Procedure : 2018/2527(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0079/2018

Indgivne tekster :

B8-0079/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0131

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 167kWORD 50k
5.2.2018
PE614.388v01-00
 
B8-0079/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet  (2018/2527(RSP))


Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini for ENF-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet  (2018/2527(RSP))  
B8‑0079/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 6. februar 2018 om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den tyrkiske hær har iværksat en offensiv i det nordlige Syrien i området omkring byen Afrin mod lokale kurdiske militser og medlemmer af Det Kurdiske Folks Beskyttelsesenheder (YPG); der henviser til, at denne offensiv truer med at destabilisere regionen og ifølge FN kan føre til en ny omfattende flygtningekrise, der også vil kunne påvirke Europa; der henviser til, at 5 000 mennesker ifølge rapporter allerede er fordrevet i byen Afrin og helt og aldeles er prisgivet det tyrkiske militær; der henviser til, at det internationale samfund har udtrykt sin dybe bekymring over denne militære operation;

B.  der henviser til, at den tyrkiske regering anvender internationale arrestordrer til at opspore modstandere af Erdoğans styre, og at denne repressive fremfærd i stigende grad påvirker europæiske lande og deres borgere;

C.  der henviser til, at retsstatsprincippet reelt har været suspenderet siden indførelsen af undtagelsestilstanden, og at garantierne i verdenserklæringen om menneskerettigheder dermed er suspenderet, og de grundlæggende rettigheder generelt hverken er sikret for tyrkere eller udlændinge; der henviser til, at en bølge af anholdelser og fængslinger af advokater, journalister og personer fra civilsamfundet har fundet sted siden kupforsøget den 15. juli 2016; der henviser til, at mere end 100 journalister ifølge Journalister uden Grænser i øjeblikket er fængslet; der henviser til, at folkevalgte borgmestre og tjenestemænd i mere end 100 distrikter og 10 provinscentre er blevet afskediget og erstattet af personer udpeget af Indenrigsministeriet; der henviser til, at den politiske opposition, navnlig medlemmer af Folkets Demokratiske Parti (HDP), er udsat for forfølgelse og fængsling;

D.  der henviser til, at det kristne mindretal i Tyrkiet er udsat for ikke blot undertrykkelse fra regeringens og dens embedsmænds side, men også forfølgelse; der henviser til, at kristen kulturarv er blevet enten alvorligt beskadiget eller ødelagt; der henviser til, at Tyrkiet siden præsident Erdoğans og hans Retfærdigheds- og Udviklingspartis (AKP's) magtovertagelse har oplevet en alarmerende radikalisering af islam; der henviser til, at AKP støtter det islamiske Muslimske Broderskabs ideer og interesser;

E.  der henviser til, at den tyrkiske regering fortsat ikke anerkender Republikken Cyperns suverænitet, hvis nordlige del har været besat af Tyrkiet siden 1974 og ikke anerkendes af det internationale samfund; der henviser til, at kristne kulturarv i den nordlige del af Cypern er blevet vandaliseret og alvorligt beskadiget;

F.  der henviser til, at Den Europæiske Union har lagt tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet på is; der henviser til, at vedtagelsen af forfatningsreformen i Tyrkiet er et klart tilbageskridt i landets demokratiske udvikling; der henviser til, at EU er i færd med at udvikle en toldunion med Tyrkiet og ønsker at føre nye forhandlinger;

1.  opfordrer medlemsstaterne til omgående at sætte en definitiv stopper for forhandlingerne om Tyrkiets tiltrædelse af EU; opfordrer til en definitiv suspension førtiltrædelsesmidlerne til Tyrkiet og til, at forhandlingerne om toldunionen mellem EU og Tyrkiet standses;

2.  opfordrer til en øjeblikkelig tilbagetrækning af de tyrkiske væbnede styrker fra syrisk område og til en øjeblikkelig våbenhvile; understreger, at enhver tænkelig foranstaltning bør træffes for at undgå en ny humanitær krise; fordømmer kraftigt enhver yderligere militær indsats i Syrien fra den tyrkiske hærs side; er bekymret over den humanitære situation i regionen; frygter, at den tyrkiske hærs offensiv kan føre til en ny flygtningekrise i området, da 5 000 mennesker allerede er blevet fordrevet i regionen, og at dette vil kunne få betydning for Europa og EU; minder den tyrkiske regering om, at den lokale kurdiske milits er en vigtig allieret mod Daesh og andre islamistiske terrororganisationer;

3.  minder om, at Tyrkiet, efter at AKP kom til magten, har oplevet en alvorlig radikalisering af islam, ikke kun i teorien, men også i praksis;

4.  minder om, at det kristne mindretals eksistens i Tyrkiet er alvorligt truet på grund af den igangværende undertrykkelse og forfølgelse fra den tyrkiske regerings og den medarbejderes side; fordømmer på det kraftigste enhver forfølgelse, undertrykkelse eller provokation af kristne i Tyrkiet; fordømmer ligeledes ødelæggelsen og beskadigelsen af den kristne kulturarv; er bekymret over, at kristne kulturgoder sælges på det sorte marked; minder om, at denne metode også er almindelig i den tyrkisk besatte del af Cypern og har ført til en næsten komplet udryddelse af den kristne kulturarv i denne region;

5.  understreger, at retsstatsprincippet i Tyrkiet reelt er blevet suspenderet med indførelsen af undtagelsestilstanden, og at tusinder af journalister, advokater og politikere fra oppositionen som følge heraf enten er blevet fængslet eller vilkårligt tilbageholdt; fordømmer den kollektive afskedigelse af offentligt ansatte og politifolk, den omfattende afvikling af medieforetagender, anholdelserne af journalister, akademikere, dommere, menneskerettighedsforkæmpere, folkevalgte og ikkefolkevalgte embedsmænd, medlemmer af sikkerhedstjenesterne og almindelige borgere og konfiskeringen af deres ejendom, værdier og pas, lukning af mange skoler og universiteter, og det rejseforbud, der er udstedt mod tusindvis af tyrkiske statsborgere på grundlag af lovdekreter uden individuelle afgørelser og uden mulighed for rettidig domstolskontrol; opfordrer den tyrkiske regering til at indstille forfølgelsen af journalister, aktivister og den politiske opposition og til at frigive alle de personer, der er fængslet uden en fair og retfærdig rettergang; minder om, at der siden juli 2016 er blevet arresteret mere end 55 000 personer;

6.  understreger, at Tyrkiet står over for en reel terrortrussel; opfordrer til, at enhver form for samarbejde med den tyrkiske regering om terrorbekæmpelse suspenderes, indtil den tyrkiske antiterrorlovgivning er blevet ændret og ikke bruges mod den demokratiske politiske opposition, ytringsfriheden eller religiøse mindretal;

7.  minder om, at krænkelse af ytrings- og mediefriheden ikke er det eneste strukturelle problem i Tyrkiet, men at dertil også hører bl.a. behandlingen af religiøse og andre mindretal, afvisningen af at anerkende Republikken Cypern og tvetydighederne i forhold til terrorgrupper i Syrien og Irak;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Tyrkiets regering og parlament.

Seneste opdatering: 7. februar 2018Juridisk meddelelse