Postopek : 2017/2932(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0680/2017

Predložena besedila :

B8-0680/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 251kWORD 54k
11.12.2017
PE614.303v01-00
 
B8-0680/2017

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP))  
B8-0680/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 24. julija 2017 o elementih strategije EU za Afganistan,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. oktobra 2017 o strategiji EU za Afganistan,

–  ob upoštevanju nacionalnega akcijskega načrta Afganistana v zvezi z resolucijo varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) z dne 31. oktobra 2000 o ženskah, miru in varnosti,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2344 (2017), s katero je mandat misije pomoči OZN v Afganistanu podaljšan do 17. marca 2018,

–  ob upoštevanju rednih poročil generalnega sekretarja OZN o razmerah v Afganistanu in njihovih posledicah za mednarodni mir in varnost,

–  ob upoštevanju kabulskega procesa za mir in varnostno sodelovanje,

–  ob upoštevanju skupnih nadaljnjih ukrepov Afganistana in EU na področju migracijskih vprašanj,

–  ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika EU o terorističnih napadih v Afganistanu,

–  ob upoštevanju bruseljske konference o Afganistanu,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom,

–  ob upoštevanju imenovanja novega posebnega odposlanca EU za Afganistan in njegovega prvega obiska v državi;

–  ob upoštevanju vrhovnih srečanj Nata, ki sta potekali julija 2016 in junija 2017,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je stanje v Afganistanu kljub manjšemu izboljšanju še vedno kritično, slabšajo se varnostne razmere, povečuje se pritisk upornikov in teroristov, država pa se srečuje z velikimi gospodarskimi in političnimi izzivi; ker je ta nestabilnost še večja zaradi korupcije, šibke pravne države in slabega upravljanja, nezakonitih gospodarskih dejavnosti in še vedno trajajočih oboroženih spopadov;

B.  ker so humanitarne razmere še vedno izjemno zaskrbljujoče, pri čemer najbolj trpijo civilisti; ker je bilo v nedavnem poročilu misije pomoči OZN v Afganistanu UNAMA) zabeleženo največje število žrtev od leta 2009; leta 2016 je umrlo 11.318 civilistov, medtem ko jih je od januarja do septembra 2017 umrlo že 8019; ker je bilo ugotovljeno, da so za tako veliko število žrtev odgovorne protivladne skupine in tudi provladne sile; ker je bilo zaradi okrepljenih spopadov leta 2016 razseljenih 600.000 oseb, leta 2017 pa več kot 280.000, od tega je večina mlajših od 18 let;

C.  ker so varnostne in humanitarne razmere skupaj s pomanjkanjem gospodarske perspektive povzročile povečanje nezakonitih migrantskih tokov in so bili leta 2016 Afganistanci druga največja skupina migrantov, ki so prišli v EU; ker so se notranje razmere v Afganistanu zaostrile zaradi vrnitve več kot milijona afganistanskih beguncev iz Pakistana in Iraka in ker je zato vlada na robu zmogljivosti, družba pa še pod večjim pritiskom;

D.  ker je mednarodna skupnost večkrat potrdila svojo podporo Afganistanu: na vrhovnem srečanju Nata 29. junija 2017, kjer so zavezniki in partnerji potrdili svojo zavezo do konca leta 2020, več zaveznikov pa je napovedalo večje število napotenih enot v okviru misije odločne podpore („Resolute Support“), na bruseljski konferenci konec oktobra 2016, kateri sta sopredsedovali EU in afganistanska vlada, je mednarodna skupnost zagotovila nadaljnjo politično podporo in obljubila 13,6 milijard EUR finančne podpore, pri čemer Evropska unija in njene države članice prispevajo pet milijard EUR in je zato EU kot celota najpomembnejša partnerica Afganistana na področju razvojnega sodelovanja; ker je EU s sporazumom o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom, ki je bil podpisan februarja 2017, potrdila svojo zavezanost razvoju Afganistana;

E.  ker so varnostne razmere v Afganistanu še vedno izjemno nestanovitne, saj si vlada in talibani izmenjujejo nadzor nad ozemlji, pri čemer prihaja do smrtnih žrtev na obeh straneh; ker ni oprijemljivega napredka v mirovnem procesu, v katerem so udeleženi vlada in talibani;

F.  ker so talibani nedavno izvedli niz napadov v Afganistanu, pri čemer so s samomorilskimi bombnimi napadalci ciljali predvsem na policijske in vladne objekte ter pri tem ubili najmanj 74, ranili pa več sto ljudi; ker je vsesplošna in nezakonita uporaba kombiniranih improviziranih taktik z eksplozivnimi napravami, predvsem samomorilskimi bombami, glavni razlog za civilne žrtve;

G.  ker so dejavnosti Islamske države Iraka in Levanta v provinci Horasan še vedno omejene predvsem na vzhodni Afganistan, vendar je skupina prevzela odgovornost za več obsežnejših napadov po vsej državi in bi lahko utrdila svojo prisotnost v provinci Kunar ter si ponovno zagotovila operativno zmogljivost v delih province Nangarhar;

H.  ker kljub prizadevanjem vlade Afganistan še naprej ostaja ena od držav z največ korupcije; ker je stopnja korupcije še posebej zaskrbljujoča, ker podkupljivi uradniki državnih varnostnih sil orožje prodajajo neposredno upornikom, sredstva, namenjena za humanitarne namene, pa se porabljajo za druga področja in zato ne služijo svojemu namenu;

I.  ker je ena največjih težav še vedno stalen pretok orožja do talibanov in drugih terorističnih skupin, ki se financirajo s pridelavo opija, tihotapljenjem, ugrabitvami, izsiljevanjem nevladnih organizacij ter nezakonito prodajo mineralov in starin z zgodovinsko vrednostjo, pa tudi s preusmerjanjem zunanje pomoči, ki vstopa v državo;

J.  ker se je celotno območje, ki je v Afganistanu namenjeno pridelavi opija in maka, leta 2016 povečalo za 10 % glede na prejšnje leto, medtem ko je proizvodnja narasla za 43 %, vrednost nedovoljenih opiatov pa je bila leta 2016 ocenjena na tri milijarde EUR;

K.  ker se v dvostranskih odnosih med Afganistanom in Pakistanom kažejo znaki boljšega sodelovanja, saj sta obe državi sprejeli ukrepe za izboljšanje odnosov, med drugim z vzpostavitvijo mehanizma za krizni nadzor za komuniciranje v sili in mehanizma za tristranski dialog na ministrski ravni;

L.  ker je neodvisna afganistanska volilna komisija za 7. julij 2018 napovedala parlamentarne volitve in volitve v okrajne svete ter je dosegla napredek pri pripravah na volitve;

M.  ker je Komisija napovedala, da bo Afganistanu namenila dodatnih pet milijonov EUR humanitarne pomoči in bo tako skupna humanitarna pomoč EU Afganistanu za leto 2017 znašala 30,5 milijonov EUR; ker bo EU do leta 2020 skupaj z razvojno pomočjo zagotovila do 300 milijonov EUR letno;

N.  ker je novačenje in uporaba mladoletnikov na vseh straneh še vedno resna težava, saj je UNAMA zabeležila, da je bilo rekrutiranih in uporabljenih 21 dečkov, od tega so jih pet rekrutirale protivladne skupine, in prejela poročila, ki kažejo, da je Islamska država Iraka in Levanta v provinci Horasan rekrutirala do 50 dečkov, ki trenutno opravljajo versko in vojaško usposabljanje v provinci Ghor;

O.  ker so ZDA leta 2017 v Afganistanu izvedle 2568 napadov, v katerih naj bi bilo ubitih na desetine civilistov;

P.  ker je tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča 20. novembra 2017 sodnike Sodišča zaprosil za dovoljenje za začetek preiskave domnevnih vojnih zločinov in hudodelstev zoper človečnost v okviru oboroženih spopadov v Islamski republiki Afganistan od 1. maja 2003 naprej; ker si tožilec prizadeva pridobiti dovoljenje za preiskavo domnevnih zločinov, ki so povezani z oboroženimi spopadi v Afganistanu, so zadostno povezani z razmerami in so bili storjeni na ozemlju drugih drugih držav, podpisnic Rimskega statuta iz julija 2002; ker je Afganistan podpisal Rimski statut, lahko sodišče uveljavlja svojo pristojnost za vse domnevne zločine, ki so bili na afganistanskem ozemlju zagrešeni od maja 2003, ne glede na narodnost obtoženca; ker so razpoložljive informacije razumna osnova, na podlagi katere lahko domnevamo, da so strani, dejavne v Afganistanu, zagrešile hudodelstva zoper človečnost;

1.  poudarja, da Afganistan po skoraj 40 letih konflikta in 16 letih posredovanja pod vodstvom ZDA in Nata ni dosegel miru, varnosti ali trajnostnega razvoja; poudarja, da je ta država kljub očitnim izzivom dosegla izboljšanje na številnih področjih, vključno s kakovostjo in dostopnostjo zdravstvenega varstva, osnovnega izobraževanja, večjo vlogo žensk in pričakovano življenjsko dobo;

2.  ponovno izraža svojo zavezo za spodbujanje miru, stabilnosti in blaginje v Afganistanu ter za podpiranje njegovega trajnostnega razvoja, strategijo EU za Afganistan, ki jo je sprejel Svet, pa pozdravlja kot temelj za prihodnje ukrepe EU;

3.  izreka najgloblje sožalje družinam žrtev nedavnih terorističnih napadov; znova potrjuje, da je terorizem v vseh pojavnih oblikah ena največjih groženj mednarodnemu miru in varnosti; poudarja, da je treba tiste, ki ta dejanja zagrešijo, jih organizirajo, financirajo ali podpirajo, privesti pred sodišče, in poziva vse države, naj pri tem dejavno sodelujejo z afganistansko vlado ter drugimi pomembnimi organi;

4.  najstrožje obsoja vse napade na civilno prebivalstvo, humanitarne delavce, afganistanske in mednarodne sile, diplomatsko in konzularno osebje, pa tudi drugi predstavnike mednarodne skupnosti v Afganistanu;

5.  z zaskrbljenostjo opaža veliko povečanje števila civilnih žrtev zaradi zračnih napadov provladnih sil in opozarja vse strani v konfliktu, da so med vojaškimi operacijami dolžne zaščititi civiliste v skladu z obveznostmi, ki jih imajo po mednarodnem pravu in mednarodnem pravu o človekovih pravicah; poudarja, da morajo storilci odgovarjati za kršitve mednarodnega prava o človekovih pravicah in humanitarnega prava;

6.  je seznanjen z novo strategijo ZDA za povečanje števila enot v Afganistanu; znova poudarja, da tega konflikta ni mogoče rešiti z vojaškim posredovanjem, saj se mir lahko doseže samo z neposrednimi pogajanji med vlado in talibani, ki morajo biti del vključujočega mirovnega in spravnega procesa pod vodstvom in pristojnostjo Afganistana; ponovno potrjuje svojo podporo vsem tovrstnim pobudam, kot je kabulski proces za mir in varnostno sodelovanje, in poziva EU, naj pri tem še naprej sodeluje na visoki ravni; pozdravlja imenovanje novega posebnega odposlanca EU za Afganistan in njegov prvi obisk v državi;

7.  meni, da bi se morale enote Nata strogo držati svetovalne vloge in se umakniti takoj, ko bodo razmere to dopuščale;

8.  se zaveda, da je za spravni postopek potrebna resnična politična podpora akterjev v regiji; poziva regionalne deležnike h konstruktivnemu sodelovanju, da bi spodbudili pravi pogajalski proces za oblikovanje trajnega miru med stranmi v konfliktu, in podpredsednico/visoko predstavnico poziva, naj nagovori partnerje in strani po vsem svetu in v regiji, zlasti v Indiji in Pakistanu, da bi spodbudila mednarodno in regionalno soglasje o tem postopku; v zvezi s tem pozdravlja skupno izjavo z dne 6. oktobra 2017 ob 14. vrhunskem srečanju med Indijo in EU;

9.  poudarja, da je pomembno najti in zapreti finančna omrežja, ki jih talibani uporabljajo za prenos denarja, ter ustaviti vire financiranja, tihotapske mreže in nezakonite dejavnosti, s katerimi se financirajo njihove operacije; poziva k okrepitvi večstranskega in regionalnega sodelovanja v boju proti nezakonitemu financiranju terorističnih skupin in k zaprtju tihotapskih poti;

10.  poziva afganistansko vlado, naj še naprej izvaja sprejeti načrt reform, vključno s protikorupcijskimi zakoni, da bi izboljšali sisteme za sledenje orožju, spodbujali odgovornost in utrdili vlogo lokalnih upravnih struktur, zlasti kadar sveti plemenskih poglavarjev delujejo z integriteto in preglednostjo;

11.  pozdravlja napoved, da bodo julija 2018 potekale volitve, kar bi lahko imelo pomembno vlogo pri spodbujanju cilja utrditve demokracije v Afganistanu; poziva, da morajo volilne institucije svoje delovanje razširiti na vse deležnike, da bi dosegli podporo javnosti za volitve; poziva k procesu volilne reforme, s katerim bi dosegli verodostojne, vključujoče in pregledne volitve; poziva vse strani, naj se vzdržijo podžigajočih besed, saj lahko poslabšajo družbene napetosti in ogrozijo krhko politično soglasje, ki ga predstavlja ustava; poziva vse deležnike, naj zagotovijo, da se bodo politična nesoglasja še naprej izražala mirno in v okviru ustavnih in demokratičnih postopkov države;

12.  poudarja vedno večjo vlogo žensk pri omilitvi konfliktov in preprečevanju radikalizacije v njihovi skupnosti, pa tudi njihovo tradicionalno vlogo pri vzpostavljanju miru v Afganistanu; pozdravlja večjo zastopanost žensk v afganistanskem visokem mirovnem svetu in novo strategijo tega sveta, ki priznava ključno in dejavno vlogo žensk; poziva EU, naj še naprej podpira Afganistan pri izvajanju nacionalnega akcijskega načrta za resolucijo UNSC št. 1325 (2000) in drugih pomembnih programov; poziva, da je treba v kazensko pravo vključiti zakon o odpravi nasilja nad ženskami;

13.  ponovno poudarja, da so mladi prihodnost države, in je zelo zaskrbljen zaradi poročil, da talibani novačijo otroke, jih urijo v medresah in uporabljajo v različnih vojaških operacijah, tudi pri izdelavi in nastavljanju improviziranih eksplozivnih naprav; želi spomniti vse strani, da je pošiljanje oboroženih vojakov, mlajših od 18 let, na vojna območja kršitev veljavnega mednarodnega prava v Afganistanu, v primeru otrok, mlajših od 15 let, pa vojni zločin v skladu z izbirnim protokolom h Konvenciji o otrokovih pravicah in Rimskim statutom; poziva vlado, naj sprejme vse možne ukrepe za preprečitev takega novačenja in uporabe, vključno s sprejetjem pravnih ukrepov za prepoved in kriminalizacijo takih praks, ter naj sprejme vse možne ukrepe za zagotovitev zaščite in oskrbe otrok, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi; poziva vlado, naj pripravi in sprejme celovit zakon o otrocih in nacionalni akcijski načrt za zaščito otrok;

