Διαδικασία : 2018/2527(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0082/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0082/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.10
CRE 08/02/2018 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0040

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 500kWORD 57k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0082/2018
5.2.2018
PE614.391v01-00
 
B8-0082/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία  (2018/2527(RSP))


Charles Tannock, Branislav Škripek, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία  (2018/2527(RSP))  
B8‑0082/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και συγκεκριμένα εκείνα της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία(1), της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας(2) και της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία,

–  λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Άγκυρα της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και της 13ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση ύστερα από τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας της 25ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), της οποίας η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 1981 για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της διάκρισης των εξουσιών, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της θρησκευτικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων βρίσκονται στον πυρήνα του διεθνούς και του εθνικού δικαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Ιανουαρίου 2018 η Τουρκία παρέτεινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έκτη φορά μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης το κράτος δικαίου στην Τουρκία βρίσκεται υπό συνεχή πίεση, με δικαστικές παρενοχλήσεις, αυθαίρετες κρατήσεις, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και πολλά άλλα περιοριστικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε είναι ύποπτος ότι ανήκει στο κίνημα των γκιουλενιστών καθώς και εναντίον παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, δικηγόρων, πανεπιστημιακών, συγγραφέων και ΜΚΟ, παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για ποινικά αδικήματα ή επιτακτικών λόγων για κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι εξακολουθούν να απολύονται ή να τίθενται σε διαθεσιμότητα με διατάγματα, χωρίς τη δέουσα διαδικασία, με περισσότερους από 110 000 να έχουν απολυθεί από τον Ιούλιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 500 δικηγόροι βρίσκονται προφυλακισμένοι, ενώ έχει ασκηθεί δίωξη σε περισσότερους από 1 000·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστολή επεκτάθηκε επίσης εναντίον του φιλοκουρδικού κόμματος της αντιπολίτευσης HDP, με τους συμπροέδρους Selahattin Demirtaş και Figen Yüksekdağ και άλλους βουλευτές να έχουν συλληφθεί και να είναι προφυλακισμένοι από τον Νοέμβριο του 2016, ενώ νωρίτερα το 2016 αφαιρέθηκε η βουλευτική ασυλία 148 βουλευτών του HDP και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Ιανουαρίου 2018, αφαιρέθηκε από την Leyla Zana, που είχε τιμηθεί με το βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2005, η βουλευτική της ιδιότητα για αμφίβολους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, η κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο σε 89 δημοτικές αρχές που είχε κερδίσει κέρδισε το αδελφό κόμμα του HDP στην περιοχή, το Δημοκρατικό Κόμμα Περιφερειών (DBP) και ανέστειλε με την υποψία τρομοκρατικών αδικημάτων τους δημοκρατικά εκλεγμένους συνδημάρχους τους, από τους οποίους τουλάχιστον 70 βρίσκονται στη φυλακή σε αναμονή δίκης, κάτι που παραβιάζει τα δικαιώματά τους στην ένταξη και συμμετοχή σε πολιτικούς σχηματισμούς και στην ελευθερία της έκφρασης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν αυξηθεί οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης και ο εκφοβισμός δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης εντός και εκτός Τουρκίας, όπως συλλήψεις, κλήσεις σε ακρόαση, άσκηση δίωξης, κρούσματα λογοκρισίας και απολύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται ότι περισσότεροι από 150 δημοσιογράφοι έχουν φυλακισθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ξένοι δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί, και ιδίως ο Deniz Yücel, ένας Τουρκογερμανός δημοσιογράφος ο οποίος φυλακίστηκε με την κατηγορία της κατασκοπείας τον Φεβρουάριο του 2017 και βρίσκεται ακόμη στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 άρχισαν ορισμένες μεγάλες πολιτικά υποκινούμενες δίκες δημοσιογράφων παρά την έλλειψη αξιόπιστων αποδεικτικών στοιχείων που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 μπήκαν στο στόχαστρο και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2017 τέθηκε υπό κράτηση ο Taner Kiliç, πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία για υποτιθέμενους δεσμούς με τους γκιουλενιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε στις 31 Ιανουαρίου 2018 να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ο Kiliç, αλλά ότι αυτός παραμένει υπό κράτηση διότι ο εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2017 άλλοι δέκα υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων ένας Γερμανός και ένας Σουηδός υπήκοος, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορήθηκαν ότι βοηθούν μη κατονομαζόμενες τρομοκρατικές οργανώσεις, και αποφυλακίστηκαν με την καταβολή εγγύησης στις 25 Οκτωβρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2017 ο Osman Kavala, επιχειρηματίας και γνωστή προσωπικότητα της κοινωνίας των πολιτών, φυλακίστηκε χωρίς σαφείς κατηγορίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2018, περισσότερα από 300 άτομα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, οι οποίοι είχαν διατυπώσει επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον της στρατιωτικής επέμβασης «Επιχείρηση κλάδος ελαίας» της τουρκικής κυβέρνησης στον θύλακα του Afrin στη βορειοδυτική Συρία, τέθηκαν υπό κράτηση για «υποκίνηση μίσους, προσβολή κρατικών αξιωματούχων, υποστήριξη της τρομοκρατίας και απειλή της ενότητας του κράτους»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το τουρκικό Σύνταγμα προβλέπει την ελευθερία της πίστης, της λατρείας και της ιδιωτικής διάδοσης θρησκευτικών ιδεών, ενώ απαγορεύει τις διακρίσεις για θρησκευτικούς λόγους, οι θρησκευτικές μειονότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εγκλήματα μίσους και λεκτικές και σωματικές επιθέσεις, στιγματισμό και κοινωνική πίεση στα σχολεία, διακρίσεις λόγω της αναγραφής της θρησκείας στα δελτία ταυτότητας και προβλήματα σχετικά με την ικανότητα νόμιμης ίδρυσης τόπων λατρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πληροφορίες της κοινωνίας των πολιτών αναφέρουν «πρωτοφανή επίπεδα διώξεων και καταστολής» των Χριστιανών, καθώς σκληροπυρηνικοί ισλαμιστές εξτρεμιστές κατέφυγαν από τη Συρία και το Ιράκ στην Τουρκία προκαλώντας απότομη αύξηση της βίας και των επιθέσεων κατά των Χριστιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrew Brunson, Χριστιανός πάστορας που βρίσκεται στην Τουρκία τα τελευταία 23 χρόνια, τέθηκε υπό κράτηση τον Οκτώβριο του 2016, κατηγορήθηκε ψευδώς για «συμμετοχή σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση» χωρίς αποδείξεις και παραμένει στη φυλακή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 αναφέρθηκαν ευρέως περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης στο πλαίσιο αστυνομικής κράτησης, ιδίως από άτομα που κρατούνταν βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλά ποσοστά παιδικής εργασίας και μεγάλος αριθμός ανήλικων προσφύγων και αιτούντων άσυλο που δεν πηγαίνουν σχολείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις, σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιών προσφύγων από τη Συρία έχουν αυτή τη στιγμή εγγραφεί σε σχολικές τάξεις αλλά ότι τουλάχιστον 380 000 παραμένουν εκτός σχολείων·

