ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 46k
12.12.2017
PE614.334v01-00
 
B8-0705/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно преместването на мигранти


Никола Капуто

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно преместването на мигранти  
B8‑0705/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че по въпроса за преместването на мигранти някои държави членки продължават да проявяват неприемливо нежелание;

Б.  като има предвид, че в частност за нежеланието на държавите от Вишеградската група, които отказват да приемат вече взетото решение за задължителните квоти;

В.  като има предвид, че европейските правила относно преместването на мигранти не са факултативни;

Г.  като има предвид, че текстът изменя Регламента „Дъблин“;

1.  счита, че затварянето и стените са погрешни и че преместването на задължителни квоти е минималното, което се изисква от всички държави членки;

2.  призовава Съвета да прибегне до гласуване с мнозинство с оглед на намиране на изход от това неприятно положение на безизходица.

Последно осъвременяване: 19 януари 2018 г.Правна информация