REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 47k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kopīgu tirdzniecības kameru izveidi trešās valstīs, kuras ir parakstījušas tirdzniecības nolīgumus ar ES


Salvatore Domenico Pogliese

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kopīgu tirdzniecības kameru izveidi trešās valstīs, kuras ir parakstījušas tirdzniecības nolīgumus ar ES  
B8-0042/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. pants paredz, ka kopējā tirdzniecības politika ir Eiropas Savienības ekskluzīva kompetence;

B.  tā kā ES ir pasaules svarīgākā tirdzniecības lielvara, kā arī pasaulē lielākā produktu un pakalpojumu eksportētāja;

C.  tā kā starptautiskā tirdzniecība bija viena no pirmajām nozarēm, kurās dalībvalstis vienojās apvienot savu suverenitāti, un tā kā 2010. gadā paziņojumā “Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises” starptautiskā tirdzniecība tika atzīta par vienu no pīlāriem jaunajā stratēģijā “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir padarīt ES zaļāku un konkurētspējīgāku;

D.  tā kā ES ir noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumus ar valstīm dažādos kontinentos vai arī risina sarunas par šādu nolīgumu noslēgšanu;

E.  tā kā tirdzniecības kamerām ir svarīga loma kā Eiropas uzņēmumu internacionalizācijas galvenajām veicinātājām un tirdzniecības attiecību ar trešām valstīm atvieglotājām,

1.  aicina Komisiju atbalstīt Eiropas Savienības tirdzniecības kameru izveidi visās tajās trešās valstīs, kas ir parakstījušas brīvās tirdzniecības nolīgumus ar ES, kā arī uzsvērt to lietderību.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 8. jūnijsJuridisks paziņojums