14.  obžaluje, da dokumenta „Skupna pot Afganistana in EU za reševanje migracijskih vprašanj“, ki je sicer pravi sporazum s tretjo stranjo in zagotavlja jasen okvir za sodelovanje o prisilni vrnitvi in ponovnem sprejemu v Afganistanu, niso predložili v odobritev Parlamentu in da ga niso obvestili ali se z njim posvetovali na nobeni stopnji postopka; poziva Komisijo, naj spoštuje postopke, kot so določeni v Pogodbah, in naj v zvezi s sporazumom o skupni poti v celoti obvešča in vključi Parlament ter se s z njim posvetuje; poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo, da bo na področju migracij sodelovanje z državami izvora migrantov, prosilcev za azil in beguncev v celoti v skladu z njihovimi obveznostmi na podlagi mednarodnega in evropskega prava o človekovih pravicah in beguncih ter da ne bo posredno ali neposredno prispevalo h kršitvam človekovih pravic;

15.  poudarja, da so pobude za preprečevanje in odpravljanje radikalizacije ter za razorožitev, demobilizacijo in ponovno vključitev lokalnih skupnosti in civilne družbe pomembne za boj proti nasilnemu ekstremizmu, ter poziva Nato in EU, naj jih podpreta; meni, da so majhni lokalni projekti za vključitev lokalnih verskih akterjev, lokalna sporočila proti ekstremizmu in vzpostavitev dialoga med skupnostmi pomembni, saj preprečujejo radikalizacijo na zgodnji stopnji;

16.  opozarja na pomen kulture in izobraževanja pri razvoju nacionalne kohezije ter obžaluje, da več kot 3,5 milijona otrok – tretjina afganistanskih otrok, večinoma deklice – na začetku šolskega leta v marcu ni obiskovalo šole; meni, da bi lahko z vključitvijo vzpostavljanja miru, reševanja konfliktov in mediacije v šolske učne načrte pomagali mladim Afganistancem, z zagotavljanjem praktičnih spretnosti, opredelitve vzrokov za konflikt ter znanja, kako umiriti napetosti in se pogajati o miroljubnih rešitvah, pa naslednji generaciji dali možnost, da prekine krog nasilja;

17.  poziva afganistansko vlado, naj se z organizirano strategijo resno osredotoči na spoštovanje pravne države, zagotavljanje pravice in dajanje prednosti ukrepom, ki ščitijo pravice državljanov; poziva mednarodno skupnost kot celoto, naj podpre Afganistan pri izpolnjevanju njegove zaveze za reformo pravosodnega sistema, vključno z oblikovanjem državnega prehodnega pravosodnega procesa za obravnavanje nekaznovanosti; poziva k boljšemu usklajevanju med državnim in plemenskim sistemom za reševanje sporov; je prepričan, da bi z večjo preglednostjo, odgovornostjo in udeležbo javnosti v pravosodnem in zakonodajnem postopku pripomogli k pravičnejšemu in preglednejšemu sistemu;

18.  je prepričan, da je odpornost družb, na primer človekov razvoj, navsezadnje povezana z zmožnostjo sistema, da zagotovi ekonomske možnosti za prebivalstvo, zlasti mlade; podpira izvajanje afganistanskega nacionalnega okvira za mir in razvoj ter okrepitev zasebnega sektorja, kmetijstva ter trajnostnega izkoriščanja in upravljanja naravnih virov;

19.  je seznanjen s prošnjo tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča za dovoljenje, da lahko preišče obtožbe o vojnih zločinih in zločinih proti človečnosti, ki so jih od maja 2003 v Afganistanu zagrešile vse strani; če bo prošnja odobrena, poziva k pravični, pregledni, objektivni in neodvisni preiskavi, katere cilj bo privesti odgovorne pred sodišče ne glede na to, kdo so, s čimer bi zagotovili enakost pred zakonom in preprečili ponovitev teh kaznivih dejanj;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Afganistana.

Pravno obvestilo