Postupak : 2018/2553(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0090/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0090/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/02/2018 - 12.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0042

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 269kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o situaciji u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Rezolucija Europskog parlamenta o situaciji u Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) (2018/2553(RSP))  
B8-0090/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o sukobu između Izraela i Palestine,

–  uzimajući u obzir Zajedničku izjavu Europske unije i Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) od 7. lipnja 2017. o potpori EU-a UNRWA-u (2017. – 2020.),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o bliskoistočnom mirovnom procesu, a posebno one od 18. siječnja 2016. i 20. lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o međunarodnom humanitarnom pravu,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o sukobu između Izraela i Palestine, posebno Rezoluciju 2334 donesenu 26. prosinca 2016.,

–  uzimajući u obzir relevantne rezolucije Opće skupštine UN-a,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da od 1950. Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) ima mandat za pružanje usluga obrazovanja, zdravstvene zaštite, humanitarne pomoći te socijalnih usluga, kao i za podizanje infrastrukture kampova i njezino poboljšanje te za pružanje zaštite, mikrofinanciranja i humanitarne pomoći palestinskim izbjeglicama nakon što su protjerani ili su zrakoplovima napustili svoje domove tijekom rata 1948. koji je uslijedio nakon stvaranja Države Izraela;

B.  budući da se broj palestinskih izbjeglica pod mandatom UNRWA-a procjenjuje na 5,3 milijuna, uključujući 1,5 milijuna osoba koje žive u kampovima UNRWA-a raspoređenima između Palestine, Libanona, Jordana i Sirije;

C.  budući da je pravo na povratak palestinskih izbjeglica utvrđeno u nekoliko rezolucija Opće skupštine UN-a; budući da prema međunarodnom humanitarnom pravu primarnu odgovornost za dobrobit lokalnog stanovništva ima okupacijska vlast; budući da je pitanje palestinskih izbjeglica jedno od najvažnijih i spornih pitanja u uzastopnim mirovnim naporima te da je i dalje neriješeno;

D.  budući da je mandat UNRWA-a uspostavljen rezolucijom Opće skupštine UN-a te je uz podršku velike većine država članica UN-a u više navrata obnovljen, posljednji put do 30. lipnja 2020. kad je 167 država članica glasalo za;

E.  budući da Opća skupština UN-a, u iščekivanju pravednog rješenja pitanja palestinskih izbjeglica, i dalje ističe potrebu za nastavkom rada UNRWA-a, kao i njegovu ključnu ulogu u pružanju najvažnijih usluga palestinskim izbjeglicama;

F.  budući da sve veći broj palestinskih izbjeglica ovisi o uslugama UNRWA-a zbog sukoba na Bliskom istoku, uključujući rat u Siriji i njegove posljedice u Libanonu i Jordanu, dugotrajnu okupaciju Palestine te desetogodišnju blokadu i učestale sukobe u pojasu Gaze, kao i zbog pogoršanja socioekonomskih uvjeta i demografskog rasta; budući da se pri provedbi operacija UNRWA-a nailazi na teške i velike prepreke u Palestini, a posebno u Gazi zbog izraelske blokade tog područja; budući da su tijekom sukoba između Izraela i Gaze 2014. objekti UNRWA-a bili granatirani sedam puta, pri čemu su poginula najmanje 44 civila, uključujući 10 zaposlenika UN-a;

G.  budući da se UNRWA financira uglavnom dobrovoljnim doprinosima; budući da Izrael ne doprinosi financiranju UNRWA-a; budući da je vlada SAD-a 16. siječnja 2018. najavila uskraćivanje iznosa od 65 milijuna USD u okviru očekivanog ranog doprinosa od 125 milijuna USD na ime proračuna programa UNRWA-a za 2018., pri čemu je izjavila da će sva buduća plaćanja ovisiti o velikim promjenama u načinu djelovanja UNRWA-a; budući da ta nagla odluka predsjednika Trumpa može dovesti do smanjenja od gotovo 300 milijuna USD s obzirom na to da je doprinos SAD-a u proračun UNRWA-a za 2017. bio 364 milijuna USD;

H.  budući da su EU i njegove države članice zajedno najveći donator UNRWA-u i da je njihov doprinos 2017. iznosio 441 milijun EUR; budući da EU, na temelju svojih višegodišnjih zajedničkih izjava, pruža predvidljivu i pouzdanu političku i financijsku potporu UNRWA-u; budući da Europski parlament dosljedno izražava potporu u pogledu trajnih i znatnih doprinosa EU-a UNRWA-u;

I.  budući da se UNRWA dugi niz godina suočava s velikim strukturnim financijskim nedostacima i da bi tijekom 2018. i dalje imao poteškoće bez obzira na odluku vlade SAD-a;

J.  budući da je UNRWA nedavno poduzeo unutarnje mjere kako bi pojednostavio svoju strukturu troškova i uveo strože kontrole rashoda; budući da je glavni tajnik UN-a u svojem izvješću od 30. ožujka 2017. iznio nekoliko preporuka za jamčenje prikladnog, predvidljivog i održivog financiranja UNRWA-a;

1.  ponovno izražava duboku solidarnost s milijunima palestinskih izbjeglica koji s golemim dostojanstvom i otpornošću generacijama trpe beskrajno raseljavanje, ekstremne poteškoće i nepravdu te dugotrajnu apatridnost;

2.  osuđuje zajednički neuspjeh međunarodne zajednice, a naročito Europske unije, u osiguravanju pravednog i trajnog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba; ističe da ono obuhvaća i pravedno rješenje pitanja palestinskih izbjeglica; podsjeća sve strane na to da pitanje povratka palestinskih izbjeglica u tom kontekstu ima središnju ulogu;

