Procedură : 2017/2932(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0684/2017

Texte depuse :

B8-0684/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0499

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 409kWORD 52k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0678/2017
11.12.2017
PE614.307v01-00
 
B8-0684/2017

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depus în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Ana Gomes în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Afganistan (2017/2932(RSP))  
B8‑0684/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente privind Afganistanul,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 16 octombrie 2017 referitoare la Strategia UE privind Afganistanul,

–  având în vedere Comunicarea comună din 24 iulie 2017 a Parlamentului European și a Consiliului intitulată „Elemente pentru o strategie a UE privind Afganistanul” (JOIN(2017)0031),

–  având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 15 septembrie 2017 privind situația din Afganistan și implicațiile sale pentru pacea și securitatea internațională,

–  având în vedere Acordul de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea, semnat în februarie 2017 și care a intra în vigoare cu caracter provizoriu în decembrie 2017,

–  având în vedere Conferința de la Bruxelles din 5 octombrie 2016, organizată de Afganistan și UE,

–  având în vedere Programul indicativ multianual al UE pentru Afganistan 2014-2020,

–  având în vedere Cadrul național pentru pace și dezvoltare al Afganistanului,

–  având în vedere Calea comună de urmat privind unele aspecte legate de migrație între Afganistan și UE, semnată în octombrie 2016,

–  având în vedere raportul Raportorului special al ONU pentru situația drepturilor omului în cazul persoanelor strămutate din 12 aprilie 2017 referitor la misiunea sa în Afganistan,

–  având în vedere Rezoluția 2344 (2017) a Consiliului de Securitate al ONU privind Afganistanul din 17 martie 2017,

–  având în vedere raportul Misiunii de asistență a ONU în Afganistan (UNAMA) din aprilie 2017 privind „Lupta Afganistanului împotriva corupției: Al doilea front”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Afganistanul este marcat de profunde tulburări politice, economice și sociale; întrucât situația securitară a țării este extrem de instabilă; întrucât speranța de viață este în continuare scăzută, iar rata mortalității infantile rămâne ridicată; întrucât malnutriția cronică, condițiile sanitare precare și răspândirea bolilor infecțioase sunt în continuare la un nivel ridicat;

B.  întrucât talibanii continuă să controleze o mare parte din Afganistan și își extind dominația asupra unor regiuni din țară;

C.  întrucât, pe lângă talibani, alte grupuri teroriste, inclusiv Al-Qaida și Daesh, continuă să destabilizeze țara; întrucât decesele în rândul civililor s-au multiplicat în ultimii ani; întrucât, în urma atacului terorist de la Kabul din 31 mai 2017, au fost ucise 150 de persoane și rănite peste 300;

D.  întrucât Uniunea Europeană s-a angajat să sprijine Afganistanul în vederea instaurării unei păci și securități de durată, a consolidării democrației, a dezvoltării economice și sociale și a egalității;

E.  întrucât, la 24 iulie 2017, Comisia Europeană și Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate au publicat o Comunicare comună privind Strategia UE pentru Afganistan, bazată pe obiectivele de promovare a păcii, a stabilității și a securității regionale, de consolidare a democrației, a statului de drept, a drepturilor omului, a bunei guvernări și a capacitării femeilor, de susținere a dezvoltării economice și umane și de contracarare a provocărilor legate de migrație;

F.  întrucât UE este cel mai important partener al Afganistanului în cooperarea pentru dezvoltare; întrucât UE și statele sale membre au angajat 5 miliarde EUR din totalul de 13,6 miliarde EUR alocate Afganistanului în perioada 2016-2020, în timpul Conferinței de la Bruxelles privind Afganistanul din octombrie 2016; întrucât, în 2016, UE a oferit 32 milioane EUR sub formă de asistență umanitară în Afganistan;

G.  întrucât Acordul de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea a fost semnat în februarie 2017, stabilind un cadru juridic pentru sprijinul UE pentru programul de reformă al Afganistanului în cadrul „Deceniului transformării 2015-2024”;

H.  întrucât, deși rămân scăzute, speranța de viață și nivelul de trai s-au îmbunătățit în mod semnificativ în ultimii 15 ani; întrucât accesul la asistența medicală primară și la educația de bază s-a îmbunătățit semnificativ;

I.  întrucât, în pofida îmbunătățirii nivelului de trai în ultimii ani, instabilitatea politică și progresul blocat de Guvernul de Unitate Națională constituie o frână pentru ameliorarea acestei situații fragile; întrucât rata șomajului în Afganistan este de 39 % și întrucât peste 39 % din populație trăiește în sărăcie; întrucât dependența de ajutor nu s-a redus substanțial;

J.  întrucât femeile se confruntă în continuare cu numeroase obstacole care le împiedică să participe pe deplin și în condiții de siguranță la viața publică; întrucât Afganistanul se clasează pe o poziție foarte joasă în privința accesul la educație al fetelor;

K.  întrucât corupția la scară largă reprezintă un obstacol semnificativ în calea consolidării statului de drept, a bunei guvernări și a dezvoltării sustenabile;

L.  întrucât Misiunea de Asistență a ONU în Afganistan (UNAMA), creată în 2002, susține guvernul afgan în eforturile sale în favoarea păcii, a protecției drepturilor omului și a bunei guvernări; întrucât mandatul său este reînnoit anual de Consiliul de Securitate al ONU și a fost de curând extins în unanimitate până în 2018;

M.  întrucât producția de mac pentru stupefiante ilegale a crescut substanțial în ultimii ani; întrucât comerțul ilegal cu droguri este o sursă majoră de venit pentru talibani; întrucât opiumul produs în Afganistan este principala sursă a heroinei care ajunge în UE;

N.  întrucât se estimează că 1,3 milioane de persoane au fost strămutate intern în Afghanistan; întrucât Afganistanul se confruntă cu un număr fără precedent de persoane returnate, cu sau fără forme legale, din Pakistan și din alte țări învecinate; întrucât organizațiile pentru drepturile omului și cele umanitare au remarcat că se are loc o campanie de returnări forțate în masă din Pakistan;

O.  întrucât Forțele naționale afgane de apărare și securitate (ANDSF) și-au asumat responsabilitatea principală pentru securitate în 2014;

P.  întrucât, la 31 decembrie 2016, Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPOL) în Afganistan și-a încheiat mandatul și a efectuat tranziția activităților către parteneri locali și internaționali;

Q.  întrucât există informații conform cărora Afganistanul ar dispune de rezerve și resurse minerale vaste, însă subdezvoltate; întrucât mineritul ilegal conduce la conflicte și la încălcări ale drepturilor omului în întreaga lume; întrucât talibanii exploatează extracția minieră ca sursă de finanțare;

1.  salută consolidarea generală, în Comunicarea comună privind strategia UE-Afganistan, a obiectivelor comune de realizare a păcii, stabilității, securității și dezvoltării sustenabile a Afganistanului; salută angajamentul politic al UE și al guvernului afgan de a continua să avanseze în aceste domenii;

2.  subliniază că progresele trebuie realizate printr-un proces politic condus și apropriat de afgani, cu ajutorul asistenței politice, financiare și tehnice oferite de UE și de alți parteneri internaționali, multilaterali și regionali;

3.  regretă deteriorarea situației securității, care permite grupurilor criminale să răpească atât cetățeni afgani, cât și străini, inclusiv lucrătorii din domeniul umanitar și al ajutorului și care determină continuarea violențelor și a uciderilor; își exprimă profunda îngrijorare față de numărul ridicat de atacuri teroriste și de victime în rândul civililor; se declară alarmat de controlul din ce în ce mai extins al talibanilor asupra teritoriului afgan;

4.  condamnă în special atacurile asupra spitalelor și clinicilor, școlilor și operațiunilor umanitare; reamintește că acestea constituie o încălcare gravă a dreptului umanitar internațional;

5.  recunoaște eforturile ANDSF, însă atrage atenția asupra capabilităților lor limitate de a asigura securitatea generală a Afganistanului; invită UE și actorii internaționali să continue asistența tehnică și formarea, pentru a ajuta la îmbunătățirea situației securitare;

6.  salută concentrarea asupra capacitării femeilor și integrării dimensiunii de gen în cadrul asistenței acordate de UE Afganistanului, și în special faptul că 53 % dintre programele UE au egalitatea de gen ca obiectiv major; invită insistent Comisia și SEAE să continue să acorde prioritate, în relațiile dintre UE și Afganistan, protecției și capacitării femeilor;

7.  reamintește că producția și traficul de opium în Afganistan are consecințe devastatoare asupra populației locale și a securității generale a țării; subliniază, prin urmare, importanța controlului producției și circulației opiumului pentru a combate traficul de droguri și finanțarea terorismului; solicită insistent UE să colaboreze cu partenerii regionali pentru a susține realizarea Strategiei naționale afgane de control al drogurilor; salută sprijinul acordat de UE pentru programul antidrog al Biroului regional al ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC);

