ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de oprichting van gemeenschappelijke kamers van koophandel in derde landen waarmee de EU handelsovereenkomsten heeft gesloten


Salvatore Domenico Pogliese

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de oprichting van gemeenschappelijke kamers van koophandel in derde landen waarmee de EU handelsovereenkomsten heeft gesloten  
B8‑0042/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de gemeenschappelijke handelspolitiek een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie is;

B.  overwegende dat de EU de grootste handelsmacht, alsook de grootste exporteur van eindproducten en diensten ter wereld is;

C.  overwegende dat de internationale handel een van de eerste sectoren was waar de lidstaten besloten hun soevereiniteit te delen en dat de mededeling van 2010 met de titel "Handel, groei en wereldvraagstukken" internationale handel tot een van de pijlers van de Europa 2020-strategie heeft gemaakt, met als doel de EU milieuvriendelijker en concurrerender te maken;

D.  overwegende dat de EU vrijhandelsovereenkomsten heeft gesloten, of daarover onderhandelt, met landen uit verschillende werelddelen;

E.  overwegende dat de kamers van koophandel de belangrijkste drijvende kracht zijn achter de internationalisering van de Europese ondernemingen en dat zij de handelsbetrekkingen met derde landen faciliteren;

1.  verzoekt de Commissie de oprichting van kamers van koophandel van de Europese Unie te ondersteunen en te stimuleren in alle derde landen waarmee de EU handelsovereenkomsten heeft gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 8 juni 2018Juridische mededeling