3.  pohvaljuje izvanredan rad UNRWA-a i njegova osoblja koji milijunima palestinskih izbjeglica diljem Bliskog istoka pružaju najvažniju pomoć, obrazovanje i zaštitu;

4.  ističe da je važno zajamčiti neometan rad UNRWA-a i usluge koje pruža u cilju dobrobiti, zaštite i ljudskog razvoja palestinskih izbjeglica, ali i stabilnosti regije u cjelini; poziva Izrael kao okupatorsku silu da ukine višestruka ograničenja kojima se ometa svakodnevno djelovanje UNRWA-a na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem i Gazu, te da poštuje neutralnost objekata UNRWA-a u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom i njegovim diplomatskim statusom;

5.  oštro kritizira nedavnu odluku vlade SAD-a da predviđeni iznos financijskih sredstava za UNRWA smanji za više od polovice, što će imati najteže posljedice za palestinske izbjeglice, posebno djecu, koji ovise o UNRWA-u u pogledu obrazovanja, hitne opskrbe hranom i ostalih izvora nužne pomoći; poziva vlasti SAD-a da preispitaju svoju odluku i nastave podupirati UNRWA;

6.  odbacuje politizaciju humanitarne pomoći i podsjeća sve donatore, uključujući SAD, da se humanitarna pomoć ne smije koristiti za osiguravanje političke koristi u međunarodnim pregovorima;

7.  poziva izraelsku vladu da pruži svoj doprinos UNRWA-u, među ostalim s obzirom na njezin izravan interes da se izbjegne potpuni raspad u zadovoljavanju osnovnih potreba palestinskih izbjeglica;

8.  izražava žaljenje zbog činjenice da su doprinosi arapskih država u proračun programa UNRWA-a bili manji od iznosa na koji se obvezala Liga arapskih država kako bi pokrila 8 % tog proračuna tijekom 2017.; poziva arapske države, a posebno države Perzijskog zaljeva, da većim financijskim doprinosima dokažu kontinuiranu predanost palestinskim izbjeglicama;

9.  ističe da je rješavanje financijske situacije UNRWA-a zajednička odgovornost i da čini dugotrajan problem koji je samo pogoršan nedavnom odlukom vlade SAD-a; poziva EU, uključujući njegove države članice, da zauzmu vodeću ulogu na međunarodnoj razini kako bi se pronašla zajednička rješenja za financijsko stanje UNRWA-a;

10.  pozdravlja odluku EU-a i nekoliko država članica da se ubrzaju plaćanja UNRWA-u kako bi se održalo pružanje ključnih usluga tijekom prvih mjeseci godine; potiče ostale da slijede taj primjer kako bi se izbjegli svi mogući prekidi u pružanju usluga te kako bi se UNRWA-u i međunarodnoj zajednici dalo vremena da razmotre dugoročna rješenja;

11.  poziva EU i njegove države članice, ali i neeuropske zemlje, da mobiliziraju dodatna financijska sredstva za proračun programa UNRWA-a tijekom 2018. kako bi se UNRWA-u pružila potpora u zadovoljavanju hitnih financijskih potreba, među ostalim i preko pričuve za hitnu pomoć ako je potrebno;

12.  izražava ogorčenost zbog činjenice da izraelske vlasti kontinuirano i neopravdano ometaju sve pokušaje posjeta službenih tijela ili pojedinačnih zastupnika Europskog parlamenta pojasu Gaze; ističe da to ometanje sprečava Parlament u ispunjavanju njegove temeljne odgovornosti za praćenje djelovanja EU-a, posebno u pogledu financiranja UNRWA-a;

13.  odlučuje poslati ad hoc izaslanstvo u Gazu/Palestinu kako bi se ocijenila situacija na terenu, a posebno sve veći problemi s kojim se suočava UNRWA pri pružanju osnovnih usluga palestinskim izbjeglicama; ističe potrebu da se to izaslanstvo pozabavi i pitanjem najmanje 400 objekata na Zapadnoj obali koje je za Palestince financirao EU i čija je vrijednost više od 1,5 milijuna EUR, a koje su uništile izraelske vlasti, uključujući nedavno razorenu školu za djecu beduina u Abu Nawaru;

14.  duboko žali zbog ubojstva 30 zaposlenika UNRWA-a i napada na njegove objekte u Siriji i Gazi od 2012., koji čine teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava; poziva da se provede učinkovita istraga o tim zločinima i da se počinitelji pozovu na odgovornost;

15.  ističe da potpora koja se pruža UNRWA-u i njegovo djelovanje nisu zamjena za vjerodostojne političke napore usmjerene na postizanje pravednog i dugotrajnog mira između Izraelaca i Palestinaca u okviru dogovorenog mirovnog sporazuma, uključujući pravedno i trajno rješenje za palestinske izbjeglice;

16.  stoga poziva EU da ispuni svoje globalne obveze pokretanjem hrabre i sveobuhvatne mirovne inicijative za tu regiju; ističe da bi se ta izmijenjena politika EU-a trebala usredotočiti na očuvanje dugoročne održivosti dvodržavnog rješenja;

17.  u tom kontekstu podsjeća na potrebu da institucije EU-a i države članice ispune svoju pravnu obvezu nepriznavanja i da, u skladu s rezolucijom 2334 Vijeća sigurnosti UN-a, primijene učinkovitu i sveobuhvatnu politiku EU-a u okviru koje se uspostavlja razlika između Izraela i njegovih naselja i koja se temelji na strogom poštovanju međunarodnog prava i načela Unije;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i glavnom povjereniku UNRWA-a.

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2018.Pravna napomena