Eljárás : 2018/2553(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0089/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0089/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 08/02/2018 - 12.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0042

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 264kWORD 49k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.398v01-00
 
B8-0089/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP))


Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP))  
B8-0089/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a közel-keleti békefolyamatról szóló korábbi állásfoglalásaira,

‒  tekintettel a Tanács közel-keleti békefolyamatról szóló korábbi következtetéseire,

‒  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének és Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataira és különösen a Közgyűlés 2016. december 6-i 71/91. sz. határozatára,

‒  tekintettel az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) által tett, a hivatalnak nyújtandó európai támogatásról (2017–2020) szóló, 2017. június 7-i közös nyilatkozatra,

‒  tekintettel az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2017. október 25-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az ENSZ Közgyűlése majdnem 70 évvel ezelőtt hozta létre az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatalát (a továbbiakban: a hivatal), és azzal a feladattal bízta meg, hogy segítséget és védelmet nyújtson a regisztrált palesztin menekültek számára egy igazságos és tartós megoldás eléréséig;

B.  mivel az ENSZ Közgyűlése rendszeresen megújította a hivatal mandátumát, amely jelenleg 2020. június 30-ig tart;

C.  mivel a hivatal munkája hozzájárul ahhoz, hogy ki lehessen elégíteni a palesztin menekültek alapvető szükségleteit jóléti és védelmi tekintetben, valamint a humán fejlődés terén; mivel a hivatal bizonyította, hogy képes oktatási, egészségügyi, segélyezési és szociális szolgáltatásokat nyújtani;

D.  mivel az izraeli hatóságok úgy vélik, hogy a hatóság visszaél a nemzetközi közösség – köztük az uniós alapok – által nyújtott humanitárius segéllyel, támogatja az Izrael ellen irányuló retorikát, és megtűri a terrorista tevékenységeket;

E.  mivel az Egyesült Államok bejelentette, hogy a tervezett 125 millió USD kifizetésből 65 millió USD-t visszatart; mivel az USA külügyminisztériuma szerint ez a határozat annak ösztönzését célozta, hogy más országok növeljék a segélyezést, és hogy a hivatalt megreformálják;

F.  mivel ez a határozat röviddel azt követően született, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalosan elismerte Jeruzsálemet mint Izrael fővárosát, amire Mahmúd Abbász palesztin elnök kijelentette, hogy az USA immár nem tölthet be szerepet az izraeli-palesztin békemegállapodás megtárgyalásában;

G.  mivel a hivatalnak nyújtott folyamatos uniós támogatás a közel-keleti stabilitás előmozdításához és a kétállami megoldás életképességéhez való uniós hozzájárulásra vonatkozó stratégia kulcsfontosságú eleme, mint ahogyan azt az EU és az UNRWA által tett, 2017. június 7-i közös nyilatkozat, valamint a közelmúltban az Európai Parlament 2017. október 25-i állásfoglalása is kifejtette;

H.  mivel az EU már az USA e határozata előtt, az általa és az UNRWA által tett 2017. június 7-i közös nyilatkozatban elismerte, hogy szilárdabb pénzügyi alapokra kell helyezni a hivatal működését;

1.  mély aggodalmát fejezi ki a hivatal súlyos finanszírozási válsága miatt; ilyen körülmények között az összes adományozót vállalásának teljesítésére ösztönzi;

2.  emlékeztet rá, hogy a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vállalta, hogy segítséget nyújt a hatóság számára pénzügyi források biztosítása terén, annak érdekében, hogy a hatóság végrehajthassa az ENSZ Közgyűlése által kapott megbízatását, fenntartható és költséghatékony alapon működhessen, és biztosíthassa a palesztin menekülteknek nyújtott szolgáltatások minőségét;

3.  üdvözli, hogy több tagállam – többek között Hollandia, Németország, Svédország, Írország, Finnország és Belgium – a hivatalnak nyújtott 2018-as pénzügyi hozzájárulásuk előrehozatala mellett döntött;

4.  sürgeti az Egyesült Államokat, hogy gondolja át határozatát, és teljesítse a tervezett hozzájárulásának egészét;

5.  sürgeti a hatóságot, hogy folytassa irányítási struktúrájának és stratégiai tervezésének javítását, biztosítsa az EU időben történő és megfelelő tájékoztatását a programokról és a pénzügyekről, valamint vizsgálja meg a semlegesség személyzete általi állítólagos megsértésével kapcsolatos kijelentéseket, és szükség esetén tegye meg a megfelelő fegyelmi intézkedéseket;

6.  ismételten hangsúlyozza, hogy az EU fő célkitűzése az izraeli–palesztin konfliktus 1967-es határokon nyugvó, kétállami megoldásának elérése, amelynek értelmében mindkét ország fővárosa Jeruzsálem, és amely szerint egy biztonságos Izrael Állam és egy független, demokratikus, területileg összefüggő és életképes Palesztin Állam békében és biztonságban él egymás mellett, az önrendelkezéshez való jog alapján és a nemzetközi jog teljes körű tiszteletben tartása mellett;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a közel-keleti kvartett megbízottjának, a Knesszetnek és az izraeli kormánynak, a Palesztin Hatóság elnökének és a Palesztin Törvényhozó Tanácsnak.

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0408.

Utolsó frissítés: 2018. február 7.Jogi nyilatkozat