PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie utworzenia wspólnych izb handlowych w krajach trzecich będących sygnatariuszami umów handlowych z UE


Salvatore Domenico Pogliese

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia wspólnych izb handlowych w krajach trzecich będących sygnatariuszami umów handlowych z UE  
B8‑0042/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że wspólna polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że UE jest czołową światową potęgą w dziedzinie handlu, a także największym w świecie eksporterem wyrobów gotowych i usług;

C.  mając na uwadze, że handel zagraniczny był jednym z pierwszych obszarów, w którym państwa członkowskie postanowiły wspólnie wykonywać swoje suwerenne uprawnienia, a także mając na uwadze, że w komunikacie z 2010 r. zatytułowanym „Handel, wzrost i polityka światowa” handel międzynarodowy został wskazany jako jeden z filarów nowej strategii „Europa 2020”, mającej sprawić, że UE będzie bardziej przyjazna środowisku i konkurencyjna;

D.  mając na uwadze, że UE podpisała bądź negocjuje umowy o wolnym handlu z państwami leżącymi na różnych kontynentach;

E.  mając na uwadze, że zadaniem izb handlowych jest wspieranie umiędzynarodowiania przedsiębiorstw europejskich oraz ułatwianie stosunków handlowych z państwami trzecimi;

1.  wzywa Komisję do wspierania procesu tworzenia izb handlowych Unii Europejskiej we wszystkich państwach trzecich będących sygnatariuszami umów o wolnym handlu z UE.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2018Informacja prawna