Procedură : 2018/2553(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0086/2018

Texte depuse :

B8-0086/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0042

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 408kWORD 53k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.395v01-00
 
B8-0086/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anders Primdahl Vistisen, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Zdzisław Krasnodębski, Arne Gericke în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8‑0086/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva,

–  având în vedere Rezoluția 302 (IV) a Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere Rezoluția 194 (III) a Adunării Generale a ONU,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 242 (1967),

–  având în vedere Convenția ONU din 1951 privind statutul refugiaților,

–  având în vedere observațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, înaintea sesiunii extraordinare a Grupului internațional al donatorilor pentru Palestina,

–  având în vedere raportul din 1 iulie 2016 al Cvartetului pentru Orientul Mijlociu,

–  având în vedere Declarația ONU privind promovarea în rândul tinerilor a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare din 1965,

–  având în vedere Declarația UNESCO asupra principiilor privind toleranța din 16 noiembrie 1995,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) este o agenție vitală a ONU, care furnizează servicii esențiale, precum cele de educație, îngrijire medicală și dezvoltare umană în sens mai larg, palestinienilor eligibili pentru a beneficia de asistență;

B.  întrucât UNRWA oferă asistență descendenților refugiaților, chiar dacă numai celor de sex masculin, contrar Convenției din 1951 privind statutul refugiaților și Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), care nu prevăd transmiterea eligibilității pentru statutul de refugiat către descendenți și copiii adoptați legal;

C.  întrucât, la început, Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a fost reticentă în ceea ce privește recunoașterea unor palestinieni ca refugiați timp de mulți ani;

D.  întrucât UNRWA a oferit servicii unui număr de 750 000 de palestinieni eligibili în 1950 și în prezent oferă servicii unui număr de aproximativ 5 milioane de palestinieni eligibili;

E.  întrucât la 17 ianuarie 2018, Statele Unite au anunțat că vor reduce finanțarea planificată pentru UNRWA; întrucât Departamentul de Stat al SUA a înghețat fonduri în valoare de aproximativ 100 de milioane USD destinate UNRWA și ia în calcul stoparea de tot a finanțării sale de 360 de milioane USD și alocarea acestor fonduri altor organisme ale ONU care lucrează cu palestinieni;

F.  întrucât Departamentul de Stat al SUA a anunțat că fondurile au fost înghețate în vederea unei analize viitoare și că donațiile suplimentare din partea SUA vor fi condiționate de realizarea de către UNRWA a unor schimbări majore;

G.  întrucât UE și statele sale membre sunt împreună cei mai mari contribuitori la solicitările de ajutor umanitar de urgență ale agenției pentru Siria, Liban, Cisiordania și Gaza;

H.  întrucât, la 1 februarie 2018, Comisarul General al UNRWA, Pierre Krähenbühl, le-a solicitat statelor membre ale Ligii Arabe, în cadrul reuniunii acesteia de la Cairo, Egipt, creșterea finanțării pentru agenție;

I.  întrucât, în mai multe rânduri, s-au găsit rachete în școli ale UNRWA în Gaza și, de asemenea, un tunel sub o școală administrată de UNRWA, în septembrie 2017;

J.  întrucât la 1 august 2014, Hamas l-a răpit și l-a ucis pe Hadar Goldin la câteva ore după ce a intrat în vigoare un acord de încetare a focului din motive umanitare, mediat de ONU și SUA, între Israel și Hamas; întrucât Hamas, desemnată de UE ca organizație teroristă, refuză să returneze rămășițele lui Hadar Goldin pentru a fi înmormântate, încălcând grav Convențiile de la Geneva și dreptul internațional umanitar;

K.  întrucât, la 22 decembrie 2017, Consiliul de Securitate al ONU a organizat o sesiune specială referitoare la dreptul internațional umanitar și repatrierea rămășițelor lui Hadar Goldin și Oron Shaul, în cadrul căreia Consiliul de Securitate și alte state membre ale ONU și-au exprimat în unanimitate solidaritatea cu familiile Goldin și Shaul și au solicitat returnarea rămășițelor lui Hadar Goldin și Oron Shaul, întrucât reținerea acestora încalcă dreptul internațional umanitar;

L.  întrucât se încearcă soluționarea conflictului arabo-israelian și întrucât se depun eforturi pentru reluarea negocierilor dintre israelieni și palestinieni, vizând rezolvarea tuturor problemelor, inclusiv a refugiaților,

