FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 47k
18.1.2018
PE614.364v01-00
 
B8-0062/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om en strategi mot ungdomsbrottslighet


Nicola Caputo

Förslag till Europaparlamentets resolution om en strategi mot ungdomsbrottslighet  
B8‑0062/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ungdomsbrottsligheten berör en särskilt utsatt del av befolkningen och utsätter mycket tidigt ungdomar för risken att bli socialt marginaliserade.

B.  De senaste uppgifterna från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) för treårsperioden 2009–2011 visar på en oroväckande utveckling för ungdomsbrottsligheten.

1.  Europaparlamentet anser att det för att ungdomsarbetslösheten ska kunna bekämpas effektivt behövs en integrerad strategi på nationell och europeisk nivå med en kombination av förebyggande åtgärder, rättsliga och icke-rättsliga ingrepp samt åtgärder för social inkludering av alla ungdomar.

2.  Europaparlamentet anser att det för att ungdomsarbetslösheten ska kunna bekämpas effektivt behövs en fungerande skol-, social-, familje- och utbildningspolitik som bidrar till att förmedla sociala och samhälleliga värderingar.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

lägga fram att ett integrerat ramprogram för unionen som bygger på god nationell praxis och innehåller förebyggande åtgärder på EU-nivå,

fastställa konkreta och för alla medlemsstater giltiga kriterier för insamling av nationell statistik så att denna går att jämföra och därmed kan användas vid utformningen av ett europeiskt åtgärdspaket.

Senaste uppdatering: 8 juni 2018Rättsligt meddelande