PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 46k
12.12.2017
PE614.334v01-00
 
B8-0705/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la relocarea migranților


Nicola Caputo

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la relocarea migranților  
B8‑0705/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât unele state membre manifestă în continuare o reticență inacceptabilă în ceea ce privește relocarea migranților;

B.  întrucât, în special, statele membre ale Grupului de la Visegrád opun rezistență, respingând decizia, deja adoptată, de introducere a unor cote obligatorii;

C.  întrucât normele europene privind relocarea migranților nu sunt opționale;

D.  având în vedere textul de modificare a Regulamentului de la Dublin,

1.  este de părere că închiderea frontierelor și ridicarea unor ziduri sunt soluții greșite și că relocarea conform unor cote obligatorii reprezintă minimul necesar pentru toate statele membre;

2.  solicită Consiliului să recurgă la un vot cu majoritate pentru a debloca acest impas regretabil.

Ultima actualizare: 17 ianuarie 2018Notă juridică