PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 47k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


yhteisten kauppakamarien perustamisesta niihin kolmansiin maihin, jotka ovat allekirjoittaneet unionin kanssa kauppasopimuksia


Salvatore Domenico Pogliese

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys yhteisten kauppakamarien perustamisesta niihin kolmansiin maihin, jotka ovat allekirjoittaneet unionin kanssa kauppasopimuksia  
B8‑0042/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 207 artiklan mukaan yhteinen kauppapolitiikka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan;

B.  korostaa, että EU on maailman suurin kauppamahti sen lisäksi, että se on maailman suurin teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä;

C.  ottaa huomioon, että kansainvälinen kauppa oli yksi ensimmäisistä aloista, joilla jäsenvaltiot päättivät yhdistää toimivaltansa, ja vuonna 2010 annetussa tiedonannossa ”Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka” kansainvälisestä kaupasta tehtiin yksi Eurooppa 2020 -strategian pilareista, ja strategian tarkoituksena on tehdä EU:sta vihreämpi ja kilpailukykyisempi;

D.  muistuttaa, että EU on tehnyt vapaakauppasopimuksia eri maanosiin kuuluvien maiden kanssa tai neuvottelee parhaillaan niistä;

E.  ottaa huomioon kauppakamarien roolin unionin yritysten pääasiallisina tukijoina kansainvälistymisessä sekä niiden roolin kauppasuhteiden edistämisessä kolmansien maiden kanssa;

1.  kehottaa komissiota tukemaan kauppakamareiden perustamista kaikkiin kolmansiin maihin, jotka ovat allekirjoittaneet vapaakauppasopimuksia EU:n kanssa, ja lisäämään niiden merkitystä.

Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus