Procedură : 2017/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0681/2017

Texte depuse :

B8-0681/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0499

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 426kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.304v01-00
 
B8-0681/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP))


Petras Auštrevičius, Patricia Lalonde, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP))  
B8-0681/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere comunicatul Conferinței de la Bruxelles privind Afganistanul din 4 și 5 octombrie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Afganistanul, în special rezoluția din 26 noiembrie 2015 referitoare la Afganistan, îndeosebi la asasinatele din provincia Zabul(1) și cea din 13 iunie 2013 referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea(2),

–  având în vedere concluziile Consiliului privind Afganistanul din 16 octombrie 2017,

–  având în vedere declarația Președintelui Consiliului de Securitate al ONU din 14 septembrie 2016 cu privire la situația din Afganistan,

–  având în vedere Rezoluția 2210 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Afganistan,

–  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a SEAE din 24 iulie 2017 către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Elemente pentru o strategie a UE privind Afganistanul” (JOIN(2017)0031),

–  având în vedere raportul Human Rights Watch (HRW) din 13 februarie 2017 intitulat „Pakistan - constrângere, ONU - complicitate: returnările forțate în masă ale refugiaților afgani”,

–  având în vedere Raportul mondial al HRW pentru 2017,

–  având în vedere Raportul trimestrial al Inspectorului General Special al SUA pentru Reconstrucția Afganistanului (SIGAR) către Congresul Statelor Unite ale Americii din 30 ianuarie 2017,

–  având în vedere Calea comună de urmat privind unele aspecte legate de migrație pentru Afganistan și UE, semnată la 3 octombrie 2016,

–  având în vedere Acordul de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea, semnat la 18 februarie 2017,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre au colaborat cu Afganistanul și cu întreaga comunitate internațională din 2001 pentru combaterea terorismului și a extremismului, depunând, în același timp, eforturi în vederea obținerii unei păci durabile și a dezvoltării; întrucât, ținând seama de creșterea presiunii insurgente și teroriste, o economie care se confruntă cu probleme și instabilitatea în sfera politică, aceste obiective și progresele substanțiale care au fost înregistrate sunt în pericol;

B.  întrucât UE și statele sale membre au contribuit cu miliarde de euro în ceea ce privește ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare și asistența pentru Afganistan începând cu 2002; întrucât UE și statele sale membre sunt împreună cel mai mare donator pentru Afganistan, care se preconizează că va furniza până la 5 miliarde EUR în perioada 2017-2020;

C.  întrucât garantarea democrației, a drepturilor omului, a statului de drept și a bunei guvernanțe în Afganistan în perioada de tranziție și în deceniul de transformare sunt esențiale pentru crearea unui stat stabil și prosper;

D.  întrucât în ultimii 15 ani, începând din 2001, au avut loc mari creșteri ale nivelului de trai, accesul la asistență medicală și educație de bază și capacitarea femeilor au crescut, PIB-ul pe cap de locuitor s-a mărit de cinci ori și speranța medie de viață a crescut cu 15 ani; întrucât, potrivit Inspectorului General Special al SUA pentru Reconstrucția Afganistanului (SIGAR), după prăbușirea regimului taliban în 2001, gradul de frecventare al școlilor generale a crescut de la un milion de elevi, dintre care cei mai mulți băieți, la aproximativ nouă milioane în 2015, elevele reprezentând aproximativ 39 % din totalul elevilor;

E.  întrucât, ca urmare a crizei de la alegerile prezidențiale din 2014, guvernul de unitate națională s-a confruntat cu stagnarea progreselor de pe agenda sa de reformă, ducând la o situație din ce în ce mai instabilă din punct de vedere politic;

F.  întrucât corupția la scară largă, sistemele clientelare adânc înrădăcinate și incapacitatea guvernului afgan, fisurat din punct de vedere politic, să avanseze pe calea reformelor amenință să ducă la reducerea progreselor sau să inverseze realizările anterioare;

