FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 47k
12.12.2017
PE614.334v01-00
 
B8-0705/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om omplacering av migranter


Nicola Caputo

Förslag till Europaparlamentets resolution om omplacering av migranter  
B8‑0705/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vissa medlemsstater fortsätter att visa en ovilja att omplacera migranter som inte är acceptabel.

B.  Inte minst länderna i Visegradgruppen motsätter sig beslutet om obligatoriska kvoter, som dock är fattat.

C.  EU:s bestämmelser om omplacering av migranter är inte frivilliga.

D.  Dublinförordningen har ändrats.

1.  Europaparlamentet anser att uppförandet av murar och stängningen av gränser är fel väg att gå, och att omplacering via obligatoriska kvoter är ett absolut minimum för samtliga medlemsstater.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att bryta det beklagliga dödläget via ett majoritetsbeslut.

Senaste uppdatering: 17 januari 2018Rättsligt meddelande