1.  își menține angajamentul ferm de a sprijini UNRWA în furnizarea de servicii vitale palestinienilor eligibili din Gaza, Cisiordania, Iordania, Siria și Liban și în sprijinirea dezvoltării lor umane;

2.  ia act de punerea în aplicare de către UNRWA a unui program de reformă începând din 2007 și o invită de urgență să pună în aplicare în continuare reforme pentru ca organizația să devină mai eficace și mai eficientă în ceea ce privește costurile, astfel încât să poată continua să își îndeplinească funcțiile importante;

3.  invită UNRWA să ducă la bun sfârșit reforme mai semnificative în domeniul educației și să elimine din programa școlilor sale materialele didactice care nu sunt conforme cu standardele de pace și toleranță susținute de UNESCO și ONU și să le înlocuiască cu materiale didactice care respectă aceste standarde;

4.  condamnă cazurile în care spațiile UNRWA, au fost folosite de Hamas în scopuri teroriste și colaborarea UNRWA cu membri importanți ai Hamas în Fâșia Gaza; subliniază că astfel de acțiuni subminează grav imaginea bună a UNRWA și activitatea sa de care este nevoie;

5.  ia act de faptul că orice reduceri neașteptate sau întârzieri ale plăților preconizate de către donatori pot avea efecte dăunătoare și pot submina stabilitatea în regiune; solicită creșterea de urgență a angajamentelor de finanțare ale statelor membre ale Ligii Arabe în vederea eliminării deficitului de finanțare;

6.  subliniază că activitatea UNRWA în Gaza poate fi îngreunată câtă vreme rămășițele soldaților israelieni Hadar Goldin și Oron Shaul nu sunt returnate de către Hamas sau Autoritatea Palestiniană;

7.  transmite condoleanțe familiilor soldaților israelieni Hadar Goldin și Oron Shaul; regretă refuzul Hamas de a returna rămășițele acestora în Israel pentru a fi înmormântate;

8.  solicită să se depună toate eforturile pentru repatrierea imediată a rămășițelor lor, în conformitate cu dispozițiile Consiliului de Securitate al ONU din cadrul sesiunii sale speciale din 22 decembrie 2017 și cu Convențiile relevante de la Geneva și dreptul umanitar;

9.  solicită eliberarea cetățenilor israelieni Avraham Mengistu și Hisham Al-Sayed, care nu au comis nicio infracțiune sau contravenție care să justifice reținerea lor de către Hamas în Fâșia Gaza;

10.  ia act de faptul că obiectivul major al comunității internaționale este soluționarea conflictului arabo-israelian, inclusiv a problemei refugiaților; își reafirmă sprijinul continuu pentru negocierea unei soluții care să aibă la bază „două state pentru două popoare”, cu recunoașterea reciprocă a Palestinei și Israelului ca patrie a popoarelor lor respective; salută Inițiativa arabă pentru pace și sprijinirea în consecință a schimburilor de teritorii în acest sens, pentru asigurarea unei păci și securități durabile; sprijină reluarea negocierilor de pace bilaterale directe fără întârziere;

11.  subliniază că înarmarea ilegală și activitățile militante, absența cronică a unității palestiniene și nerecunoașterea dreptului Israelului de a exista reprezintă obstacole în calea eficacității UNRWA în ceea ce privește furnizarea de servicii esențiale persoanelor care au cea mai mare nevoie de ele, accentuează instabilitatea și în cele din urmă împiedică eforturile de a se ajunge la o soluție negociată;

12.  sprijină ferm cooperarea regională dintre Israel și vecinii săi; își reiterează sprijinul pentru rolul important jucat de Cvartet și de partenerii regionali, cum ar fi Egiptul, Iordania și Arabia Saudită, în eforturile de soluționare a conflictului arabo-israelian; invită toate părțile să sprijine dialogul și colaborarea în beneficiul populațiilor civile;

13.  subliniază că autoritățile relevante ale UE au responsabilitatea de a se asigura în continuare că nicio finanțare acordată de UE nu este deturnată direct sau indirect către organizații sau activități teroriste care incită la violență sau justifică ori glorifică terorismul;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al UNRWA, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian, Consiliului de Cooperare al Golfului și statelor membre ale Ligii Arabe.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Notă juridică