Procedură : 2018/2553(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0088/2018

Texte depuse :

B8-0088/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/02/2018 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0042

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 400kWORD 50k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.397v01-00
 
B8-0088/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Marita Ulvskog în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația UNRWA (2018/2553(RSP))  
B8‑0088/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la procesul de pace din Orientul Mijlociu,

–  având în vedere declarația comună din 7 iunie 2017 dintre Uniunea Europeană și Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) privind sprijinul acordat de UE către UNRWA (2017-2020),

–  având în vedere Rezoluția Adunării generale a ONU nr. 302 (IV) din 8 decembrie 1949 și alte rezoluții relevante ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv rezoluțiile Adunării Generale a ONU 72/80, 72/81 și 72/82 din 7 decembrie 2017,

–  având în vedere raportul Secretarului General al ONU din 30 martie 2017 intitulat „Operațiuni ale Agenției Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) oferă încă din 1950 servicii esențiale cum ar fi protecție, alimente și asistență medicală, educație, servicii de ajutorare și servicii sociale, adăpost și infrastructură de bază, microfinanțare și ajutoare de urgență către milioane de refugiați palestinieni care trăiesc în Iordania, Liban, Siria, Cisiordania, inclusiv Ierusalimul de Est, precum și Fâșia Gaza;

B.  întrucât mandatul UNRWA a fost instituit prin Rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 302 (IV); întrucât, în lipsa unor soluții la situația refugiaților din Palestina, Adunarea Generală a subliniat în repetate rânduri necesitatea ca activitatea agenției să continue și a reînnoit mandatul acesteia în mod regulat;

C.  întrucât UNRWA se confruntă cu o cerere tot mai mare pentru serviciile sale din cauza existenței unor conflicte violente în Orientul Mijlociu, a ocupării teritoriului palestinian, a blocadei și a conflictelor recurente din Fâșia Gaza, a creșterii demografice a numărului de refugiați palestinieni înregistrați, precum și a deteriorării condițiilor lor de trai, în special în Fâșia Gaza și în Siria în ultimii ani;

D.  întrucât, la 16 ianuarie 2018, administrația președintelui SUA, Donald Trump, a anunțat transferul a 60 de milioane de USD și reținerea a 65 de milioane de USD dintr-o contribuție timpurie preconizată de 125 de milioane de USD la bugetul programului UNRWA pentru 2018, declarând că în viitor se vor efectua plăți doar în cazul în care au loc schimbări majore ale modului în care agenția își desfășoară activitatea; întrucât, dat fiind că Statele Unite au contribuit cu 364 de milioane de USD la bugetul UNRWA în 2017, această decizie poate conduce la reducerea fondurilor cu aproximativ 300 de milioane de USD cu excepția cazului în care se vor efectua transferuri ulterioare;

E.  întrucât Uniunea Europeană împreună cu statele sale membre reprezintă cel mai mari donator către UNRWA; întrucât Uniunea Europeană furnizează agenției sprijin politic și financiar previzibil și fiabil pe baza declarațiilor lor multianuale comune; întrucât Uniunea Europeană a contribuit cu 143 de milioane de EUR la UNRWA în 2017;

F.  întrucât UNRWA a luat în ultimii ani măsuri importante și eficace pentru a-și limita cheltuielile și a-și consolida controlul asupra acestora, lucru care a fost salutat de comunitatea internațională, inclusiv de Adunarea Generală a ONU și de Uniunea Europeană;

G.  întrucât UNRWA a lansat, la 30 ianuarie 2018, un apel pentru programele sale de urgență în valoare de peste 800 de milioane de USD - câte aproximativ 400 de milioane de USD pentru teritoriul palestinian ocupat și pentru Siria - precum și, la 22 ianuarie 2018, un apel pentru campania sa globală de strângere de fonduri „Demnitatea nu are preț” (Dignity is priceless);

H.  întrucât, în raportul său din 30 martie 2017, Secretarul General al ONU a formulat o serie de recomandări menite să asigure o finanțare adecvată, previzibilă și sustenabilă pentru UNRWA,

1.  salută activitatea remarcabilă a UNRWA și a personalului său - constituit în principal din refugiați palestinieni - în ceea ce privește furnizarea de asistență vitală și de protecție pentru milioane de refugiați palestinieni înregistrați în întregul Orient Mijlociu;

2.  felicită UNRWA pentru eforturile sale extraordinare care vizează protejarea și sprijinirea unui număr de peste 400 000 de refugiați palestinieni, precum și a multor alte persoane, într-o Sirie sfâșiată de război;

3.  își reiterează solidaritatea cu milioanele de palestinieni care au trăit ca refugiați de decenii, în așteptarea unei soluții la conflictul israelo-palestinian;

4.  regretă decizia recentă a administrației președintelui american Donald Trump de a îngheța mai mult de jumătate din finanțarea sa planificată pentru UNRWA și își exprimă cea mai profundă îngrijorare cu privire la consecințele acestui fapt, în special în ceea ce privește accesul la asistența alimentară de urgență pentru 1,7 milioane de refugiați palestinieni și la asistența medicală primară pentru 3 milioane de refugiați, în special în Fâșia Gaza și în Siria; invită Statele Unite să revizuiască această decizie și continue să sprijine UNRWA;

5.  își exprimă în preocuparea deosebită cu privire la impactul acestei decizii asupra accesului la o educație de calitate pentru peste 500 000 de copii palestinieni în 702 școli ale UNRWA, inclusiv aproape 50 000 de copii în Siria;

6.  avertizează cu privire la efectul negativ pe care această decizie îl poate avea, pe termen scurt și lung, asupra stabilității și securității regionale, precum și asupra radicalizării în Orientul Mijlociu;

7.  salută deciziile luate de Uniunea Europeană și de mai multe dintre statele sale membre - cum ar fi Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda, Țările de Jos și Suedia - de a accelera transmiterea de fonduri către UNRWA în situația sa actuală și îndeamnă și alți donatori să urmeze acest exemplu; reamintește angajamentul asumat de către Liga Statelor Arabe de a acoperi 7,8 % din bugetul programului agenției;

8.  încurajează Uniunea Europeană și statele sale membre să mobilizeze finanțare suplimentară pentru UNRWA pentru ca aceasta să își poată acoperi nevoile financiare pe termen scurt; subliniază, cu toate acestea, că orice soluție pe termen lung la deficitele financiare recurente ale agenției poate fi găsită numai prin intermediul unui sistem de finanțare sustenabil, într-un cadru multilateral global; îndeamnă Uniunea Europeană să își asume un rol de lider în cadrul comunității internaționale în vederea creării unui astfel de mecanism; subliniază importanța recomandărilor făcute în această privință de Secretarul General al ONU în raportul său din 30 martie 2017;

9.  subliniază că sprijinul acordat UNRWA nu poate substitui depunerea unor eforturi politice credibile în vederea încheierii unei păci juste și durabile între israelieni și palestinieni în cadrul unui acord de pace negociat care să ducă la o soluție bazată pe două state, lucru care este, de asemenea, singurul mod sustenabil în care se poate soluționa situația refugiaților palestinieni;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantului special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU și Comisarului General al UNRWA.

Ultima actualizare: 7 februarie 2018Notă juridică