PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 47k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la crearea de camere de comerț comune în țările terțe semnatare ale unor acorduri comerciale cu UE


Salvatore Domenico Pogliese

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la crearea de camere de comerț comune în țările terțe semnatare ale unor acorduri comerciale cu UE  
B8‑0042/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), se prevede că politica comercială comună este un domeniu ce ține de competența exclusivă a Uniunii Europene;

B.  întrucât UE este cea mai mare putere comercială din lume și cel mai mare exportator mondial de bunuri prelucrate și de servicii;

C.  întrucât comerțul internațional a fost unul dintre primele domenii în care statele membre au convenit să își pună laolaltă suveranitatea, iar Comunicarea Comisiei din 2010 intitulată „Comerț, creștere și afaceri internaționale” a recunoscut comerțul internațional ca fiind unul dintre pilonii noii Strategii Europa 2020, care vizează o Uniune Europeană mai competitivă și mai ecologică;

D.  întrucât UE a încheiat sau negociază în prezent acorduri de liber schimb cu țări de pe diferite continente;

E.  întrucât camerele de comerț joacă un rol important, promovând în special caracterul internațional al întreprinderilor europene și facilitând relațiile comerciale cu țările terțe,

1.  invită Comisia să sprijine și să stimuleze crearea unor camere de comerț ale Uniunii Europene în toate țările terțe care au semnat acorduri de liber schimb cu UE.

Ultima actualizare: 8 iunie 2018Notă juridică