FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 46k
10.1.2018
PE614.344v01-00
 
B8-0042/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om inrättande av gemensamma handelskammare i tredjeländer som slutit handelsavtal med EU


Salvatore Domenico Pogliese

Förslag till Europaparlamentets resolution om inrättande av gemensamma handelskammare i tredjeländer som slutit handelsavtal med EU  
B8‑0042/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställs att den gemensamma handelspolitiken är en exklusiv befogenhet för Europeiska unionen.

B.  EU är världens främsta handelsmakt och även världens största exportör av tillverkade produkter och tjänster.

C.  Internationell handel var ett av de första områdena där medlemsstaterna valde att föra samman sin nationella suveränitet och samarbeta, och genom meddelandet om handel, tillväxt och världspolitik från 2010 gjordes internationell handel till en av pelarna i den nya Europa 2020-strategin för ett miljövänligare och mer konkurrenskraftigt EU.

D.  EU har undertecknat, eller håller på att förhandla om, frihandelsavtal med länder från olika världsdelar.

E.  Handelskammare är viktiga för att hjälpa europeiska företag att ge sig ut på den internationella marknaden och för att underlätta handelsförbindelserna med tredjeländer.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja och främja inrättandet av EU‑handelskammare i alla tredjeländer som slutit frihandelsavtal med EU.

Senaste uppdatering: 8 juni 2018Rättsligt meddelande