NÁVRH USNESENÍ
PDF 249kWORD 48k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o „pandí diplomacii“ a kontrole zapůjčování pand z Číny do zoologických zahrad v Evropské unii


Dominique Bilde

Návrh usnesení Evropského parlamentu o „pandí diplomacii“ a kontrole zapůjčování pand z Číny do zoologických zahrad v Evropské unii  
B8-0063/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi(1),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vypůjčení pand (za částky přibližně 700 000 EUR) je většinou ztrátové – znamenalo například ztrátu ve výši 33 milionů USD v několika zoologických zahradách v USA (v období 2000–2003), a vzhledem k tomu, že Čína nedodržuje svou povinnost věnovat 70 % těchto finančních prostředků na výzkum, neboť podle Financial Times ze dne 3. listopadu 2017 dochází pravděpodobně ke zpronevěře těchto peněz;

B.  vzhledem k tomu, že pandy jsou zapůjčovány s tím, že budou vráceny, ačkoli jsou podmínky v čínských „výzkumných střediscích“ kritizovány (viz Henry Nicholls nebo Kati Loefflerová) a video ze dne 12. července 2017 odhaluje špatné zacházení;

C.  vzhledem k tomu, že někteří vědečtí pracovníci odsuzují držení více než 510 pand v těchto střediscích, sčítání zvířat žijících ve volné přírodě (1 864 jedinců v roce 2015) a nátlak vyvíjený Čínou proti změně klasifikace pandy na zranitelný druh (2016);

1.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby:

a) tyto zápůjčky intenzivněji kontrolovaly, zejména pokud jde o transparentnost a finanční rovnováhu;

b) upřednostňovaly vyvážené programy ochrany, které usilují o návrat těchto zvířat do jejich přirozeného prostředí.

 

(1)

Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

Poslední aktualizace: 14. února 2018Právní upozornění