Postupak : 2017/3032(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0069/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0069/2018

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0028

PREPORUKA ZA DONOŠENJE ODLUKE
PDF 326kWORD 48k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

podnesena u skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika


o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 20. prosinca 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 i Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 u pogledu njihovih datuma primjene (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Nadležni zastupnik: Werner Langen

Rezolucija Europskog parlamenta o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 20. prosinca 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 i Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 u pogledu njihovih datuma primjene (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8-0069/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)08681) („delegirana uredba o izmjeni”),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku predsjedniku Konferencije predsjednika odbora od 24. siječnja 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja(1), a posebno njezin članak 25. stavak 2., članak 28. stavak 4., članak 29. stavke 4. i 5., članak 30. stavak 6. i članak 39. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

A.  budući da bi se delegirana uredba o izmjeni trebala početi primjenjivati prije 23. veljače 2018., tj. datuma stupanja na snagu Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 i Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 („dvije delegirane uredbe”), te da bi u slučaju da se u potpunosti iskoriste tri mjeseca koja su Parlamentu na raspolaganju za kontrolu moglo doći do toga da te dvije delegirane uredbe stupe na snagu prije izmijenjenog datuma primjene Direktive (EU) 2016/97, tj. 1. listopada 2018., koji je Komisija predložila u svojem Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica (COM(2017)0792);

B.  budući da bi se brzom objavom delegirane uredbe o izmjeni u Službenom listu omogućilo usklađivanje datuma primjene dviju delegiranih uredbi s izmijenjenim datumom primjene Direktive (EU) 2016/97;

C.  budući da je navedeno u skladu s odlukom Parlamenta od 25. listopada 2017.(2) o neulaganju prigovora na te dvije delegirane uredbe, u kojoj se od Komisije traži da razmotri može li se datum primjene Direktive (EU) 2016/97 pomaknuti na 1. listopada 2018.;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 26, 2.2.2016., str. 19.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0404 i P8_TA(2017)0405.

Posljednje ažuriranje: 2. veljače 2018.Pravna napomena