Διαδικασία : 2018/2559(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0081/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0081/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0041

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 494kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0078/2018
5.2.2018
PE614.390v01-00
 
B8-0081/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2559(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2018/2559(RSP))  
B8‑0081/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Βενεζουέλα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τον Διαμερικανικό Δημοκρατικό Χάρτη που εγκρίθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2001,

–  έχοντας υπόψη το σύνταγμα της Βενεζουέλας, και ιδίως τα άρθρα 72 και 233,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, και ιδίως την απαγόρευση εξαγωγών όπλων και εξοπλισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή, και μεταξύ άλλων τη θέσπιση πλαισίου για στοχευμένα περιοριστικά μέτρα,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 22ας Ιανουαρίου 2018, και την απόφασή του να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα σε επτά αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (AΠ/YE) Federica Mogherini, της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα συνέχισε να επιδεινώνεται από τον Απρίλιο του 2017, ιδίως σε σχέση με την ανακοίνωση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, της 10ης Δεκεμβρίου 2017, ότι τα κόμματα εκείνα της αντιπολίτευσης που είχαν μποϊκοτάρει τις τοπικές δημοτικές εκλογές «δεν ανήκαν πλέον» στην πολιτική σκηνή και ότι δεν θα τους επιτρεπόταν να συμμετάσχουν στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 αμαυρώθηκαν από διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους από τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Μαδούρο ανακοίνωσε επίσημα στις 11 Δεκεμβρίου ότι το κυβερνόν Σοσιαλιστικό Κόμμα κέρδισε πάνω από το 90 % των 335 δημοτικών θέσεων που διεκδικήθηκαν κατά τις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι διόλου προφανές εάν οι εκλογές διεξήχθησαν με ελεύθερο ή δίκαιο τρόπο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προσπαθώντας να παρακάμψει τις υφιστάμενες οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο εισήγαγε το «πέτρο», ένα ψηφιακό κρυπτονόμισμα που στηρίζεται στα αποθέματα πετρελαίου, και μένει να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητά του ως προς την ελάφρυνση της οικονομικής κατάστασης της χώρας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2017 αφαιρέθηκαν επισήμως οι αρμοδιότητες της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, η οποία αντικαταστάθηκε από τη Συντακτική Συνέλευση της Βενεζουέλας κατόπιν εκλογών που αμαυρώθηκαν από διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους από δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συντακτική Συνέλευση προορίζεται να αποτελέσει όργανο με υπερεξουσίες που θα μπορεί να δώσει στον πρόεδρο Μαδούρο την αρμοδιότητα να ξαναγράψει το σύνταγμα και να παρακάμψει ουσιαστικά την Εθνοσυνέλευση, η οποία βρισκόταν υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα (Mesa de la Unidad Democrática), με 112 από τις 167 έδρες της Εθνοσυνέλευσης, που αποτελείται από ένα μόνο σώμα, διατηρούσε συντριπτική πλειοψηφία έναντι του κυβερνόντος Σοσιαλιστικού Σώματος, με 55 έδρες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε τις εκλογές με τις οποίες ανήλθε στην εξουσία η Συντακτική Συνέλευση, με την αιτιολογία ότι χαρακτηρίστηκαν από βία, αστάθεια και αντιδημοκρατικές πρακτικές, και ότι η κατάσταση της χρηστής διακυβέρνησης και του δημοκρατικού κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα έχουν ως εκ τούτου υποβαθμιστεί σημαντικά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει επισήμως κυρώσεις στον πρόεδρο Μαδούρο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν ζητήσει να επιβάλει η ΕΕ παρόμοιες κυρώσεις ως απάντηση στη συνεχιζόμενη φυλάκιση αντιφρονούντων και μελών της αντιπολίτευσης, στις ενέργειες της Συντακτικής Συνέλευσης και στη γενική υποβάθμιση του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από εκατό μέλη της αντιπολίτευσης, καθώς και δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και διαδηλωτές, παραμένουν πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται σημαντικοί πολιτικοί ηγέτες όπως οι Λεοπόλδο Λόπες, Αντόνιο Λεντέσμα Ντανιέλ Σεμπάγιος και Γιον Γκοϊκοέτσεα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις το 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2017, οι δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας – μεταξύ άλλων η εθνική φρουρά, η εθνική αστυνομία και άτακτες ένοπλες δυνάμεις – έχουν κάνει επανειλημμένα χρήση ωμής βίας εις βάρος ειρηνικών διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων μελών του Κογκρέσου, έχουν συλλάβει πολλούς και έχουν αφήσει πάνω από 20 νεκρούς και πολλούς τραυματίες·

1.  καταδικάζει δριμύτατα τη συνεχιζόμενη παραβίαση της δημοκρατικής τάξης στη Βενεζουέλα, και ιδίως τον σφετερισμό της εξουσίας της Εθνοσυνέλευσης από τη Συντακτική Συνέλευση, που οδηγεί στην αντισυνταγματική συγκέντρωση των εξουσιών και στην καταστρατήγηση της ανεξαρτησίας των κλάδων της κυβέρνησης· απορρίπτει κατηγορηματικά τη δημιουργία της Συντακτικής Συνέλευσης, την οποία θεωρεί θεμελιωδώς αντιδημοκρατικό όργανο·

2.  αποδοκιμάζει την ανακοίνωση του προέδρου Μαδούρο σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής κομμάτων της αντιπολίτευσης στις προσεχείς προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2018· υπενθυμίζει ότι οι ελεύθερες, δίκαιες και ανοικτές εκλογές συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατικής κοινωνίας·

3.  θεωρεί απαραίτητο να διασφαλίσει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης, να αποκαταστήσει τη διάκριση και την ανεξαρτησία των κυβερνητικών κλάδων, να επαναφέρει τις αρμοδιότητες σε μια ισορροπημένη και αντιπροσωπευτική Εθνοσυνέλευση, η οποία θα αποτελείται από μέλη όλων των πολιτικών κομμάτων, και επιπλέον να αποκαταστήσει την πλήρη συνταγματική εξουσία της Εθνοσυνέλευσης· υπενθυμίζει επίσης ότι η διάκριση και η μη παρέμβαση μεταξύ των κλάδων της κυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη αρχή των δημοκρατικών κρατών που λειτουργούν με βάση το κράτος δικαίου·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να ελευθερώσει άμεσα και άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατούμενους· υπενθυμίζει ότι η πρώην Εθνοσυνέλευση είχε εγκρίνει, με τον νόμο περί εθνικής συμφιλίωσης, την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων· τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρηνική λύση για τη Βενεζουέλα όσο συνεχίζουν να υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι·

5.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση του εθνικού γενικού ελεγκτή (contraloría) της Βενεζουέλας να επιβληθεί δεκαπενταετής απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος στον ηγέτη της αντιπολίτευσης Ενρίκε Καπρίλες· καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να θέσει τέλος στην πρακτική της περιθωριοποίησης των ηγετών της αντιπολίτευσης μέσω της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων τους·

6.  εκφράζει ικανοποίηση σχετικά με το ψήφισμα που ενέκρινε το Μόνιμο Συμβούλιο του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) στις 3 Απριλίου 2017 και ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να υποστηρίξει το μέτρο αυτό, καθώς και σχετικά με τη βούληση που εξέφρασαν ορισμένες χώρες της περιοχής να διευκολύνουν μια διαδικασία διαμεσολάβησης με σκοπό την επίτευξη εθνικής συμφωνίας· καλεί επίσης την ΑΠ/ΥΕ να διερευνήσει ενεργά, σε συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις, άλλα μέτρα με τα οποία θα μπορέσει η ΕΕ να συμβάλει στην πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα·

7.  επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα σε επτά αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας·

8.  καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας και από άτακτες ένοπλες ομάδες, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 20 άτομα και να τραυματιστούν και να συλληφθούν πολλοί·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να διερευνήσει αυτούς τους θανάτους που έχουν προκαλέσει οι στρατιωτικές δυνάμεις και να σέβεται και να διασφαλίζει το συνταγματικό δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων από όλους τους πολίτες, και ιδίως τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς ακτιβιστές και τα μέλη των ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων, που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να δεχθούν επίθεση και να κρατηθούν αυθαίρετα, και να διερευνήσει όλους τους θανάτους·

10.  καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν να εισέλθει κατεπειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα και να παράσχουν πρόσβαση στις διεθνείς οργανώσεις που επιθυμούν να συνδράμουν τις ομάδες της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο·

11.  επαναλαμβάνει το επείγον αίτημά του να μεταβεί το συντομότερο αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα και να δρομολογήσει διάλογο με όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαμάχη·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου