Förfarande : 2018/2527(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0079/2018

Ingivna texter :

B8-0079/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0131

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 165kWORD 51k
5.2.2018
PE614.388v01-00
 
B8-0079/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet  (2018/2527(RSP))


Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Matteo Salvini för ENF-gruppen

Europaparlamentets resolution om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet  (2018/2527(RSP))  
B8‑0079/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 6 februari 2018 om den nuvarande människorättssituationen i Turkiet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den turkiska armén har inlett en offensiv i norra Syrien i närheten av staden Afrin mot den lokala kurdiska milisen och medlemmar i det kurdiska folkets skyddstrupper (YPG). Denna offensiv hotar att destabilisera regionen, och enligt FN skulle den kunna leda till en omfattande ny flyktingkris som också skulle kunna påverka Europa. Enligt rapporter befinner sig 5 000 fördrivna människor i staden Afrin och är helt och hållet utlämnade åt den turkiska militären. Det internationella samfundet har uttryckt sin djupa oro över denna militära operation.

B.  Den turkiska regeringen använder internationella arresteringsorder för att slå ned på motståndare till president Erdogans regim, och dessa repressiva metoder påverkar i allt högre grad europeiska länder och deras medborgare.

C.  Rättsstatsprincipen har i praktiken varit åsidosatt sedan undantagstillståndet infördes, vilket således upphäver garantierna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och gör att garantier för de grundläggande rättigheterna generellt saknas, både för turkiska medborgare och för utlänningar. En våg av gripanden och fängslanden av advokater, journalister och personer från det civila samhället har ägt rum efter kuppförsöket den 15 juli 2016. Enligt Reportrar utan gränser är över 100 journalister fängslade för närvarande. I mer än 100 distrikt och 10 centrum på provinsnivå har valda borgmästare och tjänstemän blivit avskedade och ersatta av personer som utnämnts av inrikesministeriet. Den politiska oppositionen, särskilt ledamöterna av Folkets demokratiska parti (HDP), utsätts för förföljelse och fängslas.

D.  Den kristna minoriteten i Turkiet utsätts inte bara för förtryck från regeringens och dess tjänstemäns sida utan förföljs dessutom. Det kristna kulturarvet har antingen allvarligt skadats eller förstörts. Sedan president Erdogan och Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) tog över har Turkiet erfarit en oroväckande radikalisering av islam. AKP stöder Muslimska brödraskapets idéer och intressen.

E.  Den turkiska regeringen erkänner inte Republiken Cyperns suveränitet, och den norra delen av ön har varit ockuperad av Turkiet sedan 1974 och är inte erkänd av det internationella samfundet. Det kristna kulturarvet i norra delen av Cypern har vandaliserats och skadats allvarligt.

F.  Europeiska unionen har fryst anslutningsförhandlingarna med Turkiet. De konstitutionella reformerna i Turkiet antogs, vilket är ett tydligt steg tillbaka i landets demokratiska utveckling. EU håller på att utveckla en tullunion med Turkiet och försöker att inleda nya samtal.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utan dröjsmål sätta ett definitivt stopp för förhandlingarna om Turkiets anslutning till EU. Parlamentet uppmanar till ett definitivt indragande av Turkiets föranslutningsinsmedel och att förhandlingar om tullunionen mellan EU och Turkiet stoppas.

2.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart tillbakadragande av de turkiska styrkorna från syriskt territorium och ett omedelbart eldupphör. Parlamentet understryker att alla tänkbara åtgärder måste vidtas för att undvika en ny humanitär kris. Parlamentet fördömer starkt varje fortsatt insats av den turkiska militären i Syrien. Parlamentet är oroat över den humanitära situationen i regionen. Parlamentet befarar att den turkiska arméns offensiv skulle kunna leda till en ny flyktingkris i detta område, eftersom 5 000 människor redan är internflyktingar i regionen, och att detta också skulle kunna påverka Europa och EU. Parlamentet påminner den turkiska regeringen om att den lokala kurdiska milisen är en viktig bundsförvant mot Daesh och andra islamiska terroristorganisationer.

3.  Europaparlamentet påminner om att sedan AKP kom till makten har Turkiet upplevt en allvarlig radikaliseringen av islam, inte bara i teorin utan också i praktiken.

4.  Europaparlamentet påminner om att den kristna minoriteten i Turkiet är allvarligt hotad på grund av det pågående förtrycket och förföljelsen från den turkiska regeringens och dess tjänstemäns sida. Parlamentet fördömer med kraft varje förföljelse, förtryck eller provocering av kristna i Turkiet. Parlamentet fördömer också förstörelsen av och skadorna på det kristna kulturarvet. Parlamentet är oroat över att kristna kulturföremål säljs på svarta marknaden. Parlamentet påminner om att denna metod också är vanligt förekommande i den av Turkiet ockuperade delen av Cypern och har lett till att det kristna kulturarvet i denna region nästan har utplånats.

5.  Europaparlamentet betonar att rättsstatsprincipen i praktiken har varit åsidosatt i Turkiet sedan undantagstillståndet infördes, och att det lett till att tusentals journalister, advokater och politiker från oppositionen antingen har satts i fängelse eller hålls godtyckligt fängslade. Parlamentet fördömer de kollektiva uppsägningarna av offentliganställda tjänstemän och poliser, massavvecklingen av medieföretag, gripandena av journalister, akademiker, domare, människorättsförsvarare, förtroendevalda och tjänstemän, medlemmar av säkerhetsstyrkorna och vanliga medborgare och konfiskeringen av deras egendom, tillgångar och pass, stängningen av många skolor och universitet samt reseförbudet för tusentals turkiska medborgare på grund av lagen om proklamation av undantagstillstånd, utan beslut på inividnivå och utan möjlighet till rättslig prövning inom rimlig tid. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att upphöra med förföljelsen av journalister, aktivister och den politiska oppositionen och att frige alla personer som har satts i fängelse utan en korrekt och rättvis rättegång. Parlamentet påminner om att sedan juli 2016 har fler än 55 000 personer gripits.

6.  Europaparlamentet betonar att Turkiet står inför ett verkligt hot från terrorismen. Parlamentet vill att alla former av samarbete med den turkiska regeringen om terrorismbekämpning skjuts upp till dess att den turkiska anti-terroristlagstiftningen har ändrats i enlighet med detta och inte används mot den demokratiska politiska oppositionen, yttrandefriheten eller religiösa minoriteter.

7.  Europaparlamentet påminner om att kränkningar av yttrandefriheten och mediefriheten inte är det enda strukturella problemet i Turkiet, utan dessutom bland annat behandlingen av religiösa grupper och andra minoritetsgrupper, vägran att erkänna republiken Cypern och tvetydigheten i fråga om terroristgrupper i Syrien och Irak.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Turkiets regering och parlament.

Senaste uppdatering: 7 februari 2018Rättsligt meddelande