G.  întrucât, deși în ultimii ani au fost realizate unele beneficii socioeconomice și politice, resurgența Al-Qaida și a talibanilor, și reapariția statului islamic (SI) în Afganistan, alături de un număr mare de migranți afgani care se întorc acasă, amenință să transforme instabilitatea în conflict la scară largă; întrucât acest lucru a condus, de asemenea, la creșterea migrației spre Europa; întrucât 40 % din populația afgană trăiește în sărăcie și rata șomajului este, de asemenea, de aproape 40 %;

H.  întrucât, în temeiul noii strategii a SUA privind Afganistanul și Asia de Sud, un număr suplimentar de 4 000 de soldați se va alătura contingentului de 8 400 de soldați din SUA; întrucât noua strategie a SUA va fi elaborată în spiritul unei abordări pe bază de condiții, conform căreia acordurile diplomatice și economice vor fi integrate în cadrul eforturilor militare; întrucât noua strategie americană cere ca Pakistanul să înceteze adăpostirea și sprijinirea teroriștilor și solicită o mai mare implicare din partea Republicii India pentru a contribui la stabilizarea regiunii;

I.  întrucât Afganistanul se confruntă cu o creștere fără precedent a numărului de returnări de cetățeni afgani cu sau fără acte de identitate, în special din Pakistan; întrucât migrația în masă și numărul uriaș de persoane strămutate sunt rezultatul unui efort organizat pakistanez de a înlătura forțat refugiații afgani și persoanele strămutate în Pakistan și de a-i transfera în Afganistan; întrucât aproximativ două milioane de afgani fără acte de identitate și un milion de afgani cu statut de refugiat trăiesc în Iran și se întorc în Afganistan;

J.  întrucât Republica India este cel mai mare donator la nivel regional pentru Afganistan, furnizând asistență în valoare de 3 miliarde USD, de la îndepărtarea guvernului taliban în 2001; întrucât acest ajutor a finanțat, printre altele, construcția a peste 200 de școli în Afganistan, peste 1 000 de burse pentru studenți afgani, precum și posibilitatea ca aproximativ 16 000 de afgani să studieze în India; întrucât India a furnizat, de asemenea, asistență pentru construirea de infrastructuri critice, cum ar fi aproximativ 4 000 km de drumuri în Afganistan, în special autostrada Zaranj-Dilaram, barajul Salma și linii de transport al energiei electrice, precum și clădirea parlamentului afgan;

K.  întrucât instabilitatea din Afganistan are repercusiuni negative economice și de securitate pentru Iran și în regiune în ansamblu; întrucât economia Afganistanului este foarte dependentă de producția de mac care a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, ceea ce a dus la o creștere a consumului de droguri în Iranul învecinat; întrucât comerțul ilicit de droguri este folosit de talibani pentru a-și finanța operațiunile; întrucât limitarea acestui tip de comerț și găsirea de alternative economice ar fi reciproc avantajoase pentru Iran și Afganistan; întrucât opiumul din Afganistan este principala sursă a heroinei din UE; întrucât colaborarea cu Iranul și cu alte țări aflate la graniță, cum ar fi Tadjikistanul, Turkmenistanul și Uzbekistanul, este necesară pentru a limita în continuare fluxul opiaceelor spre piețele rusești și europene;

L.  întrucât o nouă dimensiune de infrastructură este esențială pentru viitorul Afganistanului pentru a permite apariția unei realități în întregime noi, caracterizate de oportunități economice și sociale pentru una dintre cele mai sărace țări din lume; întrucât un nou program de dezvoltare a infrastructurii naționale va atrage din ce în ce mai multe investiții regionale pozitive în cadrul noului drum al mătăsii;

M.  întrucât rapoartele indică faptul că Afganistanul are rezerve minerale nedezvoltate în valoare de 1 - 3 trilioane de dolari; întrucât mineritul ilegal reprezintă o problemă majoră care amenință să transforme un potențial factor de dezvoltare a Afganistanului într-o sursă de conflict și instabilitate; întrucât mineritul este a doua sursă de venituri a talibanilor,

1.  salută angajamentul asumat de guvernul afgan de a urma o strategie națională axată pe un mediu politic, social și economic sigur și de calitate, care va permite un Afganistan pașnic, sigur și sustenabil, astfel cum a fost evidențiat în concluziile Conferinței ministeriale privind Afganistanul de la Bruxelles la 5 octombrie 2016; solicită ca postul de prim-ministru să fie consacrat în Constituția Afganistanului pentru a permite o mai mare stabilitate politică în Afganistan; solicită guvernului afgan să asigure un proces electoral transparent în 2018; îndeamnă guvernul afgan să se abțină de la a exacerba tensiunile sociale și politice existente legate de tratamentul privilegiat al comunității pashtun; solicită guvernului afgan să pună în aplicare măsuri pentru a reexamina situația și pentru a se asigura că politicile cu un impact discriminatoriu asupra comunităților locale sunt revizuite;

2.  își exprimă profunda preocupare pentru faptul că, în ciuda acordului politic în urma alegerilor prezidențiale din 2014, situația securității în Afganistan s-a deteriorat, iar numărul atacurilor teroriste a crescut; este alarmat de expansiunea teritorială în curs a talibanilor și de consolidarea recentă a grupărilor teroriste SI și Al-Qaida; subliniază că, potrivit SUA SIGAR, 6 785 de membri ai forțelor afgane au fost uciși și alți 11 777 au fost răniți din ianuarie până în noiembrie 2016 și că Misiunea ONU de asistență în Afganistan (UNAMA) a raportat, de asemenea, o creștere de 3 % în ceea ce privește victimele civile (3 498 de persoane ucise și 7 920 rănite) în 2016, comparativ cu anul precedent;

3.  reamintește guvernului afgan că, pentru a permite dezvoltarea și a promova pacea și stabilitatea, rivalitățile politice interne trebuie să înceteze; subliniază faptul că un proces de pace condus și asumat de statul afgan reprezintă singura cale de urmat în viitor, integrând pe deplin ansamblul societății civile și toate părțile implicate în conflict; solicită UE să sprijine în mod activ un proces sub conducere afgană de dezarmare, demobilizare și reintegrare a foștilor insurgenți;

4.  atrage atenția asupra faptului că capabilitățile forțelor naționale afgane de apărare și securitate (ANDSF) rămân unul dintre aspectele cele mai critice care compromit securitatea și reconstrucția Afganistanului;

5.  consideră că lupta împotriva corupției din cadrul instituțiilor guvernamentale afgane trebuie să fie o prioritate de bază permanentă, ținând seama de toate impacturile directe negative ale corupției asupra calității guvernării în țară; solicită Comisiei să asigure o transparență deplină din partea guvernului afgan în ceea ce privește asistența financiară furnizată;

6.  este alături de poporul Afganistanului și insistă asupra faptului că toate părțile implicate în conflict trebuie să respecte dreptul internațional umanitar și drepturile tuturor membrilor societății, în special minoritățile, femeile și copiii, care sunt afectați în mod disproporționat de această situație; îndeamnă autoritățile afgane să pună în aplicare pe deplin planul de acțiune ONU-Afganistan semnat la Kabul la 30 ianuarie 2011 în ceea ce privește practica „bacha bazi” și să permită reabilitarea copiilor care sunt victime ale abuzului sexual; condamnă în termenii cei mai vehemenți încălcarea continuă a drepturilor omului și violența barbară săvârșite de talibani, Al-Qaida și SI împotriva populației din Afganistan; atrage atenția asupra riscurilor asociate returnării foștilor criminali de război, în special Gulbuddin Hekmatyar, fondatorul Hizb-e-Islami, care a fost desemnat drept terorist de către SUA în 2003 și a fost asociat cu prezența crescândă a SI în Afganistan;

7.  este alarmat de resurgența violenței împotriva femeilor și de eliminarea drepturilor femeilor și de condițiile de trai în zonele controlate de talibani în Afganistan; își reiterează solicitarea față de parlamentul afgan și guvernul afgan să abroge toate legile care conțin elemente de discriminare a femeilor și care reprezintă o încălcare a tratatelor internaționale semnate de Afganistan;

8.  salută faptul că Republica India și-a asumat angajamentul de a sprijini Afganistanul cu furnizarea către forțele armate afgane a patru elicoptere de atac în decembrie 2015 și instruirea militară a mii de membri ai personalului de securitate afgan, ceea ce a contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea capabilităților sale militare, în conformitate cu obiectivul misiunii „Sprijin ferm” aflată sub comanda NATO de a forma, consilia și sprijini forțele de securitate și instituțiile afgane, lansată în ianuarie 2015; este încurajat de activitatea desfășurată și de cooperarea realizată de Republica India și Afganistan în domeniul proiectelor de infrastructură și a sprijinului umanitar;

9.  invită guvernul afgan și partenerii săi regionali, în special Iranul, să lupte împotriva traficului ilegal de droguri și a mineritului ilegal și să se coordoneze reciproc pentru a elimina aceste practici ilegale, care sunt în detrimentul stabilității în regiune; reamintește tuturor părților că acestea sunt principalele surse de finanțare a organizațiilor teroriste din regiune; recunoaște că sectorul mineritului, în special, are potențialul de a fi un motor pozitiv de dezvoltare și prosperitate pentru poporul afgan, și în regiune în ansamblu; condamnă reprimarea, traficul ilicit de droguri, acapararea terenurilor, confiscarea și extorcarea ilegale de fonduri efectuate de grupuri armate;

10.  îndeamnă toți actorii regionali afgani să se angajeze fără rezerve și să continue colaborarea transparentă în lupta împotriva terorismului; invită Pakistanul, în special, să înceteze toate activitățile desfășurate sau sponsorizate de serviciile pakistaneze de informații aflate pe teritoriul afgan;

11.  invită guvernele afgan și pakistanez, precum și alți actori regionali să colaboreze pentru a urmări un acord de pace în Afganistan, o dezvoltare socioeconomică continuă și creșterea stabilității interne, precum și cooperarea în materie de securitate și de terorism, și încurajează schimbul de informații și cooperarea în vederea combaterii teroriștilor și a extremiștilor de ambele părți ale frontierei;

12.  recunoaște responsabilitățile UE și ale statelor sale membre de a respecta dreptul de a solicita protecție internațională și de a participa la programele de relocare ale UNHCR; subliniază că dreptul și posibilitatea de a căuta refugiu pe căi sigure și legale sunt esențiale pentru prevenirea deceselor în rândul solicitanților de azil;

13.  invită guvernul pakistanez să pună capăt imediat intimidării și expulzării forțate sau repatrierii refugiaților afgani în Afganistan; subliniază faptul că astfel de acte constituie o încălcare directă a dreptului internațional umanitar, precum și că numărul tot mai mare de refugiați tratați în acest mod nu face altceva decât să confere putere grupurilor teroriste și creează mai multă instabilitate în regiune; încurajează returnările voluntare din UE în Afganistan; solicită UE și comunității internaționale să se angajeze să ofere asistență economică solidă și pe termen lung pentru actuala situație de urgență în ceea ce privește toate persoanele returnate, pentru a sprijini reintegrarea lor;

14.  își exprimă profunda îngrijorare față de creșterea masivă a numărului de persoane strămutate pe plan intern în 2016, cu peste 653 000 de noi strămutări, ceea ce ar putea conduce la o criză umanitară de proporții; încurajează toate părțile implicate să furnizeze asistență acestor afgani vulnerabili, și solicită guvernului afgan să contribuie la reintegrarea acestora în societatea afgană; subliniază faptul că, în conformitate cu estimările efectuate de autoritățile afgane, agențiile ONU și alte agenții umanitare, peste 9,3 milioane de cetățeni vor fi solicitat asistență umanitară până la sfârșitul anului 2017;

15.  recunoaște că, în pofida eforturilor internaționale substanțiale pe o perioadă lungă de timp, Afganistanul se confruntă în continuare cu un conflict grav care afectează în mod semnificativ dezvoltarea economică și socială a acestei țări; reamintește obiectivele Uniunii Europene de a promova pacea, stabilitatea și securitatea regională, consolidarea democrației, statul de drept și drepturile omului, promovarea bunei guvernanțe și capacitarea femeilor, sprijinirea dezvoltării economice și umane, și abordarea provocărilor legate de migrație;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului din Afganistan.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0412.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0282.

Notă juridică