NÁVRH UZNESENIA
PDF 246kWORD 46k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o vytvorení spoločných obchodných komôr v tretích krajinách, ktoré s EÚ podpísali obchodné dohody


Salvatore Domenico Pogliese

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vytvorení spoločných obchodných komôr v tretích krajinách, ktoré s EÚ podpísali obchodné dohody  
B8‑0042/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa ustanovuje, že spoločná obchodná politika je výlučnou právomocou Európskej únie;

B.  keďže EÚ je vedúcou obchodnou mocnosťou na svete, pričom je aj najväčším svetovým vývozcom tovaru a služieb;

C.  keďže medzinárodný obchod bol jednou z prvých oblastí, v ktorých sa členské štáty dohodli na spoločnej suverenite, a keďže vďaka oznámeniu z roku 2010 s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti sa medzinárodný obchod stal jedným z pilierov novej stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je ekologickejšia a konkurencieschopnejšia EÚ;

D.  keďže EÚ podpísala dohody o voľnom obchode s krajinami z rôznych kontinentov alebo s nimi o takýchto dohodách rokuje;

E.  keďže obchodné komory zohrávajú úlohu hlavných propagátorov internacionalizácie európskych podnikov a sprostredkovateľov obchodných vzťahov s tretími krajinami;

1.  vyzýva Komisiu, aby podporovala a presadzovala vytvorenie obchodných komôr Európskej únie vo všetkých tretích krajinách, ktoré s EÚ podpísali dohody o voľnom obchode.

Posledná úprava: 8. júna 2018Právne oznámenie