Procedură : 2017/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0678/2017

Texte depuse :

B8-0678/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0499

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 425kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.301v01-00
 
B8-0678/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Jaromír Štětina în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP))  
B8-0678/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere comunicatul Conferinței de la Bruxelles privind Afganistanul din 4 și 5 octombrie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Afganistanul, în special rezoluția din 26 noiembrie 2015 referitoare la Afganistan, îndeosebi la asasinatele din provincia Zabul(1) și cea din 13 iunie 2013 referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea(2),

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la Afganistan din 18 iulie 2016,

–  având în vedere declarația Președintelui Consiliului de Securitate al ONU din 14 septembrie 2016 cu privire la situația din Afganistan,

–  având în vedere Rezoluția 2210 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Afganistan,

–  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a SEAE din 24 iulie 2016 către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Elemente pentru o strategie a UE privind Afganistanul” (JOIN(2017)0031),

–  având în vedere rezultatele Conferinței de la Bruxelles privind Afganistanul din 5 octombrie 2016, co-prezidată de Uniunea Europeană,

–  având în vedere raportul Human Rights Watch (HRW) din 13 februarie 2017 intitulat „Pakistan - constrângere, ONU - complicitate: returnările forțate în masă ale refugiaților afgani”,

–  având în vedere semnarea Acordului de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea la 18 februarie 2017 și ratificare sa ulterioară de către Afganistan,

–  având în vedere Raportul mondial al HRW pentru 2017,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Afganistan din 16 octombrie 2017,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, începând cu 2002, Uniunea Europeană și statele sale membre s-au angajat să combată terorismul și extremismul și să asigure o pace durabilă, stabilitate și dezvoltare în Afganistan;

B.  întrucât UE a contribuit cu miliarde de euro în ceea ce privește ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare și asistența pentru Afganistan; întrucât UE și statele sale membre sunt cei mai mari donatori în favoarea acestei țări, estimându-se furnizarea a până la 5 miliarde EUR în perioada 2017-2020, conform angajamentului asumat în cadrul Conferinței Internaționale de la Bruxelles privind Afganistanul;

C.  întrucât garantarea democrației, a drepturilor omului, a statului de drept și a bunei guvernanțe în Afganistan în perioada de tranziție și în „deceniul de transformare” (2015-2024) sunt esențiale pentru crearea unui stat stabil și prosper;

D.  întrucât corupția la scară largă, sistemele clientelare adânc înrădăcinate și incapacitatea guvernului afgan, fisurat din punct de vedere politic, de a avansa pe calea reformelor amenință să ducă la reducerea progreselor și să inverseze realizările anterioare;

E.  întrucât cele patru domenii prioritare considerate de UE ca fiind esențiale pentru realizarea de progrese în Afganistan se referă la: a) promovarea păcii, a stabilității și a securității regionale; b) consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului și promovarea bunei guvernări și a capacitării femeilor; c) susținerea dezvoltării economice și umane; d) abordarea provocărilor legate de migrație;

F.  întrucât, ca urmare a crizei de la alegerile prezidențiale din 2014, guvernul de unitate națională s-a confruntat cu stagnarea progreselor de pe agenda sa de reformă, ducând la o situație din ce în ce mai instabilă din punct de vedere politic;

G.  întrucât talibanii în revenire, gruparea Al-Qaida și o grupare ce se revendică drept reprezentant al Statului Islamic în Afganistan (Statul Islamic din provincia Khorasan), alături de un număr mare de migranți afgani ce se întorc acasă, în special din Pakistan, ar risca să transforme instabilitatea actuală într-un conflict de mai mare anvergură, amenințând și mai mult stabilitatea regională;

H.  întrucât, potrivit Inspectorului general special pentru reconstrucția Afganistanului numit de SUA (SIGAR), 6 785 membri ai forțelor afgane au fost uciși și alți 11 777 au fost răniți din ianuarie până în noiembrie 2016 și întrucât Misiunea ONU de asistență în Afganistan (UNAMA) a raportat, de asemenea, o creștere de 3 % în ceea ce privește victimele civile (3 498 de persoane ucise și 7 920 rănite) în 2016, comparativ cu anul precedent;

I.  întrucât s-a înregistrat o creștere a producției de mac în Afganistan și a consumului de droguri în Iran în ultimii ani; întrucât traficul de droguri este folosit de talibani pentru a-și finanța operațiunile; întrucât limitarea sau eliminarea acestui trafic ar fi reciproc avantajoase pentru Iran și Afganistan; întrucât opiul din Afganistan este principala sursă a heroinei din UE; întrucât colaborarea cu Iranul și cu alte țări învecinate, cum ar fi Tadjikistanul, Turkmenistanul și Uzbekistanul, este necesară pentru a limita în continuare fluxul opiaceelor spre piețele europene;

J.  întrucât diverse studii indică faptul că Afganistanul deține rezerve minerale neexploatate în valoare de 1 - 3 trilioane de dolari; întrucât mineritul ilegal reprezintă o problemă majoră care amenință să transforme un potențial factor de dezvoltare a Afganistanului într-o sursă de conflict și instabilitate; întrucât mineritul este a doua sursă de venituri a talibanilor;

K.  întrucât Misiunea de sprijin ferm aflată sub comanda NATO își va spori efectivul actual de la 13 000 la 16 000 de persoane; întrucât, în august 2017, SUA au decis să își majoreze prezența militară, ca parte a noii strategii a SUA în Asia de Sud,

1.  reamintește că Afganistanul a fost sfâșiat de cei aproape 40 de ani de conflicte și de războaie, care au condus la distrugerea țării, înregistrându-se peste un milion de victime, și au forțat o parte semnificativă a populației să plece în exil, Afganistanul fiind, de fapt, un stat eșuat;

2.  subliniază că, în timpul regimului taliban, Afganistanul a devenit unul dintre cele mai propice terenuri pentru răspândirea terorismului, conducând la evenimentele tragice din 11 septembrie; subliniază, cu toate acestea, că în urma intervenției comunității internaționale, Afganistanul a suferit modificări semnificative;

3.  reamintește că, în ultimii 15 ani, Afganistanul a înregistrat progrese în domeniile politic, de securitate, economic și de dezvoltare; subliniază că PIB-ul pe cap de locuitor a crescut de cinci ori, speranța de viață a crescut cu aproape 15 ani, s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de fete înscrise la școală, față de 2001, fetele reprezentând în prezent aproape 40 % din totalul de 8-9 milioane de copii; subliniază că realizările susmenționate nu ar fi fost posibile fără dedicarea populației afgane și fără angajamentul comunității internaționale sau fără furnizarea de fonduri, know-how și de personal la fața locului;

4.  subliniază că progresele înregistrate sunt foarte fragile și reversibile; subliniază că continuarea progreselor va necesita reforme suplimentare, relații stabile cu țările vecine și asigurarea continuă a unui nivel necesar de securitate și stabilitate; regretă că în ultimii ani situația de securitate din Afganistan s-a deteriorat, iar țara se confruntă cu creșterea presiunii insurgente și teroriste, cu atacuri cu bombă și atacuri teroriste care au loc aproape zilnic; subliniază că instituțiile democratice rămân slabe iar cadrul electoral fragil; regretă faptul că, în domeniul drepturilor omului, în special cele ale femeilor și copiilor, se înregistrează încălcări zilnice; subliniază că un deficit în ceea ce privește infrastructura și o creștere a numărului de persoane care se întorc în Afganistan din țările învecinate pun în pericol progresele economice și sociale înregistrate până în prezent;

5.  omagiază eforturile și sacrificiile făcute de comunitatea internațională, care, în ultimul deceniu, a asigurat securitatea în Afganistan pe durata misiunii FIAS și a operațiunii „Libertate durabilă” din Afganistan, pe parcursul cărora au murit aproape 3 500 de militari, bărbați și femei; salută cea de-a 39-a Misiune de sprijin ferm sub comanda NATO, în exercițiu de la 1 ianuarie 2015 și care este mandatată să antreneze, să consilieze și să sprijine forțele de securitate și instituțiile afgane; reamintește faptul că Forțele naționale afgane de securitate (ANSF) sunt pe deplin responsabile de operațiunile de luptă care au fost preluate de la FIAS începând cu 1 ianuarie 2015;

6.  are convingerea fermă că un proces de pace și de reconciliere condus și asumat de statul afgan este singura cale viabilă către o soluționare durabilă a conflictului; salută inițiativele afgane pentru pace, precum procesul de la Kabul privind cooperarea în materie de pace și securitate; reconfirmă angajamentul ferm al UE de a sprijini toate inițiativele pentru pace, securitate și stabilitate în Afganistan;

7.  subliniază importanța Afganistanului pentru stabilitatea regională; subliniază că un Afganistan sigur, stabil și prosper este vital pentru pacea și stabilitatea regiunii în ansamblu; reiterează, în acest context, importanța partenerilor regionali, cum ar fi țările din Asia Centrală, Iran, China, India și Pakistan; le încurajează să coopereze în mod constructiv pentru a promova un proces de negociere autentic și orientat spre rezultate, fără condiții prealabile; sprijină procesul „Inima Asiei”, lansat la Istanbul în 2012, al cărui obiectiv este consolidarea stabilității și a prosperității în regiune;

8.  reafirmă cât este de necesar ca comunitatea internațională să își respecte în continuare angajamentul său în ceea ce privește Afganistanul și să contribuie la reconstrucția țării, la dezvoltarea economiei, precum și la combaterea terorismului; este încurajat, în acest context, de angajamentele asumate de comunitatea internațională cu ocazia Conferinței Internaționale de la Bruxelles privind Afganistanul, care s-a angajat să ofere asistență în valoare de aproximativ 13,6 miliarde EUR până în 2020;

9.  consideră că lipsa de securitate și corupția endemică reprezintă cele două provocări majore care împiedică funcționarea normală și dezvoltarea Afganistanului; reiterează faptul că situația de securitate din Afganistan s-a deteriorat, iar atacurile teroriste s-au multiplicat; se declară alarmat de actuala expansiune teritorială a forțelor talibane, de apariția facțiunii SI din provincia Khorasan (ISKP) și de întărirea grupărilor teroriste Al-Qaida; recunoaște că ISKP are potențialul de a deveni cea mai mare amenințare la adresa securității în Afganistan în viitorul apropiat;

10.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la apariția ISKP ca cel mai recent element ce contribuie la o fragilitate crescândă la adresa climatului de securitate din Afganistan; subliniază că, pe lângă prezența consolidată în estul țării (Nangarhar), ISKP încearcă să își afirme prezența și în partea de nord a țării, cu sprijinul Mișcării Islamice din Uzbekistan; subliniază faptul că, dacă acest lucru este încununat de succes, se va crea un mediu propice pentru adăpostirea de luptători străini și de militanți, pe măsură ce aceștia sunt alungați din Irak și Siria, date fiind insuccesele militare cu care se confruntă ISIS în aceste două țări;

11.  subliniază importanța unui veritabil proces de reconciliere internă; solicită UE să sprijine în mod activ un proces sub conducere afgană de dezarmare, demobilizare și reintegrare a foștilor insurgenți; subliniază necesitatea combaterii radicalizării, a extremismului și a recrutării în scopuri teroriste; reamintește că abordarea cauzelor profunde ale problemelor menționate mai sus este corelată cu crearea de stimulente pentru dezvoltarea și creșterea economică în favoarea populației în general;

12.  subliniază faptul că lupta împotriva terorismului și a finanțării acestuia este un element esențial pentru crearea unui mediu propice pentru securitate în Afganistan; subliniază necesitatea de a consolida capacitățile Forțelor naționale afgane de apărare și securitate (ANSF), la care Misiunea de sprijin ferm sub comanda NATO contribuie în mod semnificativ prin activități de formare, consiliere și asistență; salută marele sacrificiu al ANSF, care suferă pierderi importante în fiecare an în lupta împotriva insurgenților; reamintește contribuția anuală de aproximativ 1 miliard USD a comunității internaționale pentru a sprijini finanțarea ANSF până în 2020;

13.  condamnă recentele atacuri teroriste din Afganistan, în special atacul sinucigaș cu bombă de la moscheea șiită Imam Zaman din Kabul, la 20 octombrie 2017, precum și atacul asupra televiziunii private Șamșad din Kabul, la 7 noiembrie 2017; subliniază faptul că ISIS/Daesh a revendicat ambele atacuri; își exprimă îngrijorarea cu privire la deteriorarea situației umanitare, precum și la numărul ridicat de victime din rândul civililor ca urmare a atacurilor teroriste;

14.  subliniază importanța Acordului de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea, fiind primul acord încheiat între cele două părți; își exprimă speranța că punerea în aplicare a acordului va duce la consolidarea relațiilor bilaterale și a cooperării în domenii precum drepturile omului, în special drepturile femeilor și copiilor, statul de drept, sănătatea, dezvoltarea rurală, educația, știința și tehnologia, combaterea corupției, a spălării banilor, a finanțării terorismului, a criminalității organizate și a traficului de droguri, precum și cooperarea în materie de migrație;

15.  sprijină noua strategie a UE privind Afganistanul, astfel cum a fost prezentată la 24 iulie 2017, care reprezintă o tentativă de abordare cuprinzătoare a problemelor cu care se confruntă Afganistanul, punând accentul pe promovarea păcii, a stabilității regionale și a securității, pe consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului, pe promovarea bunei guvernanțe și a emancipării femeilor, precum și în sprijinirea dezvoltării economice și umane și abordarea provocărilor legate de migrație;

16.  salută angajamentul asumat de guvernul de unitate națională pentru a pune în aplicare prioritățile prevăzute în „Cadrul național pentru pace și dezvoltare a Afganistanului” în vederea obținerii autonomiei de funcționare, în special prin reducerea dependenței de ajutorul extern și oferind posibilități economice pentru populație; solicită insistent guvernului să abordeze problemele urgente legate de corupție, de gestionare defectuoasă și risipă, de traficul de droguri și de securitatea persoanelor;

17.  își exprimă îngrijorarea cu privire la recrudescența violenței împotriva femeilor și la eliminarea drepturile acestora în Afganistan; solicită parlamentului și guvernului afgan să abroge toate legile care conțin elemente de discriminare a femeilor și care reprezintă o încălcare a tratatelor internaționale semnate de Afganistan;

18.  invită guvernele din Afganistan și Pakistan să colaboreze cu privire la chestiuni de securitate și de terorism, și încurajează schimbul de informații și cooperarea în vederea combaterii teroriștilor și extremiștilor de ambele părți ale frontierei; subliniază problema locurilor de refugiu din Pakistan pentru grupurile de insurgenți, care trebuie rezolvată de către autoritățile de la Islamabad;

19.  ia act de activitățile Grupului de coordonare cvadrilateral privind Afganistanul, care cuprinde Statele Unite, China, Afganistan și Pakistan, constituit în decembrie 2015; apreciază eforturile depuse până în prezent și materializate sub forma unei foi de parcurs vizând facilitarea negocierilor directe între guvernul de unitate națională și talibani; regretă însă că nu s-au înregistrat progrese concrete în acest sens, care să conducă la un proces de pace și de reconciliere condus și asumat de statul afgan;

20.  reamintește importanța dialogului și cooperării cu Afganistanul în domeniul migrației, inclusiv problema returnărilor și readmisiilor, combaterea introducerii ilegale de migranți și a traficului de ființe umane; subliniază importanța punerii depline în aplicare a Căii comune de urmat UE-Afganistan și a acordurilor bilaterale cu statele membre;

21.  își exprimă profunda îngrijorare față de creșterea masivă a numărului de persoane strămutate pe plan intern în 2016, cu peste 653 000 de noi strămutări, ceea ce ar putea conduce la o criză umanitară de proporții; încurajează toate părțile implicate să furnizeze asistență acestor afgani vulnerabili, și solicită guvernului afgan să contribuie la reintegrarea acestora în societatea afgană; subliniază faptul că, în conformitate cu estimările efectuate de autoritățile afgane, agențiile ONU și alte agenții umanitare, peste 9,3 milioane de persoane vor fi solicitat asistență umanitară până la sfârșitul anului 2017;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Afganistan.

(1)

Texte adoptate P8_TA(2015)0412.

(2)

Texte adoptate P7_TA(2013)0282.

Notă juridică