RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 46k
12.12.2017
PE614.334v01-00
 
B8-0705/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


rändajate ümberpaigutamise kohta


Nicola Caputo

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek rändajate ümberpaigutamise kohta  
B8-0705/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et on vastuvõetamatu, et paljud liikmesriigid ei ole siiani nõus rändajaid ümber paigutama;

B.  arvestades, et eelkõige osutavad vastuseisu ja keelduvad juba vastu võetud kohustuslikke kvoote puudutava otsusega nõustumast Visegradi riigid;

C.  arvestades, et rändajate ümberpaigutamist käsitlevad ELi eeskirjad ei ole mõeldud täitmiseks vabatahtlikkuse alusel;

D.  arvestades Dublini määruse muudetud teksti;

1.  leiab, et on vale sulgeda piire ja ehitada müüre ning et ümberpaigutamise kohustuslikest kvootidest kinnipidamine on kõikide liikmesriikide miinimumkohustus;

2.  palub nõukogul kahetsusväärsest patiseisust väljumiseks viia läbi enamushääletus.

Viimane päevakajastamine: 22. jaanuar 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika