Διαδικασία : 2017/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0683/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0683/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0499

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 487kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.306v01-00
 
B8-0683/2017

εν συνεχεία της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))


Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))  
B8‑0683/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2344 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την εντολή της Αποστολής βοήθειας των ΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αφγανιστάν τον Φεβρουάριο 2017, η οποία τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 1 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης των Βρυξελλών για το Αφγανιστάν, της 5ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη, του 1981,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου 1997, σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και την καταστροφή τους,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση, του OHE του 1984, κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του Απριλίου 2017, για τη μεταχείριση των κρατουμένων που συνδέονται με τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, του Ιανουαρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τα αποτελέσματα της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες: Δράση για την Ισότητα, την Ανάπτυξη και την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, Κίνα, τον Σεπτέμβριο 1995,

–  έχοντας υπόψη την τελευταία καθολική περιοδική εξέταση για το Αφγανιστάν ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία μετάβασης (Inteqal) και τη διαδικασία της δεκαετίας μετασχηματισμού (2015-2024),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους και με τις αφγανικές αρχές, έχουν υποστηρίξει τις προσπάθειες για τον τερματισμό της βίας και του εξτρεμισμού στο Αφγανιστάν, και για την ανασυγκρότηση της χώρας, την ανάπτυξη και τις δημοκρατικές φιλοδοξίες της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της εμμένουν στη δέσμευσή τους για μια ειρηνική, χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διαδικασία στο Αφγανιστάν, με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, σταθερότητας, ασφάλειας και ισότητας για όλους τους πολίτες της, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπολέμηση της διαφθοράς και το εμπόριο παράνομων ναρκωτικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν με τέσσερις τομείς προτεραιότητας - την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της περιφερειακής ασφάλειας· την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της χειραφέτησης των γυναικών· τη στήριξη της οικονομικής και της ανθρώπινης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν άρχισε να ισχύει προσωρινά την 1 Δεκεμβρίου 2017·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και των στρατιωτικών δυνάμεων και δυνάμεων ασφαλείας του Αφγανιστάν, η βία και ο εξτρεμισμός εξακολουθούν να αποτελούν στοιχείο της καθημερινής ζωής στο Αφγανιστάν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, χιλιάδες πολίτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε επιθέσεις αυτοκτονίας και με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ή σε αυθαίρετες επιθέσεις από αέρος ή επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων, που αναφέρεται ότι στόχευαν δυνάμεις ανταρτών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2001 που οι Ταλιμπάν εκδιώχτηκαν από την εξουσία, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, και το προσδόκιμο ζωής στο Αφγανιστάν έχουν βελτιωθεί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 ανταρτικές ομάδες και τρομοκρατικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των Ταλιμπάν, της Αλ Κάιντα, του ΙΚ/Daesh και του δικτύου Haqqani, εκτιμάται ότι συνιστούν τώρα σοβαρή απειλή στο Αφγανιστάν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θανάτων αμάχων εξαιτίας των συγκρούσεων στο Αφγανιστάν από το 2001 έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν φαίνεται ότι έχουν κερδίσει υποστηρικτές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, και έχουν διεξάγει μια σειρά θανατηφόρων επιθέσεων εναντίον αμάχων και στρατηγικών στόχων, ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες, με στόχο την αποσταθεροποίηση της διαδικασίας οικοδόμησης της ειρήνης και της δημοκρατίας στο Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν ελέγχουν περισσότερα εδάφη και πληθυσμό από κάθε άλλη στιγμή μετά την ήττα που υπέστησαν το 2001·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) είναι μια πολιτική αποστολή που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 2002, κατόπιν αιτήματος της αφγανικής κυβέρνησης για να επικουρεί την κυβέρνηση και τον λαό του Αφγανιστάν προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη της χώρας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUPOL) στο Αφγανιστάν, συγκροτήθηκε το 2007 για να υποστηρίξει την αφγανική κυβέρνηση στη δημιουργία μιας μη στρατιωτικής αστυνομικής υπηρεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή ολοκλήρωσε το έργο της τον Δεκέμβριο του 2016·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας τους στο Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 σημειώθηκε η από δεκαετίας μεγαλύτερη επιστροφή αφγανών προσφύγων από το Πακιστάν, που έφτασαν τα 370.000 ατόμων έναντι 55.000 το 2015·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές πολιτικές έριδες έχουν επιβραδύνει τον ρυθμό των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, η λογοδοσία για τα βασανιστήρια, και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και έκφρασης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 υπήρξε ένα από τα πλέον θανατηφόρα έτη για τους δημοσιογράφους στο Αφγανιστάν, με 12 ρεπόρτερς που έχασαν τη ζωή τους καταγγέλλοντας την αυξανόμενη βία του πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις διατάξεις του Συντάγματος του Αφγανιστάν για προστασία των δικαιωμάτων και του έργου των δημοσιογράφων, πολλοί τοπικοί υπάλληλοι δεν είναι σε θέση να δεχθούν την αρχή της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και η αστυνομία και ο στρατός εμπλέκονται σε αρκετές περιπτώσεις βίας κατά δημοσιογράφων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία μετάβασης (Inteqal) μετατόπισε την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια στο Αφγανιστάν από την υπό νατοϊκή διοίκηση Διεθνή Δύναμη Αρωγής για την Ασφάλεια στο Αφγανιστάν (ISAF) στις Αφγανικές Εθνικές Δυνάμεις Ασφαλείας (ANSF), και ολοκλήρωσε το έργο αυτό στα τέλη του 2014·

1.  επαναλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του έναντι του λαού του Αφγανιστάν για τερματισμό της σύγκρουσης και της απειλής της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού, προκειμένου να οικοδομηθεί μια σταθερή, χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατική και πιο ευημερούσα χώρα·

2.  παραμένει προσηλωμένη σε μια χωρίς αποκλεισμούς υπό αφγανική ηγεσία και διαχείριση διαδικασία συμφιλίωσης·

3.  χαιρετίζει την έγκριση της νέας στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με το Αφγανιστάν, ως βάσης για την μακροπρόθεσμη δέσμευση των κρατών μελών για προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας, της ευημερίας και της ισότητας στη χώρα·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσωρινή έναρξη ισχύος της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν της 1ης Δεκεμβρίου 2017, που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών· ενθαρρύνει, περαιτέρω, την ταχεία κύρωση της συμφωνίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να τεθεί πλήρως σε ισχύ·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τη νέα σειρά επιθέσεων από εξτρεμιστικές ομάδες και την επακόλουθη απώλεια ανθρώπινων ζωών, και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του όσον αφορά τις διεθνείς προσπάθειες για την εξάλειψη της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού από το Αφγανιστάν, θεωρεί δε ότι οι προσπάθειες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή και την παγκόσμια ασφάλεια·

6.  υπενθυμίζει σε όλους τους εμπλεκόμενους στο Αφγανιστάν ότι τη στόχευση και ο φόνος αμάχων, καθώς και η λήψη αμάχων ομήρων, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

7.  καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων και άλλων υποδομών ζωτικής σημασίας και τη χρήση των σχολείων για στρατιωτικούς σκοπούς, και υπενθυμίζει σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις διεθνείς συμβάσεις που απαγορεύουν παρόμοιες ενέργειες·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανανέωση της εντολής της UNAMA από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως βασικού παράγοντα για την ειρήνη, την ευημερία και την συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς όλων των Αφγανών·

9.  τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της πλήρους εφαρμογής της κοινής πορείας σε θέματα μετανάστευσης μεταξύ του Αφγανιστάν και της ΕΕ για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τη μετανάστευση·

10.  υποστηρίζει πλήρως την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και άλλα εσωτερικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, καθώς και για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

11.  προτρέπει την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να εφαρμόσει πλήρως το εθνικό της σχέδιο για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και εκφράζει τη λύπη του για την καταγγελλόμενη χρήση βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης από όλες τις πλευρές, σε βάρος των κρατουμένων που συνδέονται με τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν·

12.  ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της αφγανικής κυβέρνησης - Επίτευξη αυτονομίας: Δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις και ανανεωμένη σύμπραξη, και προσφέρει την υποστήριξή του στις αρχές της Καμπούλ όσον αφορά την υλοποίηση των φιλοδοξιών·

13.  ενθαρρύνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης από το Αφγανιστάν, όπως η βία, η φτώχεια, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαφθορά, και η οικονομική και πολιτική αστάθεια·

14.  διαπιστώνει με ανησυχία τον αναγκαστικό επαναπατρισμό των Αφγανών που έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι κατά την επιστροφή τους θα αναγκαστούν πιθανόν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων και οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να επενδύουν στο εκπαιδευτικό σύστημα του Αφγανιστάν, και την αφγανική κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι η εκπαίδευση θα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της, ως θέμα κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της χώρας·

16.  καλεί τον αφγανό Πρόεδρο Ashraf Ghani να συνδυάσει τις ισχυρές δημόσιες δεσμεύσεις του για προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών, με μια ταχεία και σθεναρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία τους·

17.  καλεί τις αφγανικές αρχές να τηρούν τα άρθρα 24, 27, 34 και 37 του εθνικού Συντάγματος, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα και η ασφάλεια των δημοσιογράφων, καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του συνεταιρίζεσθαι·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του Αφγανιστάν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου