PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 47k
14.12.2017
PE614.342v01-00
 
B8-0708/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la sensibilizarea împotriva risipei de alimente


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sensibilizarea împotriva risipei de alimente  
B8‑0708/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât risipa alimentară nu privește doar hrana, alimentele pe care le consumăm necesitând investirea a numeroase resurse naturale până să ajungă pe mesele noastre;

B.  întrucât, din 1974 și până azi, risipa alimentară la nivel mondial a crescut cu 50 %, dar numai în ultimul timp, în contextul crizei economice globale, fenomenul este considerat o problemă reală;

C.  întrucât risipa alimentară la nivel mondial reprezintă o realitate dramatică, deoarece, potrivit datelor furnizate de FAO, cantitatea de alimente aruncate la coșul de gunoi depășește 1,3 miliarde de tone pe an;

D.  întrucât, în temeiul articolului 3 punctul 11 din Directiva-cadru privind deșeurile (2008/98/CE), UE intenționează să prevină deșeurile prin reducerea cantității acestora, reutilizând produsele sau prelungind ciclul lor de viață, dar și să reducă efectele negative ale deșeurilor asupra mediului și a sănătății umane sau conținutul de substanțe periculoase al materialelor și produselor,

1.  invită Comisia să desfășoare campanii directe de sensibilizare a persoanelor care nu respectă normele comunitare sau populațiile care suferă de malnutriție.

Ultima actualizare: 8 iunie 2018Notă juridică