8.  subliniază necesitatea unui efort susținut al guvernului afgan și al partenerilor internaționali pentru a susține crearea unor noi locuri de muncă și a condițiilor necesare pentru investițiile stabile și viabile pentru a combate șomajul, în special în rândul tinerilor, ca modalitate de a preveni radicalizarea; salută aderarea Afganistanului la OMC;

9.  condamnă continuarea intrărilor de arme, inclusiv arme de calibru mic și armament ușor, precum și de dispozitive explozive improvizate în Afganistan, în special pentru organizațiile teroriste; solicită intensificarea cooperării în Afganistan și în regiune pentru a combate comerțul ilegal de arme;

10.  ia act de încheierea acordului informal de readmisie „Calea comună de urmat” între UE și Afganistan; regretă absența unei supervizări parlamentare și a controlului democratic asupra încheierii acestui acord; regretă profund returnările din ce în ce mai numeroase ale refugiaților afgani din Europa, având în vedere faptul că Afganistanul nu este o țară sigură pentru locuitorii săi, și cu atât mai puțin pentru refugiați și persoanele returnate; subliniază că expulzările către Afganistan pun grav în pericol viețile persoanelor returnate, în special în cazul celor singure, fără o rețea familială sau de prieteni în Afganistan, care au șanse reduse de supraviețuire; subliniază că situația instabilă a securității din Afganistan, perpetuată de talibani și de alte grupuri teroriste, riscă să prindă refugiații în capcana unui cerc vicios al strămutării și readmisiei; insistă asupra faptului că cooperarea pentru dezvoltare a UE cu Afganistanul nu ar trebui văzută prin prisma migrației; reamintește că ajutorul pentru dezvoltare nu trebuie condiționat de cooperarea pentru controlul migrației, ci trebuie să se concentreze asupra domeniilor în care este cel mai necesar și asupra asigurării respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale refugiaților;

11.  este profund preocupat de faptul că din cauza numărului mare de persoane strămutate intern în Afganistan s-ar putea declanșa o criză umanitară gravă; invită UE să acorde în continuare un sprijin umanitar global și asistență pentru dezvoltare globale pentru susținerea infrastructurii; solicită guvernului afgan să acorde prioritate protecției și reintegrării persoanelor strămutate intern și refugiaților care se întorc în Afganistan;

12.  regretă returnările forțate în masă semnalate ale refugiaților afgani din Pakistan; se declară extrem de alarmat de numărul de minori neînsoțiți strămutați în Afghanistan sau care se întorc în țară; invită insistent UE și partenerii internaționali să conlucreze îndeaproape cu organizații precum UNICEF și cu guvernul afgan pentru a proteja copiii în Afganistan și de-a lungul rutelor de migrație;

13.  solicită măsuri suplimentare de combatere a corupției în Afganistan, fără de care eforturile pentru o dezvoltare sustenabilă în favoarea unei societăți incluzive vor fi subminate; salută înființarea Centrului de Justiție Anticorupție din Afganistan, în iunie 2016; încurajează guvernul afgan să continue contracararea problemei endemice a intereselor private, la standardele mai înalte de transparență pentru sectorul public;

14.  salută faptul că Afganistanul este membru al Inițiativei pentru transparență în industriile extractive; solicită insistent guvernului afgan să crească transparența în sectorul minier și să stabilească cerințe stricte pentru acordarea de licențe și pentru monitorizare, pentru a asigura viabilitatea industriei extractive, care să aducă beneficii populației locale și să nu contribuie la finanțarea terorismului;

15.  salută programarea alegerilor din Afganistan în 2018, după mai multe amânări; solicită guvernului afgan să asigure un proces electoral transparent și incluziv, invitând în special Uniunea Europeană să acționeze ca observator, prin desfășurarea unei misiuni de observare a alegerilor (MOA);

16.  subliniază necesitatea de a intensifica sprijinul acordat organizațiilor societății civile din Afganistan pentru a asigura implicarea lor deplină în consolidarea democratică și fortificarea instituțiilor statului; subliniază că o pace durabilă și o societate incluzivă nu pot exista fără participarea deplină a unei societăți civile puternice și independente;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Afganistanului.

Notă juridică