FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 46k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om oprettelse af fælles handelskamre i tredjelande, der har undertegnet aftaler med EU


Salvatore Domenico Pogliese

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om oprettelse af fælles handelskamre i tredjelande, der har undertegnet aftaler med EU  
B8‑0042/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union i henhold til artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har enekompetence for så vidt angår den fælles handelspolitik;

B.  der henviser til, at EU udover at være verdens største eksportør af forarbejdede varer og tjenesteydelser er verdens førende handelsmagt;

C.  der henviser til, at international handel var et af de første områder, hvor medlemsstaterne enedes om at samle deres suverænitet, og at international handel med meddelelsen fra 2010 om "Handel, vækst og verdensanliggender" blev en af søjlerne i den nye Europa 2020-strategi, der har til formål at gøre EU grønnere og mere konkurrencedygtigt;

D.  der henviser til, at EU har undertegnet eller er i færd med at forhandle frihandelsaftaler med lande på forskellige kontinenter;

E.  der henviser til handelskamrenes rolle som hoveddrivkraft for internationaliseringen af europæiske virksomheder og som formidlere af handelsforbindelserne med tredjelande;

1.  opfordrer Kommissionen til at støtte og fremme etableringen af EU-handelskamre i alle tredjelande, der har undertegnet frihandelsaftaler med EU.

Seneste opdatering: 8. juni 2018Juridisk meddelelse