Διαδικασία : 2017/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0684/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0684/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0499

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 497kWORD 55k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))  
B8‑0684/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 24ης Ιουλίου 2017, που αφορά στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για το Αφγανιστάν (JOIN(2017)0031),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 15ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν και τις επιπτώσεις της για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν, η οποία υπεγράφη τον Φεβρουάριο 2017 και ετέθη προσωρινά σε ισχύ τον Δεκέμβριο 2017,

–  έχοντας υπόψη τη διάσκεψη των Βρυξελλών, της 5ης Οκτωβρίου 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΕ και του Αφγανιστάν·

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα της ΕΕ για το Αφγανιστάν για την περίοδο 2014 - 2020,

–  έχοντας υπόψη το Εθνικό Πλαίσιο Ειρήνης και Ανάπτυξης του Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την κοινή πορεία σε θέματα μετανάστευσης μεταξύ του Αφγανιστάν και της ΕΕ, η οποία υπεγράφη τον Οκτώβριο 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων σχετικά με την αποστολή του στο Αφγανιστάν, της 12ης Απριλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2344 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 17ης Μαρτίου 2017, σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA), του Απριλίου 2017, με τίτλο «Afghanistan’s Fight Against Corruption: The Other Battlefield» (Καταπολέμηση της διαφθοράς στο Αφγανιστάν: το άλλο πεδίο μάχης),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν πλήττεται από πολιτική, οικονομική και κοινωνική αναταραχή που οφείλεται σε βαθιά ριζωμένα αίτια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα είναι εξαιρετικά ασταθής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο ζωής παραμένει χαμηλό και η βρεφική θνησιμότητα υψηλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο του χρόνιου υποσιτισμού, της κακής υγιεινής και της εξάπλωσης των μολυσματικών ασθενειών εξακολουθεί να είναι υψηλό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλα τμήματα του Αφγανιστάν και εντείνουν τον έλεγχό τους σε ορισμένες περιοχές της χώρας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον των Ταλιμπάν, άλλες τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Αλ Κάιντα και το Daesh, συνεχίζουν να αποσταθεροποιούν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θάνατοι αμάχων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τρομοκρατική επίθεση στην Καμπούλ στις 31 Μαΐου 2017 σκοτώθηκαν 150 άτομα και τραυματίστηκαν πάνω από 300·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθήσει το Αφγανιστάν στην προσπάθειά του να οικοδομήσει μακροχρόνια ειρήνη και ασφάλεια, να εδραιώσει τη δημοκρατία και να δημιουργήσει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ισότητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν, στόχοι της οποίας είναι η προάσπιση της ειρήνης, της σταθερότητας και της περιφερειακής ασφάλειας, η ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της χειραφέτησης των γυναικών, η στήριξη της οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εταίρος του Αφγανιστάν στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν 5 δισεκατομμύρια EUR από το συνολικό ποσό ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων EUR που συμφώνησαν να διαθέσουν για το Αφγανιστάν για την περίοδο 2016 - 2020 κατά τη διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα το Αφγανιστάν, τον Οκτώβριο 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η ΕΕ χορήγησε στο Αφγανιστάν ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 32 εκατομμυρίων EUR·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2017 και θεσπίζει νομικό πλαίσιο για της στήριξη της ΕΕ προς το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Αφγανιστάν «Δεκαετία του μετασχηματισμού 2015-2024»,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσδόκιμο ζωής και οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν μεν σε χαμηλά επίπεδα, αλλά έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 15 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την άνοδο του βιοτικού επιπέδου κατά τα πρόσφατα έτη, η πολιτική αστάθεια και η έλλειψη προόδου που οφείλονται στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας αποτελούν τροχοπέδη για την πραγματοποίηση περαιτέρω βελτιώσεων στο ευάλωτο αυτό κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στο Αφγανιστάν είναι 39 % και ότι άνω του 39 % του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρατηρείται σημαντική μείωση της εξάρτησης από βοήθεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια όσον αφορά την πλήρη και ασφαλή συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν κατατάσσεται πολύ χαμηλά όσον αφορά την πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη διαφθορά αποτελεί τροχοπέδη για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή βοηθείας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA), που ιδρύθηκε το 2002, υποστηρίζει την κυβέρνηση του Αφγανιστάν στις προσπάθειές της για την επίτευξη ειρήνης, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη χρηστή διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της ανανεώνεται ετησίως από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι προσφάτως παρατάθηκε ομόφωνα έως το 2018·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλλιέργεια παπαρούνας για την παραγωγή παρανόμων ναρκωτικών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τους Ταλιμπάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το όπιο που παράγεται στο Αφγανιστάν είναι η κύρια πηγή της ηρωίνης που καταλήγει στην ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στο Αφγανιστάν ανέρχεται σε 1,3 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με πρωτοφανή αριθμό ατόμων που έχουν επαναπατριστεί από το Πακιστάν και άλλες γειτονικές χώρες με ή χωρίς έγγραφα ταυτότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν μια εκστρατεία μαζικών αναγκαστικών επιστροφών από το Πακιστάν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις εθνικής άμυνας και ασφάλειας του Αφγανιστάν (ANDSF) ανέλαβαν την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια το 2014·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η εντολή της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν (EUPOL) και οι δραστηριότητές τις μεταβιβάστηκαν σε τοπικούς και διεθνείς εταίρους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν θεωρείται ότι διαθέτει τεράστια αποθέματα ορυκτών και ορυκτούς πόρους, που ωστόσο δεν αξιοποιούνται επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εξόρυξη οδηγεί σε συγκρούσεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν εκμεταλλεύονται την εξόρυξη ορυκτών ως πηγή χρηματοδότησης·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφγανιστάν ενισχύει τους κοινούς στόχους της επίτευξης ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και βιώσιμης ανάπτυξης στο Αφγανιστάν στο σύνολό τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική δέσμευση της ΕΕ και της κυβέρνησης του Αφγανιστάν να συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο στους τομείς αυτούς·

2.  τονίζει ότι η πρόοδος πρέπει να επιτευχθεί μέσω πολιτικής διαδικασίας υπό την ηγεσία και την ευθύνη του Αφγανιστάν με πολιτική, χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια από την ΕΕ και άλλους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς εταίρους·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας που επιτρέπει στις εγκληματικές ομάδες να προβαίνουν σε απαγωγές τόσο αφγανών υπηκόων όσο και αλλοδαπών πολιτών, μεταξύ άλλων εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια, και οδηγεί σε πράξεις βίας και δολοφονίες· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το μεγάλο αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων και θυμάτων μεταξύ των αμάχων· εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία το γεγονός ότι εντείνεται ο έλεγχος των Ταλιμπάν στην επικράτεια του Αφγανιστάν·

4.  καταδικάζει, ιδίως, τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, σχολεία και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι τούτο συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

5.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν (ANSF), αλλά εφιστά την προσοχή στις περιορισμένες δυνατότητές τους να αναλάβουν ολοκληρωμένα την παροχή ασφάλειας στο Αφγανιστάν· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς φορείς να συνεχίσουν την παροχή τεχνικής στήριξης και κατάρτισης που θα συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης ως προς την ασφάλεια·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εστίαση στη χειραφέτηση των γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της βοήθειας της ΕΕ προς το Αφγανιστάν, και ιδίως για το γεγονός ότι το 53 % των προγραμμάτων της ΕΕ τοποθετούν την ισότητα των φύλων μεταξύ των σημαντικών στόχων· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να θεωρούν την προστασία και τη χειραφέτηση των γυναικών προτεραιότητες στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Αφγανιστάν·

7.  υπενθυμίζει ότι η παραγωγή και εμπορία οπίου στο Αφγανιστάν έχει καταστροφικές συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό και τη συνολική ασφάλεια της χώρας· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της αναχαίτισης της παραγωγής και της κυκλοφορίας του οπίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· προτρέπει την ΕΕ να συνεργαστεί με περιφερειακούς εταίρους προκειμένου να υποστηριχθεί η εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής του Αφγανιστάν για τον έλεγχο των ναρκωτικών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη της ΕΕ προς το πρόγραμμα του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) που αφορά την καταπολέμηση των ναρκωτικών·

8.  τονίζει την ανάγκη για διαρκείς προσπάθειες από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και τους διεθνείς εταίρους για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και των προϋποθέσεων για σταθερές και βιώσιμες επενδύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία, ιδίως η ανεργία των νέων, ως μέσο για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· επικροτεί την προσχώρηση του Αφγανιστάν στον ΠΟΕ·

9.  καταδικάζει το γεγονός ότι συνεχίζει η εισροή όπλων στο Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων η εισροή φορητών όπλων, ελαφρού οπλισμού και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, και ιδίως το γεγονός ότι τα όπλα καταλήγουν στα χέρια τρομοκρατικών οργανώσεων· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας με το Αφγανιστάν και την ευρύτερη περιοχή με σκοπό την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου όπλων·

10.  σημειώνει τη σύναψη της άτυπης συμφωνίας επανεισδοχής «Κοινή πορεία» μεταξύ της ΕΕ και του Αφγανιστάν· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη κοινοβουλευτικής εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αυτής· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την αυξανόμενη επιστροφή των αφγανών προσφύγων από την Ευρώπη, δεδομένου ότι το Αφγανιστάν δεν αποτελεί ασφαλή χώρα για τους κατοίκους του και ακόμη λιγότερο για τους πρόσφυγες και τους επαναπατρισθέντες· υπογραμμίζει ότι οι απελάσεις προς το Αφγανιστάν θέτουν τη ζωή των επαναπατριζομένων σε σοβαρό κίνδυνο, ιδίως εκείνων που δεν διαθέτουν οικογενειακό ή φιλικό δίκτυο στο Αφγανιστάν και έχουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης· υπογραμμίζει ότι λόγω της ασταθούς κατάστασης της ασφάλειας στο Αφγανιστάν, η οποία διαιωνίζεται από τους Ταλιμπάν και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, ελλοχεύει ο κίνδυνος να παγιδευτούν οι πρόσφυγες σε έναν φαύλο κύκλο εκτοπισμών και επανεισδοχών· επιμένει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με το Αφγανιστάν δεν θα πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα της μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν πρέπει να εξαρτάται από τη συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, αλλά να εστιάζει εκεί όπου ανακύπτουν οι μεγαλύτερες ανάγκες και να διασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των προσφύγων·

11.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι ο υψηλός αριθμός εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στο Αφγανιστάν θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει την παροχή συνολικής ανθρωπιστικής στήριξης και αναπτυξιακής βοήθειας προς τις υποδομές στήριξης· καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να δώσει προτεραιότητα στην προστασία και την επανένταξη των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων που επιστρέφουν στο Αφγανιστάν·

12.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιούνται μαζικές αναγκαστικές επιστροφές αφγανών προσφύγων από το Πακιστάν· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν εκτοπιστεί στο Αφγανιστάν ή επιστρέφουν στη χώρα· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους να συνεργαστούν στενά με οργανώσεις όπως η UNICEF και με την κυβέρνηση του Αφγανιστάν όσον αφορά την προστασία των παιδιών στο Αφγανιστάν και στις μεταναστευτικές οδούς·

13.  ζητεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες ενέργειες για να καταπολεμηθεί η διαφθορά στο Αφγανιστάν, καθώς χωρίς αυτές θα υπονομευθούν οι προσπάθειες που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς· επικροτεί το γεγονός ότι δημιουργήθηκε κέντρο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Αφγανιστάν το 2016· ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την ευρέως διαδεδομένη επιδίωξη προσωπικών συμφερόντων θέτοντας υψηλότερα πρότυπα σχετικά με τη διαφάνεια στον δημόσιο τομέα·

14.  επικροτεί την προσχώρηση του Αφγανιστάν στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών· προτρέπει την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να αυξήσει τη διαφάνεια στον εξορυκτικό τομέα και να θεσπίσει αυστηρές απαιτήσεις για την αδειοδότηση και την παρακολούθηση, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι εξορυκτική βιομηχανία θα είναι βιώσιμη προς όφελος του τοπικού πληθυσμού και δεν θα συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

15.  επικροτεί τον προγραμματισμό εκλογών στο Αφγανιστάν το 2018, μετά από αρκετές καθυστερήσεις· καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να εξασφαλίσει μια διαφανή εκλογική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσει με την ιδιότητα του παρατηρητή μέσω της συγκρότησης αποστολής παρατήρησης εκλογών (EOM)·

16.  τονίζει την ανάγκη να ενταθούν τα μέτρα στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο Αφγανιστάν ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην παγίωση της δημοκρατίας και την ενίσχυση των κρατικών θεσμών· τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη και κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς χωρίς την πλήρη συμμετοχή μιας ισχυρής και ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Αφγανιστάν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου