Procedure : 2017/2968(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0070/2018

Indgivne tekster :

B8-0070/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0043

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 47k
29.1.2018
PE614.372v01-00
 
B8-0070/2018

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om bestemmelser vedrørende sommertid (2017/2968(RSP))


Karima Delli for Transport- og Turismeudvalget
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om bestemmelser vedrørende sommertid (2017/2968(RSP))  
B8‑0070/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF af 19. januar 2001 om bestemmelser vedrørende sommertid(1),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at evalueringen af den eksisterende lovgivning i henhold til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning bør danne grundlag for konsekvensanalyser, for så vidt angår mulighederne for fremtidige tiltag;

B.  der henviser til, at adskillige videnskabelige undersøgelser, herunder undersøgelsen fra Europa-Parlamentets Forskningstjeneste fra oktober 2017 om bestemmelser vedrørende sommertid i henhold til direktiv 2000/84/EF, ikke har givet bevis på nogen positive virkninger af de halvårlige tidsskifter, men i stedet for har påpeget eksistensen af negative virkninger for den menneskelige sundhed og trafiksikkerheden på vejene;

C.  der henviser til, at en række borgerinitiativer har henledt opmærksomheden på borgernes bekymringer med hensyn til de halvårlige tidsskifter;

D.  der henviser til, at Parlamentet tidligere har rejst dette spørgsmål, for eksempel i forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000111/2015 af 25. september 2015 til Kommissionen;

E.  der henviser til, at det vil være hensigtsmæssigt at bevare en samlet EU tid, selv efter udløbet af de halvårlige tidsskifter;

1.  opfordrer Kommissionen til at indstille de nuværende halvårlige tidsskifter ved at foreslå en ændring af direktiv 2000/84/EF;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EFT L 31 af 2.2. 2001, s. 21.

(2)

EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Seneste opdatering: 2. februar 2018Juridisk meddelelse