak života, uvjeta za život i utočišta u saveznoj državi Rakhine; izražava duboko suosjećanje i snažnu podršku pripadnicima naroda Rohingya; podsjeća da su vlasti Mjanmara dužne bez diskriminacije zaštititi sve civile od zlostavljanja te povesti istrage o teškim kršenjima ljudskih prava i kazneno goniti odgovorne, u skladu sa standardima i obvezama u području ljudskih prava;

2.  snažno potiče vojne i sigurnosne snage Mjanmara da smjesta prekinu s ubijanjem, uznemirivanjem i silovanjem pripadnika naroda Rohingya te razaranjem njihovih domova;

3.  apelira na vlasti Mjanmara da omoguće trenutan i neometan međunarodni humanitarni pristup saveznoj državi Rakhine, uključujući posebnu potporu ugroženim skupinama kao što su djeca, starije osobe i žrtve seksualnog nasilja; potiče vladu Mjanmara da provede mjere u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2106 (2013) kako bi se spriječili slučajevi seksualnog nasilja i odgovorilo na njih;

4.  poziva vlasti Mjanmara da omoguće pristup neovisnim promatračima, a posebno misiji UN-a za utvrđivanje činjenica koju je u ožujku 2017. osnovalo Vijeće UN-a za ljudska prava, u cilju jamčenja neovisnih i nepristranih istraga u vezi s navodnim teškim kršenjima ljudskih prava koja su počinile sve uključene strane;

5.  ponovno traži od vlade Mjanmara da smjesta ukloni sve mine postavljene uz granicu s Bangladešom;

6.  prima na znanje napore koje Bangladeš ulaže u rješavanje humanitarne krize u jednoj od susjednih zemalja; pozdravlja činjenicu da Bangladeš pruža zaštitu pripadnicima naroda Rohingya koji bježe iz Mjanmara te ga potiče da i dalje pruža pomoć u suradnji s UNHCR-om, koji ima tehničku stručnost za provjeru statusa izbjeglica i mandat za zaštitu izbjeglica i osoba bez državljanstva; poziva Bangladeš da dodatno olakša humanitarne operacije međunarodnih nevladinih organizacija pojednostavljenjem birokratskog opterećenja, postupka registracije i ograničenja kretanja;

7.  potiče EU i države članice da povećaju financijsku i materijalnu potporu za smještaj izbjeglica te da se pobrinu da se sredstva za pomoć ne koriste za neprihvatljiva rješenja za izbjeglice i povratnike, kao što je uspostava „sigurnih zona” na mjanmarskoj strani granice; izražava zabrinutost, stoga, zbog odluke Bangladeša o izgradnji izoliranog otoka izloženom poplavama u Bengalskom zaljevu na kojemu bi se moglo privremeno smjestiti 100 000 izbjeglica Rohingya, čime bi se izbjeglicama uskratila njihova prava;

8.  poziva, osim toga, vladu Bangladeša, EU, države članice i međunarodne financijske institucije da uspostave dugoročno financiranje kojim bi se ponudio održivi odgovor na potrebe raseljenih pripadnika naroda Rohingya i zajednica domaćina pružanjem pristupa odgovarajućim i kvalitetnijim uslugama; posebno usmjerava pozornost na hitnu potrebu za financiranje u iznosu od otprilike 10 milijuna USD, i to za pružanje specijalističkih medicinskih usluga, među ostalim i u području mentalnog zdravlja, za žrtve silovanja i rodno utemeljenog nasilja; poziva Komisiju da pruži potporu provedbi temeljite istrage o tome u kojoj su mjeri pripadnici naroda Rohingya bili žrtve seksualnog nasilja i drugih zločina;

9.  izražava duboku zabrinutost u vezi s izvješćima o trgovanju ženama i djevojčicama pripadnicama naroda Rohingya u Mjanmaru i Bangladešu, te poziva vlasti obiju zemalja da surađuju s UNHCR-om i organizacijama za zaštitu ljudskih prava kako bi se zaustavilo trgovanje ljudima te pogođenim ženama i djevojčicama pružila zaštita i potpora;

10.  prima na znanje bilateralni sporazum o repatrijaciji koji su Bangladeš i Mjanmar zaključili 23. studenoga 2017. i kojim se priznaje pravo naroda Rohingya na povratak i nastavak boravka u Mjanmaru; međutim, ustraje u tome da se ne provodi prisilan povratak, osobito ne dok i dalje traju nasilje i represija koji su opisani kao ekvivalent „etničkom čišćenju”; apelira na vlasti Bangladeša da se pobrinu da prije početka vraćanja ljudi u Mjanmaru bude na snazi sveobuhvatna strategija za povratak i integraciju pripadnika naroda Rohingya, na temelju provedbe ključnih preporuka iz izvješća Annanova povjerenstva; ustraje u tome da vlasti Mjanmara pruže vjerodostojna jamstva da se povratnike neće kazneno goniti niti prisilno smještati u segregirane kampove prema etničkoj ili vjerskoj pripadnosti te da zajamče neovisno i nepristrano praćenje tijela za ljudska prava; smatra da prema sadašnjim okolnostima nisu ispunjeni uvjeti za siguran i dobrovoljan povratak;

11.  ističe da je, dođe li do povrataka u okviru tog sporazuma, potrebno osigurati nadzor UN-a nad cijelim postupkom kako bi se zajamčilo da svaki povratak bude dobrovoljan, siguran i informiran; poziva vladu Mjanmara da pripremi sveobuhvatnu strategiju za zatvaranje svih kampova za interno raseljene osobe u središnjem dijelu savezne države Rakhine te da omogući povratak interno raseljenih osoba u Mjanmaru na temelju preporuka iz izvješća Annanova povjerenstva, uz savjetovanje sa zahvaćenim zajednicama i u jasno utvrđenom razdoblju;

12.  napominje da je kako bi se olakšao povratak i poštovala univerzalna ljudska prava pripadnika naroda Rohingya potrebno uložiti sveobuhvatne napore za rješavanje institucionalizirane diskriminacije i segregacije u Mjanmaru; ističe da nije moguće stati na kraj njihovim nedaćama a da se ne riješe temeljni uzroci; u tom pogledu napominje da uskraćivanje prava manjina u Mjanmaru nadilazi narod Rohingya te se također odnosi na etničke skupine u saveznim državama Kachin i Shan;

13.  izražava duboko žaljenje u vezi s trenutačnom provedbom mjanmarskog zakona o državljanstvu iz 1982., kojim su uskraćena osnovna ljudska prava pripadnicima naroda Rohingya, koji su postali osobe bez državljanstva; apelira na vladu Mjanmara da izmijeni zakon o državljanstvu i da rezidentima pripadnicima naroda Rohingya pruži pravno priznatu dokumentaciju o državljanstvu kako bi bili prihvaćeni kao zajednica i kako bi se poštovalo njihovo pravo na samoidentifikaciju; potiče vladu da izda osobne iskaznice koje ne sadrže podatke o vjerskoj pripadnosti;

14.  inzistira na tome da se mora zaustaviti segregacija pripadnika naroda Rohingya u Mjanmaru; poziva na ukidanje policijskog sata za pripadnike naroda Rohingya kao i na uklanjanje svih kontrolnih točaka, osim onih koje su nužne; poziva vladu Mjanmara da osigura da rezidenti pripadnici naroda Rohingya mogu slobodno putovati diljem savezne države Rakhine i ostatka zemlje, a posebno da poštuje njihovo pravo na pristup zdravstvenoj skrbi, hrani, obrazovanju i zapošljavanju;

15.  podsjeća da je Annanovo povjerenstvo osnovano na zahtjev državne savjetnice; potiče mjanmarske vlasti da što prije imenuju provedbeno tijelo koje će u potpunosti provesti preporuke Annanova povjerenstva; potiče EU i UN da podrže taj proces;

16.  ustraje u tome da je potrebno osigurati da se ulaganjima EU-a, uključujući razvojnu pomoć, doprinese univerzalnim uslugama dostupnim cijelom stanovništvu te ističe da takva ulaganja ne smiju učvrstiti segregaciju u Mjanmaru koja je već dovela do institucionalizirane diskriminacije i zločina protiv čovječnosti; stoga poziva EU da evaluira sve projekte i operacije pružanja pomoći kako bi zajamčila njihovu odgovarajuću provedbu te poziva EU da pruži potporu akterima i projektima protiv segregacije i diskriminacije te onima koji se zalažu za stvaranje inkluzivnijeg društva u kojem vlada jednakost;

17.  apelira na EU i države članice da što prije donesu usmjerene financijske sankcije protiv pojedinaca u vojnim i sigurnosnim službama odgovornih za brojne povrede ljudskih prava u Mjanmaru;

18.  poziva Vijeće sigurnosti UN-a da uvede globalni sveobuhvatni embargo na oružje protiv Mjanmara, da obustavi svu izravnu i neizravnu opskrbu oružjem, njegovu prodaju ili prijenos, uključujući provoz i pretovar oružja, streljiva i druge vojne i sigurnosne opreme, kao i pružanje obuke ili drugih oblika vojne i sigurnosne pomoći;

19.  poziva vladu Mjanmara da utvrdi odgovornost za zločine protiv čovječnosti i povrede ljudskih prava te da žrtvama zajamči pravdu; potiče UN i EU da prate i podržavaju istrage koje provodi Mjanmar te da istraže mogućnosti istrage i kaznenog progona od strane međunarodnih ili stranih tribunala, u slučaju da vlasti Mjanmara ne kazne odgovorne osobe pred domaćim sudovima;

20.  poziva vladu Mjanmara, uključujući državnu savjetnicu, da osudi govor mržnje i uznemiravanje, da potakne međukulturni i međuvjerski dijalog te da poštuje univerzalno pravo na slobodu vjeroispovijedi ili uvjerenja;

21.  nadalje, poziva ASEAN i regionalne vlade da smjesta poduzmu mjere kojima bi se povećao pritisak na vladu i vojsku Mjanmara da stanu na kraj povredama prava te zaštite sve civile u saveznoj državi Rakhine i ostatku Mjanmara;

22.  poziva dobitnicu Nagrade Saharov Aung San Suu Kyi da osudi sve teške povrede ljudskih prava počinjene nad pripadnicima manjine Rohingya; podsjeća na izjavu glasnogovornika stranke Aung San Suu Kyi od 18. svibnja 2015. da bi vlada Mjanmara trebala vratiti državljanstvo pripadnicima manjine Rohingya; podsjeća da se Nagrada Saharov dodjeljuje onima koji se, među ostalim kriterijima, bore za ljudska prava, štite prava manjina i poštuju međunarodno pravo; skreće pozornost na razmatranje mogućnosti oduzimanja Nagrade Saharov ako dobitnici prekrše te kriterije nakon što im je nagrada dodijeljena;

23.  potiče glavne međunarodne aktere koji pružaju potporu uključenim stranama, osobito Kinu i druge regionalne aktere, da upotrijebe sve diplomatske kanale kako bi stale na kraj nasilju;

24.  osuđuje činjenicu da Vijeće sigurnosti UN-a nije donijelo odlučne mjere te poziva EU i države članice da pojačaju pritisak na one koji blokiraju konkretno djelovanje, uključujući Kinu i Rusiju;

25.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje, potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu i države članice da nastave vršiti pritisak na mjanmarske vlasti i sigurnosne službe kako bi se okončalo nasilje i diskriminacija nad narodom Rohingya te da u suradnji s UN-om, ASEAN-om, regionalnim vladama i Kinom stanu na kraj segregaciji unutar Mjanmara;

26.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da obavijesti Parlament o mjerama koje je delegacija EU-a poduzela na sastanku ministara vanjskih poslova Azijsko-europskog sastanka održanog 21. studenog 2017. u Nay Pyi Tawu;

27.  poziva EU i države članice da podrže Opći akcijski plan UNHCR-a za iskorjenjivanje apatridnosti za razdoblje 2014. – 2024.;

28.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi i parlamentu Mjanmara, vladi i parlamentu Bangladeša, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Komisiji, vladama i parlamentima država članica EU-a, glavnom tajniku ASEAN-a, Međuvladinoj komisiji ASEAN-a za ljudska prava, posebnoj izvjestiteljici UN-a za stanje ljudskih prava u Mjanmaru, visokom povjereniku UN-a za izbjeglice i Vijeću UN-a za ljudska prava.

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0351.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0316.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0506.

Pravna napomena