Eljárás : 2017/3032(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0069/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0069/2018

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0028

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS
PDF 251kWORD 43k
26.1.2018
PE614.371v01-00
 
B8-0069/2018

az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésével összhangban benyújtva


az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alkalmazásuk kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló 2017. december 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))


Gazdasági és Monetáris Bizottság
Illetékes képviselő: Werner Langen

Az Európai Parlament határozattervezete az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendeletnek és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az alkalmazásuk kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló 2017. december 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2017)08681 – 2017/3032(DEA))  
B8-0069/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)08681) (a továbbiakban: a felhatalmazáson alapuló módosító rendelet),

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2018. január 24-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1), és különösen annak 25. cikke (2) bekezdésére, 28. cikke (4) bekezdésére, 29. cikke (4) bekezdésére és (5) bekezdésére, 30. cikke (6) bekezdésére és 39. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a felhatalmazáson alapuló módosító rendeletet 2018. február 23-tól, az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendelet és az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendelet („a két felhatalmazáson alapuló rendelet”) alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni, és a Parlament rendelkezésére álló három hónapos ellenőrzési időszak teljes kihasználása ahhoz vezethet, hogy a két felhatalmazáson alapuló rendelet a Bizottság által az (EU) 2016/97 irányelvnek („IDD”) a tagállami átültető intézkedések alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatban (COM(2017)0792) javasolt módosított időpontnál, 2018. október 1-jénél hamarabb lép hatályba;

B.  mivel a felhatalmazáson alapuló módosító rendelet gyors közzététele a Hivatalos Lapban lehetővé tenné a két felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazási kezdőnapjának összehangolását az IDD alkalmazásának módosított kezdőnapjával;

C.  mivel ez összhangban áll a Parlamentnek a két felhatalmazáson alapuló rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről szóló 2017. október 25-i határozatával(2), amelyben kéri a Bizottságot annak értékelésére, hogy az IDD alkalmazásának időpontját el lehet-e halasztani 2018. október 1-jére;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 26., 2016.2.2., 19. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0404 és P8_TA(2017)0405.

Utolsó frissítés: 2018. február 8.Jogi nyilatkozat