NÁVRH UZNESENIA
PDF 249kWORD 49k
12.1.2018
PE614.365v01-00
 
B8-0063/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o „pandej diplomacii“ a o kontrole požičiavania pánd medzi Čínou a zoologickými záhradami v Európskej únii


Dominique Bilde

Návrh uznesenia o „pandej diplomacii“ a o kontrole požičiavania pánd medzi Čínou a zoologickými záhradami v Európskej únii  
B8‑0063/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi(1),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže požičiavanie pánd za približne 700 000 eur je vo všeobecnosti stratové, najmä pokiaľ ide o viaceré americké zoologické záhrady (2000 – 2003), kde straty predstavujú 33 miliónov dolárov, a keďže Čína pravdepodobne nebude plniť povinnosť poskytnúť 70% finančných prostriedkov na výskum, pričom podľa Financial Times z 3. novembra 2017 pravdepodobne dochádza k sprenevereniu;

B.  keďže pandy sa požičiavajú s tým, že raz budú vrátené, a to aj napriek kritike podmienok v čínskych „výskumných centrách“ (pozri Henry Nicholls, Kati Loeffler) a videu z 12. júla 2017, ktoré odhaľuje zlé zaobchádzanie;

C.  keďže niektorí vedci poukazujú na držanie vyše 510 pánd v týchto centrách, na sčítanie voľne žijúcej populácie (1 864 jedincov v roku 2015) a na nátlak vyvíjaný zo strany Číny proti reklasifikácii pandy na zraniteľný druh (2016);

1.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby:

a) zvýšili kontrolu tohto požičiavania, najmä čo sa týka transparentnosti a finančnej rovnováhy;

b) podporovali vyvážené programy ochrany na účely opätovného začlenenia zvierat do ich prirodzeného prostredia.

(1)

Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

Posledná úprava: 14. februára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia