FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 157kWORD 48k
24.1.2018
PE614.383v01-00
 
B8-0075/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förbud mot import till EU av varor som framställts med hjälp av slaveri


Dominique Martin

Förslag till Europaparlamentets resolution om förbud mot import till EU av varor som framställts med hjälp av slaveri  
B8‑0075/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Under 2016 importerade EU varor och tjänster till ett värde av 2 200 miljarder euro. Om man inte räknar med energi, importerar EU mer från de minst utvecklade länderna än från USA, Kanada, Japan och Kina tillsammans(1).

B.  Kommissionen definierar handelspolitiken, och Europaparlamentet säkerställer en demokratisk granskning av den.

C.  Kommissionen har gett 49 länder tillträde till EU-marknaden utan kvoteringar eller tullar och har åtagit sig att stärka företagens sociala ansvar i hela produktionskedjan.

D.  En vara som säljs i EU får inte, helt eller delvis, ha framställts av en arbetstagare som tjänar mindre än 50 euro i månaden, eftersom denna lön är jämförbar med slaveri.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbjuda import till EU av varor från företag med underentreprenörer som ägnar sig åt slaveri (betalar lön som är lägre än 50 euro i månaden).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en tjänst för inspektion av lönebesked i alla led i produktionskedjan.

 

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A52015DC0497

Senaste uppdatering: 2 februari 2018Rättsligt meddelande