1.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τα δυσανάλογα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, η οποία δεν έχει αρθεί ακόμη, μεταξύ των οποίων ο τεράστιος αριθμός συλλήψεων και απολύσεων, η δήμευση περιουσίας, και η εντατικοποίηση της καταστολής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των δυσανάλογων απαγορεύσεων ειδησεογραφικών ιστοτόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

2.  υπενθυμίζει ότι το κράτος δικαίου, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και η ύπαρξη πολύμορφων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας δημοκρατικής κοινωνίας και ότι οι ισχυρές και ανεξάρτητες ΜΚΟ είναι κεντρικά στοιχεία κάθε δημοκρατικού συστήματος· τονίζει ότι η Τουρκία οφείλει να επιδιώκει την επίτευξη των υψηλότερων δημοκρατικών προτύπων και πρακτικών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Τουρκία·

3.  καταδικάζει έντονα τις συλλήψεις πολιτών της ΕΕ, δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αβάσιμους λόγους στην Τουρκία και ζητεί την άμεση απελευθέρωση των Deniz Yücel, Taner Kiliç, Osman Kavala και όλων των άλλων με βάση το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ επίσης ζητεί την εφαρμογή της προφυλάκισης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ανακαλέσει τις αποφάσεις για κλείσιμο μέσων ενημέρωσης και να εξασφαλίσει ότι ο τύπος και τα άλλα μέσα ενημέρωσης, όπως και κάθε πολίτης, θα έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν τα κοινά και να ενημερώνουν την κοινή γνώμη χωρίς λογοκρισία ή περιορισμούς·

4.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κράτηση των συμπροέδρων του HDP Selahattin Demirtaş και Figen Yüksekdağ και άλλων βουλευτών της αντιπολίτευσης, καθώς και των Κούρδων δημοτικών αρχόντων και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους σε αναμονή της δίκης τους· καταδικάζει την πρόσφατη απόφαση αφαίρεσης της βουλευτικής ιδιότητας της Leyla Zana, καθώς και προηγούμενες παρόμοιες αποφάσεις κατά πέντε συναδέλφων της βουλευτών του HDP· επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς νομίμως εκλεγέντες βουλευτές που βρίσκονται υπό κράτηση και υφίστανται εκφοβισμό·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συλλήψεις όσων στην Τουρκία έχουν επικρίνει την ανησυχητική στρατιωτική επέμβαση «Επιχείρηση κλάδος ελαίας» στο Afrin· υπενθυμίζει ότι η εκ μέρους της Τουρκίας φίμωση όσων επικρίνουν τη στρατιωτική επέμβαση παραβιάζει την ίδια τη νομοθεσία της χώρας και τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί και να εφαρμόσει την εκτενή νομοθεσία της Τουρκίας για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και να συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας για την ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης και να διευκολύνει την επιστροφή της απαλλοτριωμένης εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας, όπως και να εξασφαλίσει την τήρηση της δέουσας διαδικασίας σε όλες τις υποθέσεις που επηρεάζουν το δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης· ζητεί από την κυβέρνηση να δρομολογήσει διάλογο με τις θρησκευτικές μειονότητες για να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και να επιλυθούν τα προβλήματα σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί επιμόνως από την κυβέρνηση να απελευθερώσει τον πάστορα Andrew Brunson και να του επιτρέψει να επιστρέψει στην οικία του· καλεί τις τουρκικές αρχές να καταπολεμήσουν σοβαρά όλες τις εκδηλώσεις αντισημιτισμού στην κοινωνία·

7.  δηλώνει καταθορυβημένο από τις περιπτώσεις βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης κρατουμένων και ζητεί επιμόνως από τις τουρκικές αρχές να τιμήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

8.  ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να χορηγήσει άδειες εργασίας και πρόσβαση σε περίθαλψη σε όλους τους Σύριους πρόσφυγες και να εξασφαλίσει σε όλα τα παιδιά Σύριων προσφύγων πρόσβαση στην εκπαίδευση·

9.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Άγκυρα να αναλάβει ηγετικό ρόλο, από κοινού με πρεσβείες κρατών μελών, να παράσχει συντονιστική ενίσχυση και, κατά περίπτωση, τη δημόσια στήριξη στους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως μέσω του ελέγχου και η παρακολούθηση δικών και που ζητούν άδεια για επισκέψεις σε φυλακές·

10.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τον Ειδικό απεσταλμένο για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ να θέτουν συστηματικά το ζήτημα των χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων, ως αναπόσπαστο τμήμα του διαλόγου τους με την Τουρκία· ενθαρρύνει την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Άγκυρα να εφαρμόζει συστηματικά τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, υποστηρίζοντας τις τοπικές εκκλησίες και την κοινωνία των πολιτών, προβαίνοντας σε δημόσιες δηλώσεις και πραγματοποιώντας επισκέψεις σε φυλακισμένα μέλη θρησκευτικών μειονοτήτων·

11.  επιμένει ότι η υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εκτιμήσει συγκεκριμένες επιλογές σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η υποστήριξη στην τουρκική κοινωνία των πολιτών·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στα κράτη μέλη και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0450.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0306.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου