Eljárás : 2018/2553(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0090/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0090/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 08/02/2018 - 12.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0042

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 273kWORD 52k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0085/2018
5.2.2018
PE614.399v01-00
 
B8-0090/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Pascal Durand, Bart Staes, Jill Evans, Judith Sargentini, Klaus Buchner, Eva Joly, Bodil Valero, Heidi Hautala, Jakop Dalunde, Jordi Solé, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato

Az Európai Parlament állásfoglalása az UNRWA helyzetéről (2018/2553(RSP))  
B8-0090/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az izraeli–palesztin konfliktusról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) által tett, a hivatalnak nyújtandó uniós támogatásról (2017–2020) szóló, 2017. június 7-i közös nyilatkozatra,

–  tekintettel a Tanács közel-keleti békefolyamatról szóló következtetéseire, különösen a 2016. január 18-i és 2016. június 20-i következtetésekre,

–  tekintettel a nemzetközi humanitárius jogra vonatkozó uniós iránymutatásokra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának az Izrael és Palesztina közötti konfliktusról szóló határozataira, különösen a 2016. december 26-án elfogadott 2334. számú határozatra,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének vonatkozó határozataira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) 1950 óta megbízatása szerint oktatást, egészségügyi ellátást, segélyezési és szociális szolgáltatásokat, tábori infrastruktúrát és annak javítását, védelmet, mikrofinanszírozást és humanitárius segítséget biztosít palesztin menekülteknek azt követően, hogy kilakoltatták őket vagy elhagyták otthonaikat az Izrael állam megalapítását követő 1948-as háborúban;

B.  mivel az UNRWA megbízatásának körébe a becslések szerint 5,3 millió palesztin menekült tartozik, közülük 1,5 millió táborokban Palesztina, Libanon, Jordánia és Szíria területén szétszóródva;

C.  mivel a palesztin menekültek visszatéréshez való jogát az ENSZ Közgyűlésének számos határozata magában foglalja; mivel a nemzetközi humanitárius jog értelmében a helyi lakosság jóléte elsődlegesen a megszálló hatalom felelőssége; mivel a palesztin menekültkérdés az egymást követő, megbékélésre irányuló erőfeszítések egyik legközpontibb és vitatottabb – a mai napig megoldatlan – kérdése;

D.  mivel az UNRWA megbízatását az ENSZ-közgyűlés egyik határozata adja, amelyet rendszeresen meghosszabbítottak, az ENSZ-tagállamok túlnyomó többségének támogatásával, legutóbb 2020. június 30-ig 167 tagállam „igen” szavazata mellett;

E.  mivel a palesztin menekültek kérdésének igazságos megoldásáig az ENSZ Közgyűlése folyamatosan hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az UNRWA folytassa munkáját, valamint azt a fontos szerepet, amelyet azáltal játszik, hogy palesztin menekültek részére alapvető szolgáltatásokat nyújt;

F.  mivel a közel-keleti konfliktusokból, többek között a szíriai háborúból és libanoni és jordániai következményeiből, a Palesztina elhúzódó megszállásából, a Gázai övezetbeli tíz éve tartó blokádból és visszatérő konfliktusokból, valamint a társadalmi-gazdasági körülmények romlásából és a demográfiai növekedéséből adódóan egyre nagyobb számú palesztin menekültnek van szüksége az UNRWA szolgáltatásaira; mivel az UNRWA tevékenységei komoly és széles körű nehézségekbe ütköznek Palesztinában, különösen Gázában, a területet érintő izraeli blokád miatt; mivel az UNRWA létesítményeit az Izrael és Gáza közötti 2014-es konfliktus során hétszer érte bombatalálat, amelynek következtében legalább 44 polgári lakos, köztük 10 ENSZ-alkalmazott lelte halálát;

G.  mivel az UNRWA finanszírozása főként önkéntes hozzájárulásokkal történik; mivel Izrael nem járul hozzá az UNRWA finanszírozásához; mivel 2018. január 16-án az Egyesült Államok kormánya bejelentette, hogy az UNRWA programjának 2018-as költségvetéséhez való várt 125 millió USD előzetes hozzájárulásból 65 millió USD-t visszatartanak, kijelentve, hogy a jövőbeni kifizetések attól függenek, hogy jelentős változások történnek-e az ügynökség működési módjában; mivel Trump elnök ezen határozata majdnem 300 millió USD csökkenést eredményezhet, tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok 2017-ben 364 millió USD-ral járult hozzá az UNRWA költségvetéséhez;

H.  mivel az EU és tagállamai együttesen a 2017-ben nyújtott 441 millió eurós támogatásukkal az UNRWA legjelentősebb donorai; mivel az EU kiszámítható és megbízható politikai és pénzügyi támogatást nyújt az UNRWA számára a többéves közös nyilatkozatai alapján; mivel az Európai Parlament folyamatosan kifejezésre juttatta, hogy támogatja az UNRWA munkájához való további és jelentős hozzájárulást;

I.  mivel az UNRWA több éve súlyos strukturális pénzügyi hiányosságokkal küzd, és 2018-ban az Egyesült Államok kormányának határozatától függetlenül is további nehézségekkel kellett volna szembenéznie;

J.  mivel az utóbbi időszakban az UNRWA belső intézkedéseket hozott, hogy észszerűsítse költségszerkezetét és szigorítsa a kiadások ellenőrzését; mivel 2017. március 30-i jelentésében az ENSZ főtitkára több ajánlást is tett annak biztosítása céljából, hogy az UNRWA finanszírozása megfelelő, kiszámítható és fenntartható legyen;

1.  ismételten kifejezi mély szolidaritását a palesztin menekültek millióival, akik mérhetetlen méltósággal és kitartással és nemzedékeken átívelve viselték a határozatlan idejű kényszerű migrációt, a rendkívüli nehézségeket és igazságtalanságot, valamint az elhúzódó hontalanságot;

2.  elítéli a nemzetközi közösség, és azon belül is az Európai Unió, azon kollektív mulasztását, hogy nem talált tisztességes és tartós megoldást az Izrael és Palesztina közötti konfliktusra; hangsúlyozza, hogy ez magában foglalja az palesztin menekültkérdés igazságos rendezését; emlékezteti ezzel összefüggésben valamennyi érdekelt felet a palesztin menekültek visszatéréshez való jogának központi jelentőségére;

3.  elismerését fejezi ki az UNRWA és személyzete csodálatra méltó munkájáért, amelynek keretében a közel-keleti palesztin menekültek millióinak nyújt elengedhetetlen segítséget, oktatást és védelmet;

4.  hangsúlyozza, hogy a palesztin menekültek jólléte, védelme és humán fejlődése, valamint a térség egészének stabilitása szempontjából fontos, hogy az UNRWA a tevékenységeit akadálytalanul végezhesse és szolgáltatásait nyújthassa; felhívja Izraelt mint megszálló hatalmat, hogy oldja fel a korlátozásokat, amelyek akadályozzák az UNRWA Ciszjordániában – ideértve Kelet-Jeruzsálemet – és Gázában folytatott mindennapi tevékenységét, valamint tartsa tiszteletben a nemzetközi humanitárius joggal összhangban az UNRWA létesítményeinek semlegességét és az UNRWA ENSZ-diplomáciai státuszát;

5.  élesen bírálja az Egyesült Államok kormányának nemrégiben hozott határozatát, miszerint több mint felével csökkenti az UNRWA tervezett finanszírozását, ami a legsúlyosabb következményekkel jár a palesztin menekültek, azon belül is a gyermekek számára, akik az oktatásuk, a sürgősségi élelmezés és egyéb alapvető támogatási források szempontjából az UNRWA-tól függnek; sürgeti az Egyesült Államok hatóságait, hogy gondolják át határozatukat, és folytassák az UNRWA támogatását;

6.  elutasítja a humanitárius segítségnyújtás bevonását a politikába, és emlékezteti valamennyi donort, köztük az Egyesült Államokat, hogy a humanitárius segítségnyújtás nem használható fel politikai előnyök szerzésére nemzetközi tárgyalásokon;

7.  felhívja az izraeli kormányt, hogy támogassa az UNRWA-t, tekintettel többek között azon közvetlen érdekére, hogy elkerülje a palesztin menekültek alapszükségletei kielégítésének teljes kudarcát;

8.  sajnálja azt a tényt, hogy az arab államok által az UNRWA programjának költségvetéséhez biztosított hozzájárulások elmaradtak az Arab Államok Ligája által arra vonatkozóan vállalt kötelezettségtől, hogy 2017-ben az említett költségvetés 8%-át fedezik; felhívja az arab államokat, azon belül is a Perzsa-öböl menti országokat, hogy fokozott pénzügyi hozzájárulásuk révén tegyenek tanúságot a palesztin menekültek iránt vállalt töretlen kötelezettségükről;

9.  hangsúlyozza, hogy az UNRWA pénzügyi helyzetének megoldása kollektív feladat és régóta fennálló kihívás, amelyet csak tovább súlyosbított az Egyesült Államok kormányának legutóbbi határozata; felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy nemzetközi szinten vállaljanak vezető szerepet abban, hogy az UNRWA pénzügyi helyzetére kollektív megoldást találjanak;

10.  üdvözli az EU és számos tagállama által hozott határozatot, amelynek értelmében gyorsított kifizetéseket nyújtanak az UNRWA számára, hogy biztosítsák az alapvető szolgáltatások nyújtását az év első hónapjaiban; sürgeti a többieket, hogy kövessék ezt a példát a szolgáltatásnyújtás folytonosságának megőrzése és annak érdekében, hogy az UNRWA és a nemzetközi közösség számára teret nyissanak a hosszabb távú megoldások fontolóra vételéhez;

11.  felszólítja az EU-t és tagállamait – de ugyanakkor a nem európai országokat is –, hogy mozgósítsanak további forrásokat, ideértve szükség esetén a sürgősségisegély-tartalékokat, az UNRWA programjának 2018. évi költségvetése számára, a hivatal közvetlen rövid távú pénzügyi igényeinek kielégítéséhez;

12.  felháborodásának ad hangot amiatt, hogy az izraeli hatóságok folyamatosan és indokolatlanul akadályozzák, hogy az Európai Parlament hivatalos szervei vagy egyes képviselői a Gázai övezetbe látogassanak; kiemeli, hogy ez az akadály meggátolja a Parlamentet abban, hogy ellássa az uniós fellépés, nevezetesen az UNRWA finanszírozásának nyomon követésére vonatkozó alapvető feladatát;

13.  úgy dönt, hogy eseti küldöttséget küld Gázába/Palesztinába a palesztin menekültek számára biztosított alapvető szolgáltatások nyújtása során az UNRWA előtt álló megnövekedett akadályokkal kapcsolatos helyzet helyszíni értékelése érdekében; hangsúlyozza, hogy ezen küldöttségnek meg kell vizsgálnia az uniós finanszírozásból, több mint 1,5 millió EUR értékben a palesztinok számára Ciszjordániában épített legalább 400 létesítmény, többek között legutóbb a beduin gyermekek számára Abu Nuarban épített iskola, izraeli hatóságok általi lerombolását;

14.  mélységesen sajnálja az UNRWA 30 alkalmazottjának meggyilkolását és az UNRWA létesítményei ellen 2012 óta Szíriában és Gázában elkövetett támadásokat, amelyek a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének minősülnek; felszólít az ilyen bűncselekmények eredményes kivizsgálására és az elkövetők felelősségre vonására;

15.  hangsúlyozza, hogy az UNRWA számára nyújtott támogatás és az UNRWA által végzett munka nem helyettesíti az arra irányuló hiteles politikai erőfeszítéseket, hogy tárgyalásos békemegállapodás keretében igazságos és tartós béke jöjjön létre az izraeliek és a palesztinok között, amely egyúttal magában foglalja a palesztin menekültek helyzetének igazságos és tartós megoldását;

16.  felszólítja ezért az EU-t, hogy tegyen eleget globális felelősségének azáltal, hogy az egész térségre kiterjedő merész és átfogó békekezdeményezést tesz; hangsúlyozza, hogy ezen megújított uniós politikának arra kell összpontosítania, hogy hosszú távon megőrizze a két államon alapuló megoldás életképességét;

17.  emlékeztet ezzel összefüggésben annak szükségességére, hogy az uniós intézmények és a tagállamok teljesítsék az elismerés elutasítására vonatkozó jogi kötelezettségüket, és – összhangban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2334. sz. határozatával – alkalmazzanak hatékony és átfogó „differenciálási” politikát Izrael és a telepei között, amely a nemzetközi jog és az uniós alapelvek szigorú betartásán alapul;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az EU közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, valamint az UNRWA főbiztosának.

 

Utolsó frissítés: 2018. február 7.Jogi nyilatkozat