PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 302kWORD 46k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ustanovitvi skupnih gospodarskih zbornic v tretjih državah, podpisnicah trgovinskih sporazumov z EU


Salvatore Domenico Pogliese

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ustanovitvi skupnih gospodarskih zbornic v tretjih državah, podpisnicah trgovinskih sporazumov z EU  
B8-0042/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da je skupna trgovinska politika v izključni pristojnosti Evropske unije;

B.  ker je EU največja svetovna trgovinska sila ter največji izvoznik industrijskih proizvodov in storitev na svetu;

C.  ker je bila mednarodna trgovina eno prvih področij, na katerem so se države članice odločile združiti svojo suverenost, in ker je s sporočilom iz leta 2010 z naslovom „Trgovina, rast in svetovne zadeve“ mednarodna trgovina postala eden izmed stebrov nove strategije Evropa 2020, katere cilj je bolj zelena in bolj konkurenčna EU;

D.  ker je EU sklenila prostotrgovinske sporazume ali se o njih pogaja z državami različnih celin;

E.  ker je vloga trgovinskih zbornic ta, da so glavni spodbujevalec internacionalizacije evropskih podjetij in posrednik pri trgovinskih odnosih s tretjimi državami;

1.  poziva Komisijo, naj podpira in spodbuja ustanovitev gospodarske zbornice Evropske unije v vseh tretjih državah, ki so podpisale prostotrgovinske sporazume z EU.

Zadnja posodobitev: 8. junij 2018Pravno obvestilo